กองทุน SPDR GOLD SHARES
ถือทองก่อนหน้า
ถือทองล่าสุด
0.00
*หน่วยตัน / ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
สถิติกองทุน SPDR
ราคาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
ครั้งที่
ราคาก่อนหน้า
ราคาล่าสุด
0
(หน่วย บาท*) / อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 เวลา 13:04 น.
สถิติราคาทองคำ ไทย

สอบถามการเปิดออร์เดอร์หลายคู่เงิน ในหน้าต่างเดียว

  • 8 replies
  • 3,338 views
ช่วยชื้อแนะให้หน่อยครับผมต้องการฝึกเขียนอีเอเทรดหลายคู่เงิน แต่ชี้เป้าไปแต่ละคู่เงินไม่ถูกครับ ไม่ทราบว่าต้องวนลูปอย่างไรบ้างครับ

เบื้องต้นให้มัน print ค่าราคาเปิดของวันนั้น ในแต่ละคู่เงินออกมาก่อนก็พอครับ เดี๋ยวผมค่อยต่อยอดเองครับ (Priceline คือ ราคาเปิดของแท่งเทียน Day)

(TH)** (TH)** (TH)**

#property copyright "Copyright ฉ 2005, Alejandro Galindo"
#property link      "http://elcactus.com"
int      Magic = 0;
int      cnt=0;
int      slippage=0;
int      mode=0, myOrderType=0;
double   BuyPrice=0, SellPrice=0;
double   sl=0, tp=0;
double   mylotsi;
bool     ContinueOpening=True;
int      ticket, result, ticketS;
bool     tic, res;
double   profitS, DD;
double   ProfitToday, ProfitThisWeek;
double   EquityL=9999999;
double   netprofit = 0;

int      OpenOrders[30];
int      CountB[30], CountS[30];
int      OrderBuyStop[30], OrderSellStop[30];
double   Profit[30];
double   LastLotsBuyStop[30];
double   LastLotsSellStop[30];
double   LastPriceBuyStop[30];
double   LastPriceSellStop[30];
double   PriceLine[30], OpenDay[30];
double   SwapLong[30], SwapShort[30];
double   Spread[30];
string   Currency_;
string   Suffix;
string   SymbolCur_;
string   Currency[30]=
  {
   "GOLD","GBPJPY","AUDJPY","EURJPY","USDJPY","CHFJPY","NZDJPY","CADJPY","GBPUSD",
   "GBPNZD","GBPCHF","GBPAUD","GBPCAD","EURUSD","EURAUD","EURNZD","EURCAD","EURCHF","EURGBP",
   "AUDUSD","AUDCAD","AUDNZD","AUDCHF","USDCHF","USDCAD","CADCHF","NZDUSD","NZDCHF","NZDCAD","BTCUSD",
  };
bool Trade_Currency[30]; 

//Macd_Valuer_Upper_Change-Macd_Valuer_Lower_Change
string ______Currency_Settings________="------------Currency Settings------------";
  bool _BTCUSD_ = False;
  bool _XAUUSD_ = False;
  bool _GBPJPY_ = False;
  bool _AUDJPY_ = False;
  bool _EURJPY_ = False;
  bool _USDJPY_ = False;
  bool _CHFJPY_ = False;
bool _NZDJPY_ = False;
  bool _CADJPY_ = False;
bool _GBPUSD_ = True;
  bool _GBPNZD_ = False;
  bool _GBPCHF_ = False;
  bool _GBPAUD_ = False;
  bool _GBPCAD_ = False;
  bool _EURUSD_ = False;
  bool _EURAUD_ = False;
  bool _EURNZD_ = False;
  bool _EURCAD_ = False;
  bool _EURCHF_ = False;
  bool _EURGBP_ = False;
  bool _AUDUSD_ = False;
  bool _AUDCAD_ = False;
  bool _AUDNZD_ = False;
  bool _AUDCHF_ = False;
  bool _USDCHF_ = False;
  bool _USDCAD_ = False;
  bool _CADCHF_ = False;
  bool _NZDUSD_ = False;
  bool _NZDCHF_ = False;
  bool _NZDCAD_ = False;

//+-----------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//----
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
//-------------------------------------------------------------------------------
      Trade_Currency[0] = _BTCUSD_ ;
      Trade_Currency[1] = _XAUUSD_ ;
      Trade_Currency[2] = _GBPJPY_ ;
      Trade_Currency[3] = _AUDJPY_ ;
      Trade_Currency[4] = _EURJPY_ ;
      Trade_Currency[5] = _USDJPY_ ;
      Trade_Currency[6] = _CHFJPY_ ;
      Trade_Currency[7] = _NZDJPY_ ;
      Trade_Currency[8] = _CADJPY_ ;
      Trade_Currency[9] = _GBPUSD_ ;
      Trade_Currency[10] = _GBPNZD_ ;
      Trade_Currency[11] = _GBPCHF_ ;
      Trade_Currency[12] = _GBPAUD_ ;
      Trade_Currency[13] = _GBPCAD_ ;
      Trade_Currency[14] = _EURUSD_ ;
      Trade_Currency[15] = _EURAUD_ ;
      Trade_Currency[16] = _EURNZD_ ;
      Trade_Currency[17] = _EURCAD_ ;
      Trade_Currency[18] = _EURCHF_ ;
      Trade_Currency[19] = _EURGBP_ ;
      Trade_Currency[20] = _AUDUSD_ ;
      Trade_Currency[21] = _AUDCAD_ ;
      Trade_Currency[22] = _AUDNZD_ ;
      Trade_Currency[23] = _AUDCHF_ ;
      Trade_Currency[24] = _USDCHF_ ;
      Trade_Currency[25] = _USDCAD_ ;
      Trade_Currency[26] = _CADCHF_ ;
      Trade_Currency[27] = _NZDUSD_ ;
      Trade_Currency[28] = _NZDCHF_ ;
      Trade_Currency[29] = _NZDCAD_ ;

//-------------------------------------------------------------------------------
 
   SymbolCur_=ChartSymbol();
     
   if(StringLen(Symbol())>6)
      {
         Suffix = StringSubstr(Symbol(),6); 
      } 
      else{Suffix="";}
   for(cnt=0;cnt<ArraySize(Currency);cnt++)
   {
      OpenOrders[cnt]         = 0;
      Profit[cnt]             = 0;
      LastPriceBuyStop[cnt]   = 0;
      OrderBuyStop[cnt]       = 0;
      LastLotsBuyStop[cnt]    = 0;
      LastPriceBuyStop[cnt]   = 0;
      LastLotsSellStop[cnt]   = 0;
      OrderSellStop[cnt]      = 0;
      LastPriceSellStop[cnt]  = 0;
      CountB[cnt]             = 0;
      CountS[cnt]             = 0;
   }
   for(cnt=0;cnt<ArraySize(Currency);cnt++)
   {
      Currency_=Currency[cnt]+Suffix;
      for(int k=0;k<OrdersTotal();k++)
        {
         result = OrderSelect(k,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
         if(OrderSymbol()==Currency_ && OrderMagicNumber()==Magic)
         {
              OpenOrders[cnt]++;
              Profit[cnt] = Profit[cnt]+OrderProfit()+OrderSwap()+OrderCommission();
              if (OrderType()==OP_SELL)
              {
                  CountS[cnt]++;
              }
              if (OrderType()==OP_BUY)
              {
                  CountB[cnt]++;
              }
              if(OrderType() == OP_BUYSTOP) 
              {
                  LastPriceBuyStop[cnt]  = OrderOpenPrice();
                  LastLotsBuyStop[cnt]   = OrderLots();   
                  OrderBuyStop[cnt]++;
              }
              if(OrderType() == OP_SELLSTOP)
              {
                  LastPriceSellStop[cnt] = OrderOpenPrice();
                  LastLotsSellStop[cnt]  = OrderLots();   
                  OrderSellStop[cnt]++;
              }           
         }
        }
   }
   
   netprofit = 0;
   datetime starttime = iTime(Symbol(), PERIOD_W1, 0);
   //for(int i=OrdersHistoryTotal()-1;i>=0;i--)
   for(cnt=0; cnt<OrdersHistoryTotal(); cnt++)
   {
         result = OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY);
         if(OrderCloseTime() >= starttime && OrderMagicNumber()==Magic )
         {
               netprofit += OrderProfit();
         }
   }


//Comment("  ProfitThisWeek : ",netprofit," $");
//-----------------------------------------------------------------
   for(cnt=0;cnt<ArraySize(Trade_Currency);cnt++)
   {
         PriceLine[cnt]   = NormalizeDouble(iOpen(NULL,1440,0),Digit);
         Spread[cnt]      = MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD);
         SwapLong[cnt]    = MarketInfo(Symbol(),MODE_SWAPLONG);
         SwapShort[cnt]   = MarketInfo(Symbol(),MODE_SWAPSHORT);
         if(DayOfWeek()==1){ Magic = MagicNumber+1;}// ContinueOpening = True;}
         if(DayOfWeek()==2){ Magic = MagicNumber+2;}
         if(DayOfWeek()==3){ Magic = MagicNumber+3;}
         if(DayOfWeek()==4){ Magic = MagicNumber+4;}
         if(DayOfWeek()==5){ Magic = MagicNumber+5;}
         if(OpenDay[cnt] != PriceLine[cnt]) {ContinueOpening = True;}
         Print("Price line : ",PriceLine[cnt]);
   }
   return(0);
  }


ลองใช้  iOpen เรียกดูสิครับ  ใส่เพิ่มเข้าไปตรงที่มันลูปปริ้น PriceLine ออกมาครับ

iOpen([cnt],PERIOD_D1,0),", ",

อ้างจาก: forcebewithyou ที่ 21, ตุลาคม  2019, 01:55:27 PM

ลองใช้  iOpen เรียกดูสิครับ  ใส่เพิ่มเข้าไปตรงที่มันลูปปริ้น PriceLine ออกมาครับ

iOpen([cnt],PERIOD_D1,0),", ",

ไม่ได้ครับ


code ไม่ครบนะครับ ผมรันไม่ได้

จริงๆ มันก็มี iOpen อยู่แล้ว

ใส่ค่าวัแปรไปเรียกคู่เงินผิดหรือเปล่าครับ

เอาไปใส่ตรง NULL  เพราะ NULL คือคู่เงินที่เอาอีเอไปใส่ตัวเดียว


PriceLine[cnt]   = NormalizeDouble(iOpen(Currency[cnt],1440,0), Digits);


อ้างจาก: forcebewithyou ที่ 21, ตุลาคม  2019, 04:07:21 PM

code ไม่ครบนะครับ ผมรันไม่ได้

จริงๆ มันก็มี iOpen อยู่แล้ว

ใส่ค่าวัแปรไปเรียกคู่เงินผิดหรือเปล่าครับ

เอาไปใส่ตรง NULL  เพราะ NULL คือคู่เงินที่เอาอีเอไปใส่ตัวเดียว


PriceLine[cnt]   = NormalizeDouble(iOpen(Currency[cnt],1440,0), Digits);

รบกวนด้วยครับ ผมแนบไฟล์มาแล้วครับ ตอนนี้เขียนเพิ่มได้แล้วครับ แต่ยังไม่ออกออร์เดอร์ buy stop sell stop ของแต่ละคู่เงินให้ครับ

for(int i =0; i < ArraySize(CurrencyPairs); i++)
  {

      Print(NormalizeDouble(iOpen(CurrencyPairs,Period(),i),Digits));
  }

บอร์ดไม่สามารถแสดง CurrencyPairs[ตัว i ] ได้ เสียใจด้วยครับ


*

iRuler

  • 1,282
อ้างจาก: phoenicis ที่ 28, ธันวาคม  2019, 04:41:14 PM
for(int i =0; i < ArraySize(CurrencyPairs); i++)
  {

      Print(NormalizeDouble(iOpen(CurrencyPairs,Period(),i),Digits));
  }

บอร์ดไม่สามารถแสดง CurrencyPairs[ตัว i ] ได้ เสียใจด้วยครับ

ใส่ใน tag code สิครับ

โค๊ด [Select]
for(int i =0; i < ArraySize(CurrencyPairs[i]); i++)
  {

      Print(NormalizeDouble(iOpen(CurrencyPairs[i],Period(),i),Digits));
  }

อ้างจาก: iRuler ที่ 28, ธันวาคม  2019, 05:07:10 PM
อ้างจาก: phoenicis ที่ 28, ธันวาคม  2019, 04:41:14 PM
for(int i =0; i < ArraySize(CurrencyPairs); i++)
  {

      Print(NormalizeDouble(iOpen(CurrencyPairs,Period(),i),Digits));
  }

บอร์ดไม่สามารถแสดง CurrencyPairs[ตัว i ] ได้ เสียใจด้วยครับ

ใส่ใน tag code สิครับ

โค๊ด [Select]
for(int i =0; i < ArraySize(CurrencyPairs[i]); i++)
  {

      Print(NormalizeDouble(iOpen(CurrencyPairs[i],Period(),i),Digits));
  }


ขอโทษครับ พึ่งสมัครมาเล่นครั้งแรก เล่นไม่เป็น
ตอนตอบ topic มันโล่งๆ ไม่มีตัวช่วยอ่ะครับ
ไม่ลองเพิ่ม html rtf ดูอ่ะครับ


อ้างจาก: phoenicis ที่ 28, ธันวาคม  2019, 05:35:26 PM


ขอโทษครับ พึ่งสมัครมาเล่นครั้งแรก เล่นไม่เป็น
ตอนตอบ topic มันโล่งๆ ไม่มีตัวช่วยอ่ะครับ
ไม่ลองเพิ่ม html rtf ดูอ่ะครับ

ในระบบเว็บบอร์ด เกือบทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น มักจะมี tag สำหรับแสดง code เขียนโปรแกรมโดยเฉพาะครับ %5BCODE%5D%5B%2FCODE%5D   อะไรประมาณนี้เอาไว้ให้สามารถใช้โพส code เขียนโปรแกรมโดยเฉพาะได้ครับ
html rtf  มันเอาไว้ใช้กับ text แบบ doc ที่มีฟอนต์และวางแบบช่องไฟขนาดต่างกัน น่าจะไม่เหมาะสำหรับโชว code ครับ

เกือบทุกที่ใช้ code ครบเหมือนกันหมดครับ