การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน Foreign Exchange Risk

  • 2 replies
  • 11933 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ออฟไลน์ admin

  • *
  • 66,194
  • 2616
 
  การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
     สวัสดีครับ พอดีผมไปเจอบทความบทความหนึ่งเห็นว่ามีความน่าสนใจก็เลยนำมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้อ่านกันเพื่อซึมซับหลักการ Money Mamangement เผื่อเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวันหรือการจัดการพอร์ตของท่าน ครับ

            ในการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการย่อมต้องการให้ “ต้นทุน” หรือ “กำไร” มีความแน่นอน เพื่อที่จะสามารถวางแผนทางธุรกิจให้ธุรกิจเติบโตต่อไปได้ หากธุรกิจเกี่ยวข้องเพียงการซื้อขายภายในประเทศ โดยมีรายรับ-รายจ่ายเป็นสกุลเงินบาทแล้ว อัตราแลกเปลี่ยน”ค่าเงินบาท” จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็จะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนหรือกำไรของธุรกิจ

        แต่ในสภาวะเศรษกิจปัจจุบันที่สังคมมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีรวมถึงการเปิดเสรีการค้าหรือการเปิดเสรีของ เขตเศรษกิจต่างๆทำให้การค้าขายไร้ขอบเขต ไร้พรมแดนมากยิ่งขึ้นมากกว่าในอดีต รายรับและรายจ่ายของหลาย บริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำเข้าและผู้ส่งออกอยู่ในรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศทำให้ผลประกอบการมีมูลค่าขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรง ซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบแล้ว ในมุมมองของนักเก็งกำไรค่าเงิน ในตลาด Forex อัตราแลกเปลี่ยนก็เหมือนกับ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยคาดเดาได้ยาก เนื่องจากอัตรแลกเปลี่ยนค่าเงิน นั้น อ่อนไหวง่าย และการแลกเปลี่ยนก็ขึ้นกับปัจจัยที่มาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น ความผันผวนนี้ย่อม มีผลการทบต่อผลประกอบการอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเราเรียกความเสี่ยงนี้ว่า “ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน” (Foreign Exchange Risk)

       ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราเป็นผู้ส่งออกสินค้าซึ่งจะได้รับค่าสินค้าในอีก 1 เดือนข้างหน้าเป็นเงิน 30, 000 USD โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันตกลงทำการซื้อขาย ที่ 1 USD/ 30 บาท แต่ ปรากฏว่าในอีก 1 เดือนต่อมาเมื่อวันรับเงินเกิดค่าเงินบาทแข็งขึ้นทำให้ อัตรแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1 USD/ 29 บาท นั่นหมายความ ว่า ระยะเวลา เพียง 1 เดือน ทำให้เราขาดทุนไป เป็นจำนวนถึง 30,000 บาท โดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลย หรือพูดอีกอย่างหนึ่ง คือ เรา ขาดทุนเพราะไม่ยอมทำอะไรนั่นเอง
        การเปิดรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 100 % หรือการเที่เรามีรายรับรายจ่ายในรูปของเงินตราต่างประเทศในอนาคต แล้วเอาแต่นั่งลุ้นให้อัตราแลกเปลี่ยนปรับไปในทิศทางที่เราจะได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้น เปรียบเสมือนการเล่นการพนัน ด้านหนึ่งก็ตื่นเต้น มีรสชาติดี อีกด้านหนึ่งก็เหมือนเล่นกับไฟ อาจเกิดผลขาดทุนตามตัวอย่างได้ ซึ่งหากธุรกิจหลักของเราไม่ใช่การค้าเงินตราต่างประเทศแล้ว เราควรใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อการประกอบธุรกิจหลักมากกว่าที่จะมุ่งเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพราะผลขาดทุนอาจทำให้กำไรที่จะได้ลดลงจนหมดเลยก็ได้ แล้วเราจะปรับลดความเสี่ยงนี้อย่างไรดีล่ะ ?

     การบริการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทำได้ 2 แบบคือ แบบ ไม่ใช่ตัวช่วย และแบบใช้ตัวช่วย สำหรับแบบแรกไม่ใช้ตัวช่วยหมายถึง การบริการความเสี่ยงโดยลดรายรับหรือรายจ่ายในด้านสกุลเงิน ต่างประเทศให้เหลือน้อยที่สุด โดยหลักๆ มี 3 วิธีได้แก่

     1.ซื้อขายในสกุลเงินบาทเท่านั้น: หากสินค้าหรือค่าบริการมีการรับและจ่ายในรูปสกุลเงินบาทเราก็จพไม่มีความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยน วิธีนี้ถือเป็นการผลักภาระความเสี่ยงให้กับคู่ค้าของเราเต็มๆ
     2.การจับคู่(Natural Hedging): หากเรามีทั้งรายรับและรายจ่ายอยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเดียวกันเราสามารถใช้ประโยชน์จากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency deposit: FCD) โดยการนำรายรับในรูปเงินตราต่างประเทศ ไปชำระค่าสินค้าในสกุลเงินเดียวกันโดยไม่ต้องแปลงกลับมาเป็นสกุลเงินบาทแต่อย่างใด ซึ่งวีธีการนี้จะทำให้เราไม่เสียเปรียบในเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยน หรือ Swap ซึ่งวิธีการนี้ถือเป็นวิธีหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ง่ายที่สุด
    3.การหักลบ กลบหนี้ (Netting):  หากเรามีคู่ค้าที่เป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ของเราในเวลาเดียวกันการทำสัญญาเพื่อหักลบกลบหนี้ระหว่างกัน โดยกำหนดให้แต่ละฝ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการฌฉพาะส่วนต่างที่เหลื่อมล้ำกันอยู่เท่านั้นจะช่วยลดจำนวนที่จะรับและแปลงกลับมาเป็นค่าเงินบาททำให้ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนลดลง ถือเป็นทางเลือกในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอีกวิธีหนึ่ง
         มาถึงการปรับลดความเสี่ยงแบบใช่ตัวช่วยกันบ้าง ซึ่งตัวช่วยนี้หมายถึงเครื่องมือทางการเงิน(Finalcial Instruments) ประเภทอนุภัณฑ์นั่นเอง อนุภัณฑ์ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า”Derivatives” มาจาก”derive” ที่มีความหมายสืบเนื่องจากสาเหตุเพราะอนุพันธ์นั้นไม่มีมูลค่าในตัวเองแต่จะมีมูลค่าสืบเนื่องมาจากสินค้าอ้างอิง(Underiying) โดยสินค้าอ้างอิงอาจเป็นสินค้าที่มีตัวตน จับต้องได้ (Tangible assets)  เช่น อ้อย น้ำตาล ข้าวโพด เป็นต้นหรืออาจเป็นสินค้าไม่มีตัวตน ไม่อาจจับต้องได้ (Intangible asstes) เช่นอัตราดอกเบี้ย ดัชนีราคาหุ้น หรือ อัตราแลกเปลี่ยน ก็ได้อนุพันธ์ที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ทำความเข้าใจลักษณะธุรกรรมได้ง่ายและมีโครงสร้างไม่ซับซ้อนประเภทหนึ่ง มีชื่อว่า “ FX Forward” Fx forward เป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างสัญญา 2 ฝ่าย(Bilateral Agreement) เพื่อซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ที่มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า(Forward Exchange) และจำนวนเงินที่ต้องการซื้อหรือขาย ไว้คงที่ตั้งแต่วันที่เข้าทำสัญญา แต่จะมีการส่งมอบและชำระราคากันในอนาคต (มากกว่า 2 วันทำการขึ้นไป)

     ยกตัวอย่างเช่น สมมุติเราเป็นผู้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศซึ่งได้รับค่าสินค้าเป็นเงินจำนวน 30,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ในอีก 1 เดือนข้างหน้า เหมือนในตัวอย่างแรก แต่ในคราวนี้เราไปทำสัญญา FX Forward หรือสัญญาการซื้อขายดอลล่าร์สหรัฐล่วงหน้ากับธนาคารท่าอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเท่ากับ 30.10 บาท หมายความว่าเราสามารถรู้ได้ทันทีว่ารายได้จากการขายสินค้าในครั้งนี้จะมีมูลค่าเท่ากับ 903,000 บาท (US$ 30000 x 30.10 ) ไม่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนในอีก 1 เดือน ข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไร ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการลดความไม่แน่นอนของอัตาแลกเปลี่ยนได้นั้นเอง

        สิ่งสำคัญที่ต้องเน้นย้ำคือ FX Forward เป็นสัญญาซึ่งเป็นภาระผูกพัน (Obligation) ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ที่จะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา หมายความว่าในอีก 1 เดือนข้างหน้าเมื่อเราได้รับค่าสินค้าจำนวน 30,000 USD แล้ว เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำตามเงื่อนไข ในสัญญา คือเราต้องมีภาระในการที่จะนำเงินจำนวนนั้นไปขายให้กับ ธนาคาร และธนาคารก็มีภาระที่จะต้องรับซื้อเงิน เรา ใน อัตราแลกเปลี่ยน 30.10 บาท/ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ ด้วยเช่นกัน
    ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนนั้นสามารถบริหารจัดการได้เพียงแต่เราต้องหมั่นศึกษาหาความรู้และเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมที่สามารถที่จะลดการขาดทุนของเราให้มากที่สุดดังนั้นจึงควรศึกษาเครื่องมือแต่ละชนิดให้ดีเพื่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชนฺ


Credit : กัญญมน ไทยถานันดร์ หนังสือพิพ์ ฐานเศรษกิจ วันที่  24-26 คุลาคม 2556

       
   

Share Topic.

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09, กรกฎาคม 2019, 10:46:08 PM โดย admin »
"เอาชนะใจตัวเองให้ได้ ก่อนที่จะไปเอาชนะตลาด"

*

ออฟไลน์ admin

  • *
  • 66,194
  • 2616

Re: การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน Foreign Exchange Risk

« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 23, พฤศจิกายน 2013, 06:57:37 PM »
       ดีใจ จัง บทความนี้มีคนเห็นประโยชน์ และ เอาไปเผยแพร่ด้วย  TKo*)
แต่เขาจะรู้ใหม ว่า ผม นั่ง พิมพ์ ทุกตัวอักษรอยู่ 4 ชม
     เพราะอ่านมาจาก หนังสือพิมพ์แล้วสรุปเป็นบทความมาให้อ่านง่ายๆ เนื่องจากหาในเนต แล้วไม่มี T*/-
 แต่ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกคนก็ดีใจแล้ว  4*/-4
 เพราะความรู้มีไว้แบ่งปัน
"เอาชนะใจตัวเองให้ได้ ก่อนที่จะไปเอาชนะตลาด"

*

onena

Re: การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน Foreign Exchange Risk

« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 23, พฤศจิกายน 2013, 07:16:48 PM »
       ดีใจ จัง บทความนี้มีคนเห็นประโยชน์ และ เอาไปเผยแพร่ด้วย  TKo*)
แต่เขาจะรู้ใหม ว่า ผม นั่ง พิมพ์ ทุกตัวอักษรอยู่ 4 ชม
     เพราะอ่านมาจาก หนังสือพิมพ์แล้วสรุปเป็นบทความมาให้อ่านง่ายๆ เนื่องจากหาในเนต แล้วไม่มี T*/-
 แต่ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกคนก็ดีใจแล้ว  4*/-4
 เพราะความรู้มีไว้แบ่งปัน

สาธุ  4*/-4
เค้าคงไม่รู้นะท่าน... แต่เดี๋ยวคงรู้... เพราะเค้าขยันมากกกกกกกกกกกก  j)*/

Tags:
 

เครื่องมือเทรด Forex

ข่าว Forex กราฟ Forex EURUSD GBPUSD GBPJPY ตารางข่าว Forex ร่วมงานกับเรา

เครื่องมือเทรดทองคำ

ราคาทอง วันนี้ ราคาทอง ย้อนหลัง SPDR ล่าสุด กราฟราคาทองคำ วิเคราะห์ ราคาทอง ข่าว ราคาทองคำ ข่าว ราคาน้ำมัน

โบรคเกอร์ Forex

XM Exness FBS Nordfx Land-FX Admiral Markets