ตรวจสอบ ID XM

หลังจากเปิดบัญชีเทรดผ่านทาง

http://www.xm.com/gw.php?gid=10185

โปรดรออย่างน้อย 5 นาทีจึงกรอก ID แล้วทำการตรวจสอบ