ขอความช่วยเหลือครับจะปรับอินดี้ CCI ให้แสดงค่าปัจจุบันแต่ให้เลื่อนถอยหลังไป 50 แท่งครับ

  • 4 replies
  • 917 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

with

ขอความช่วยเหลือครับจะปรับอินดี้ CCI ให้แสดงค่าปัจจุบันแต่ให้เลื่อนถอยหลังไป 50 แท่งครับจะต้องปรับแก้ code ตรงไหนครับ  มือใหม่ครับรบกวนด้วยครับ

Share Topic.

Follow Me.


traderider forex ไทย
*

with


อันนี้เป็น code ของอินดี้ครับจะแก้ตรงไหนครับ......#property copyright   "2005-2014, MetaQuotes Software Corp."
#property link        "http://www.mql4.com"
#property description "Commodity Channel Index"
#property strict

#include <MovingAverages.mqh>

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers    1
#property indicator_color1     LightSeaGreen
#property indicator_level1    -100.0
#property indicator_level2     100.0
#property indicator_levelcolor clrSilver
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
//--- input parameter
input int InpCCIPeriod=14; // CCI Period
//--- buffers
double ExtCCIBuffer[];
double ExtPriceBuffer[];
double ExtMovBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
  {
   string short_name;
//--- 2 additional buffers are used for counting.
   IndicatorBuffers(3);
   SetIndexBuffer(1,ExtPriceBuffer);
   SetIndexBuffer(2,ExtMovBuffer);
//--- indicator line
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(0,ExtCCIBuffer);
//--- check for input parameter
   if(InpCCIPeriod<=1)
     {
      Print("Wrong input parameter CCI Period=",InpCCIPeriod);
      return(INIT_FAILED);
     }
//---
   SetIndexDrawBegin(0,InpCCIPeriod);
//--- name for DataWindow and indicator subwindow label
   short_name="CCI("+IntegerToString(InpCCIPeriod)+")";
   IndicatorShortName(short_name);
   SetIndexLabel(0,short_name);
//--- initialization done
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Commodity Channel Index                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   int    i,k,pos;
   double dSum,dMul;
//---
   if(rates_total<=InpCCIPeriod || InpCCIPeriod<=1)
      return(0);
//--- counting from 0 to rates_total
   ArraySetAsSeries(ExtCCIBuffer,false);
   ArraySetAsSeries(ExtPriceBuffer,false);
   ArraySetAsSeries(ExtMovBuffer,false);
   ArraySetAsSeries(high,false);
   ArraySetAsSeries(low,false);
   ArraySetAsSeries(close,false);
//--- initial zero
   if(prev_calculated<1)
     {
      for(i=0; i<InpCCIPeriod; i++)
        {
         ExtCCIBuffer=0.0;
         ExtPriceBuffer=(high+low+close)/3;
         ExtMovBuffer=0.0;
        }
     }
//--- calculate position
   pos=prev_calculated-1;
   if(pos<InpCCIPeriod)
      pos=InpCCIPeriod;
//--- typical price and its moving average
   for(i=pos; i<rates_total; i++)
     {
      ExtPriceBuffer=(high+low+close)/3;
      ExtMovBuffer=SimpleMA(i,InpCCIPeriod,ExtPriceBuffer);
     }
//--- standard deviations and cci counting
   dMul=0.015/InpCCIPeriod;
   pos=InpCCIPeriod-1;
   if(pos<prev_calculated-1)
      pos=prev_calculated-2;
   i=pos;
   while(i<rates_total)
     {
      dSum=0.0;
      k=i+1-InpCCIPeriod;
      while(k<=i)
        {
         dSum+=MathAbs(ExtPriceBuffer[k]-ExtMovBuffer);
         k++;
        }
      dSum*=dMul;
      if(dSum==0.0)
         ExtCCIBuffer=0.0;
      else
         ExtCCIBuffer=(ExtPriceBuffer-ExtMovBuffer)/dSum;
      i++;
     }
//---
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

*

ออฟไลน์ iRuler

  • *
  • 1,254
  • 39
ถอยหลังไป 50แท่งแล้วมันจะเป็นค่าปัจจุบันยังไงอ่ะครับ xc7*

*

ออฟไลน์ forcebewithyou

  • ****
  • 2,416
  • 79
  • Green PIPs Be With You
ถอยหลังไป 50แท่งแล้วมันจะเป็นค่าปัจจุบันยังไงอ่ะครับ xc7*

ผมก็งง เหมือนกันครับ

แต่เดาไปเองว่า  คิดว่าน่าจะอยากเอาค่าของ 50 แท่งก่อนมาเป็นซิกแนลปัจจุบันมั้งครับ   
คิดว่าไม่น่าจะแก้จากอินดี้โดยตรงไ้ด้นะครับ

*

with


Tags:
 

เครื่องมือเทรด Forex

ข่าว Forex กราฟ Forex EURUSD GBPUSD GBPJPY ตารางข่าว Forex ร่วมงานกับเรา

เครื่องมือเทรดทองคำ

ราคาทอง วันนี้ ราคาทอง ย้อนหลัง SPDR ล่าสุด กราฟราคาทองคำ วิเคราะห์ ราคาทอง ข่าว ราคาทองคำ ข่าว ราคาน้ำมัน

โบรคเกอร์ Forex

XM Exness FBS Nordfx Land-FX Admiral Markets