เขียนเช็คออร์เดอร์ที่ปิดไปแล้ว แต่มันไม่อัพเดท

  • 4 replies
  • 1,096 views
สวัสดีครับ  เขียนเช็คออร์เดอร์ที่ปิดไปแล้ว แต่มันไม่อัพเดทออร์เดอร์ล่าสุดที่ปิดให้   ต้องปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่ มันถึงจะอัพเดทครับ   อยากให้มันอัพเดทตลอดเวลา  รบกวนตรวจสอบให้หน่อยครับ   ขอบคุณอย่างสูง

datetime orderCloseTime=0;
int  Ticket=0;
double openprice=0;int start()
  {

       if(1+1)
    {
       
 
     Comment(
     
     
     
"\r\n"+
               
        "                                      ShowHistory = ",      Ticket, " / ",     openprice ,"    " ,        orderCloseTime  , "      \r\n" 
         
            );
           
       }

         int a=OrdersHistoryTotal()-1;
      if(   OrderSelect(a,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==true)
      {
      // Alert("Order Close Time is ", + Ticket ,"   ",+ openprice ,"   ",+temp ,"   ",+ openprice ,"   ",+orderCloseTime );
       
      orderCloseTime=OrderCloseTime();
      openprice=OrderOpenPrice();
      Ticket=OrderTicket();
     
      RefreshRates();
         
      }
   return(0);
  }
 
อันนี้ไม่แน่ใจนะครับ  ลองรีเซ็ตค่าตัวแปรที่เก็บข้อมูลไว้ให้มันเป็น 0 ก่อนที่จะเรียกจำนวนมาดูอีกรอบดูครับ ดูจะ work ใหมครับ

*

iRuler

  • 1,272
มันดูน่าจะใช้ได้นะ x*/2

โค๊ด [Select]
#property copyright "Copyright 2019"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict

int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED);}
void OnDeinit(const int reason) {}

datetime orderCloseTime=0;
int  Ticket=0;
double openprice=0;

void OnTick()
  {
   Comment("\r\n                                      ShowHistory = ",      Ticket, " / ",     openprice,"    ",        orderCloseTime, "      \r\n");
   int a=OrdersHistoryTotal()-1;
   if(OrderSelect(a,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))
     {
      // Alert("Order Close Time is ", + Ticket ,"   ",+ openprice ,"   ",+temp ,"   ",+ openprice ,"   ",+orderCloseTime );
      orderCloseTime=OrderCloseTime();
      openprice=OrderOpenPrice();
      Ticket=OrderTicket();
      RefreshRates();
     }
  }

อ้างจาก: iRuler ที่ 08, ธันวาคม  2019, 03:42:19 PM
มันดูน่าจะใช้ได้นะ x*/2

โค๊ด [Select]
#property copyright "Copyright 2019"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict

int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED);}
void OnDeinit(const int reason) {}

datetime orderCloseTime=0;
int  Ticket=0;
double openprice=0;

void OnTick()
  {
   Comment("\r\n                                      ShowHistory = ",      Ticket, " / ",     openprice,"    ",        orderCloseTime, "      \r\n");
   int a=OrdersHistoryTotal()-1;
   if(OrderSelect(a,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))
     {
      // Alert("Order Close Time is ", + Ticket ,"   ",+ openprice ,"   ",+temp ,"   ",+ openprice ,"   ",+orderCloseTime );
      orderCloseTime=OrderCloseTime();
      openprice=OrderOpenPrice();
      Ticket=OrderTicket();
      RefreshRates();
     }
  }


โอ้วว ใช้ได้แล้วครับ ขอบคุณครับ (TH)** (TH)** (TH)**