กองทุน SPDR GOLD SHARES
ถือทองก่อนหน้า
ถือทองล่าสุด
0.00
*หน่วยตัน / ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
สถิติกองทุน SPDR
ราคาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
ครั้งที่
ราคาก่อนหน้า
ราคาล่าสุด
0
(หน่วย บาท*) / อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 เวลา 13:04 น.
สถิติราคาทองคำ ไทย

ต้องการเปิด ออเดอร์เดียว และปิดตามเงื่นอไข ก่อนที่จะเปิด ออเดอร์ใหม่ แก้ยังไงครับ

  • 2 replies
  • 1,953 views
*

chiantra

คือต้องการเปิด ออเดอร์เดียว และปิดตามเงื่นอไข ก่อนที่จะเปิด ออเดอร์ใหม่ ต้องใช้โค้ตยังไงแทรกตรงใหน ครับ

แนวคิดคือ
bay เมื่อ ma 20 > ma 200 และ macd >0
sall เมื่อ ma 20 < ma 200 และ macd <0

close bay เมื่อ ma 20 < ma 50
close sall เมื่อ ma 20 > ma 50

และตอนนี้ที่เทสแล้วมันเปิด ออเดอร์รัวเลยครับ ก็เลยอยากได้แบบเปิด- ปิด ออเดอร์เดียวก่อนแล้วค่อยเปิดออเดอร์ใหม่ ครับ ขอความกรุณาด้วยครับ ขอบคุณครับ
(โค้ตที่ได้ผมเขียนผ่านเว็บนี้ครับ  http://www.forexeadvisor.com/expert_generator.aspx )




extern int MagicNumber=10002;
extern double Lots =0.1;
extern double StopLoss=0;
extern double TakeProfit=0;
extern int TrailingStop=0;
extern int Slippage=3;
//+------------------------------------------------------------------+
//    expert start function
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
  double MyPoint=Point;
  if(Digits==3 || Digits==5) MyPoint=Point*10;
 
  double TheStopLoss=0;
  double TheTakeProfit=0;
  if( TotalOrdersCount()==0 )
  {
     int result=0;
     if((iMA(NULL,0,20,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)>iMA(NULL,0,200,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0))&&(iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0)>0)) // Here is your open buy rule
     {
        result=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,0,0,"EA Generator www.ForexEAdvisor.com",MagicNumber,0,Blue);
        if(result>0)
        {
         TheStopLoss=0;
         TheTakeProfit=0;
         if(TakeProfit>0) TheTakeProfit=Ask+TakeProfit*MyPoint;
         if(StopLoss>0) TheStopLoss=Ask-StopLoss*MyPoint;
         OrderSelect(result,SELECT_BY_TICKET);
         OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble(TheStopLoss,Digits),NormalizeDouble(TheTakeProfit,Digits),0,Green);
        }
        return(0);
     }
     if((iMA(NULL,0,20,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)<iMA(NULL,0,200,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0))&&(iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0)<0)) // Here is your open Sell rule
     {
        result=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,0,0,"EA Generator www.ForexEAdvisor.com",MagicNumber,0,Red);
        if(result>0)
        {
         TheStopLoss=0;
         TheTakeProfit=0;
         if(TakeProfit>0) TheTakeProfit=Bid-TakeProfit*MyPoint;
         if(StopLoss>0) TheStopLoss=Bid+StopLoss*MyPoint;
         OrderSelect(result,SELECT_BY_TICKET);
         OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble(TheStopLoss,Digits),NormalizeDouble(TheTakeProfit,Digits),0,Green);
        }
        return(0);
     }
  }
 
  for(int cnt=0;cnt<OrdersTotal();cnt++)
     {
      OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      if(OrderType()<=OP_SELL &&   
         OrderSymbol()==Symbol() &&
         OrderMagicNumber()==MagicNumber
         ) 
        {
         if(OrderType()==OP_BUY) 
           {
              if((iMA(NULL,0,20,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)<iMA(NULL,0,50,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0))) //here is your close buy rule
              {
                   OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),Slippage,Red);
              }
            if(TrailingStop>0) 
              {                 
               if(Bid-OrderOpenPrice()>MyPoint*TrailingStop)
                 {
                  if(OrderStopLoss()<Bid-MyPoint*TrailingStop)
                    {
                     OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-TrailingStop*MyPoint,OrderTakeProfit(),0,Green);
                     return(0);
                    }
                 }
              }
           }
         else
           {
                if((iMA(NULL,0,20,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)>iMA(NULL,0,50,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0))) // here is your close sell rule
                {
                   OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),Slippage,Red);
                }
            if(TrailingStop>0) 
              {                 
               if((OrderOpenPrice()-Ask)>(MyPoint*TrailingStop))
                 {
                  if((OrderStopLoss()>(Ask+MyPoint*TrailingStop)) || (OrderStopLoss()==0))
                    {
                     OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+MyPoint*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red);
                     return(0);
                    }
                 }
              }
           }
        }
     }
   return(0);
}

int TotalOrdersCount()
{
  int result=0;
  for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)
  {
     OrderSelect(i,SELECT_BY_POS ,MODE_TRADES);
     if (OrderMagicNumber()==MagicNumber) result++;

   }
  return (result);
}



(TH)**

*

iRuler

  • 1,282
เงื่อนไขเปิด order กับ เงื่อนไขปิด order บางทีมันก็เป็นจริงได้พร้อมกันนะครับ
ดังนั้นถ้าเราเปิด order แล้วเช็คเงื่อนไขปิดในทันที มันก็จะปิด order ที่เพิ่งเปิดไป

ให้หน่วงเวลาก่อน แล้วค่อยเช็คเงื่อนไขปิด
ตัวอย่างนั้นคือเปิด order แล้วจะรอให้เกิดแท่งถัดไปก่อน ถึงจะเช็คเงื่อนไขอีกที

(TH)**

โค๊ด [Select]
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      ProjectName |
//|                                      Copyright 2012, CompanyName |
//|                                       http://www.companyname.net |
//+------------------------------------------------------------------+
extern int MagicNumber=10002;
extern double Lots=0.1;
extern double StopLoss=0;
extern double TakeProfit=0;
extern int TrailingStop=0;
extern int Slippage=3;
int bars=-1;
//+------------------------------------------------------------------+
//    expert start function
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   if(bars==Bars)
      return;
   bars=Bars;

   double MyPoint=Point;
   if(Digits==3 || Digits==5) MyPoint=Point*10;

   double TheStopLoss=0;
   double TheTakeProfit=0;
   if(TotalOrdersCount()==0)
     {
      int result=0;
      if((iMA(NULL,0,20,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)>iMA(NULL,0,200,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)) && (iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0)>0)) // Here is your open buy rule
        {
         result=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,0,0,"EA Generator www.ForexEAdvisor.com",MagicNumber,0,Blue);
         if(result>0)
           {
            TheStopLoss=0;
            TheTakeProfit=0;
            if(TakeProfit>0) TheTakeProfit=Ask+TakeProfit*MyPoint;
            if(StopLoss>0) TheStopLoss=Ask-StopLoss*MyPoint;
            OrderSelect(result,SELECT_BY_TICKET);
            OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble(TheStopLoss,Digits),NormalizeDouble(TheTakeProfit,Digits),0,Green);
           }
         return(0);
        }
      if((iMA(NULL,0,20,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)<iMA(NULL,0,200,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)) && (iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0)<0)) // Here is your open Sell rule
        {
         result=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,0,0,"EA Generator www.ForexEAdvisor.com",MagicNumber,0,Red);
         if(result>0)
           {
            TheStopLoss=0;
            TheTakeProfit=0;
            if(TakeProfit>0) TheTakeProfit=Bid-TakeProfit*MyPoint;
            if(StopLoss>0) TheStopLoss=Bid+StopLoss*MyPoint;
            OrderSelect(result,SELECT_BY_TICKET);
            OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble(TheStopLoss,Digits),NormalizeDouble(TheTakeProfit,Digits),0,Green);
           }
         return(0);
        }
     }

   for(int cnt=0;cnt<OrdersTotal();cnt++)
     {
      OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
      if(OrderType()<=OP_SELL &&
         OrderSymbol()==Symbol() &&
         OrderMagicNumber()==MagicNumber
         )
        {
         if(OrderType()==OP_BUY)
           {
            if((iMA(NULL,0,20,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)<iMA(NULL,0,50,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0))) //here is your close buy rule
              {
               OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),Slippage,Red);
              }
            if(TrailingStop>0)
              {
               if(Bid-OrderOpenPrice()>MyPoint*TrailingStop)
                 {
                  if(OrderStopLoss()<Bid-MyPoint*TrailingStop)
                    {
                     OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-TrailingStop*MyPoint,OrderTakeProfit(),0,Green);
                     return(0);
                    }
                 }
              }
           }
         else
           {
            if((iMA(NULL,0,20,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)>iMA(NULL,0,50,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0))) // here is your close sell rule
              {
               OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),Slippage,Red);
              }
            if(TrailingStop>0)
              {
               if((OrderOpenPrice()-Ask)>(MyPoint*TrailingStop))
                 {
                  if((OrderStopLoss()>(Ask+MyPoint*TrailingStop)) || (OrderStopLoss()==0))
                    {
                     OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+MyPoint*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red);
                     return(0);
                    }
                 }
              }
           }
        }
     }

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int TotalOrdersCount()
  {
   int result=0;
   for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)
     {
      OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
      if(OrderMagicNumber()==MagicNumber) result++;

     }
   return (result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

*

chiantra

อ้างจาก: iRuler ที่ 18, สิงหาคม  2019, 10:35:11 AM
เงื่อนไขเปิด order กับ เงื่อนไขปิด order บางทีมันก็เป็นจริงได้พร้อมกันนะครับ
ดังนั้นถ้าเราเปิด order แล้วเช็คเงื่อนไขปิดในทันที มันก็จะปิด order ที่เพิ่งเปิดไป

ให้หน่วงเวลาก่อน แล้วค่อยเช็คเงื่อนไขปิด
ตัวอย่างนั้นคือเปิด order แล้วจะรอให้เกิดแท่งถัดไปก่อน ถึงจะเช็คเงื่อนไขอีกที

(TH)**

โค๊ด [Select]
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      ProjectName |
//|                                      Copyright 2012, CompanyName |
//|                                       http://www.companyname.net |
//+------------------------------------------------------------------+
extern int MagicNumber=10002;
extern double Lots=0.1;
extern double StopLoss=0;
extern double TakeProfit=0;
extern int TrailingStop=0;
extern int Slippage=3;
int bars=-1;
//+------------------------------------------------------------------+
//    expert start function
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   if(bars==Bars)
      return;
   bars=Bars;

   double MyPoint=Point;
   if(Digits==3 || Digits==5) MyPoint=Point*10;

   double TheStopLoss=0;
   double TheTakeProfit=0;
   if(TotalOrdersCount()==0)
     {
      int result=0;
      if((iMA(NULL,0,20,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)>iMA(NULL,0,200,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)) && (iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0)>0)) // Here is your open buy rule
        {
         result=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,0,0,"EA Generator www.ForexEAdvisor.com",MagicNumber,0,Blue);
         if(result>0)
           {
            TheStopLoss=0;
            TheTakeProfit=0;
            if(TakeProfit>0) TheTakeProfit=Ask+TakeProfit*MyPoint;
            if(StopLoss>0) TheStopLoss=Ask-StopLoss*MyPoint;
            OrderSelect(result,SELECT_BY_TICKET);
            OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble(TheStopLoss,Digits),NormalizeDouble(TheTakeProfit,Digits),0,Green);
           }
         return(0);
        }
      if((iMA(NULL,0,20,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)<iMA(NULL,0,200,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)) && (iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0)<0)) // Here is your open Sell rule
        {
         result=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,0,0,"EA Generator www.ForexEAdvisor.com",MagicNumber,0,Red);
         if(result>0)
           {
            TheStopLoss=0;
            TheTakeProfit=0;
            if(TakeProfit>0) TheTakeProfit=Bid-TakeProfit*MyPoint;
            if(StopLoss>0) TheStopLoss=Bid+StopLoss*MyPoint;
            OrderSelect(result,SELECT_BY_TICKET);
            OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble(TheStopLoss,Digits),NormalizeDouble(TheTakeProfit,Digits),0,Green);
           }
         return(0);
        }
     }

   for(int cnt=0;cnt<OrdersTotal();cnt++)
     {
      OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
      if(OrderType()<=OP_SELL &&
         OrderSymbol()==Symbol() &&
         OrderMagicNumber()==MagicNumber
         )
        {
         if(OrderType()==OP_BUY)
           {
            if((iMA(NULL,0,20,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)<iMA(NULL,0,50,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0))) //here is your close buy rule
              {
               OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),Slippage,Red);
              }
            if(TrailingStop>0)
              {
               if(Bid-OrderOpenPrice()>MyPoint*TrailingStop)
                 {
                  if(OrderStopLoss()<Bid-MyPoint*TrailingStop)
                    {
                     OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-TrailingStop*MyPoint,OrderTakeProfit(),0,Green);
                     return(0);
                    }
                 }
              }
           }
         else
           {
            if((iMA(NULL,0,20,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)>iMA(NULL,0,50,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0))) // here is your close sell rule
              {
               OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),Slippage,Red);
              }
            if(TrailingStop>0)
              {
               if((OrderOpenPrice()-Ask)>(MyPoint*TrailingStop))
                 {
                  if((OrderStopLoss()>(Ask+MyPoint*TrailingStop)) || (OrderStopLoss()==0))
                    {
                     OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+MyPoint*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red);
                     return(0);
                    }
                 }
              }
           }
        }
     }

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int TotalOrdersCount()
  {
   int result=0;
   for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)
     {
      OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
      if(OrderMagicNumber()==MagicNumber) result++;

     }
   return (result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


ขอบคุณมากๆนะครับ  (TH)** (TH)** (TH)**