กองทุน SPDR GOLD SHARE
30 ตุลาคม 2563
เวลา ครั้งที่ ถือครองก่อนหน้า (ตัน) ถือครองล่าสุด (ตัน) Gold Spot เปลี่ยนแปลง
04:00 1 1,258.25 1,258.25 1,867.50 0.00
วันนี้ไม่เปลี่ยนแปลง

การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares  กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กำลังโหลดข้อมูล....

ปริมาณการถือครองทองคำแท่งกองทุน SPDR Gold Share รายเดือน/รายปี

ปี มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ผลรวม
2020+9.96+31.02+32.77+89.5+66.64+55.76+63.06+9.54+17.39-10.64--+365
2019+36.2-39.65+0.04-37.57-3.48+50.83+29.38+54.89+42.52-5.28-19.95-2.35+105.58
2018+3.85-10.32+15.09+25.08-24.17-27.99-18.84-45.04-12.93+11.83+7.68+25.93-49.83
2017-23.1+42.1-8.85+21.04-5.91+5.05-60.62+24.55+48.22-13.88-11.22-2.05+15.33
2016+26.86+108.04+42.01-15.14+64.52+81.39+8.04-14.86+4.72-5.36-58.73-61.69+179.8
2015+49.35+12.88-34.01+2.12-23.5-4.42-38.74+9.89+4.83+4.84-37.46-12.43-66.65
2014-5.06+10.54+9.38-25.14-2.66+5.42+11.14-6.84-25.14-28.66-23.57-8.61-89.2
2013-22.73-73.6-33.23-142.72-65.39-43.65-42.15-6.32-15.04-33.97-28.81-44.99-552.6
2012+16.52+22.59-7.06-8.31-8.05+9.25-27.59+37.6+31.26+79.21+12.53+1.99+159.94
2011-53.57-16.19+0.27+18.41-18.9-2.51+55.35-31.27-0.38+11.62+54.98-43.96-26.15
2010-21.7-4.93+22.83+29.18+108.93+52.51-38.16+20.23+2.27-11.68-6.5-5.88+147.1
2009+63.36+185.7+98.15-22.99+14.31+1.79-47.68-11.04+33.5+8.19+26.47+3.63+353.39
2008+4.1+7.46+2.6-61.59+17.28+46.43+29.24-22.03+103.89-6.05+8.91+22.11+152.35
2007-2.94+31.01+2.62+9.4-25.11-3.85+32.16+18.91+62.59+19.5+4.12+26.23+174.64
2006+70.52+9.19+4.83+10.72-11.23+24.6+12.87+7.29-5.69+2.34+52.96+11.56+189.96
2005+57.17+5.85+6.17+14.85+0.25-3.78+12.35+6.76+12.96+0.85+20.99+34+168.42
2004----------+95.48-8.71+86.77
ค่าเฉลี่ย +13.05 +20.11 +9.60 -5.82 +5.22 +15.43 -1.26 +3.27 +19.06 +1.43 +6.12 -4.08 +77.29

Remark : สามารถคลิกเข้าไปดูการซื้อขายทองคำแท่งขนาด 400 ออนซ์ย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้


ข้อมูลรายวันย้อนหลังเดือนตุลาคม ปี 2020

วันที่/เวลา ครั้งที่ ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) ถือทองคำล่าสุด (ตัน) ขึ้น/ลง ราคาที่เข้าซื้อขาย (USD/Onz) ราคาปิด Gold Day เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย
ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2020
30/10/2020 04:00 1 1,258.25 1,258.25 0.00 1,867.50 0.00 0.00
พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2020
29/10/2020 04:36 2 1,266.72 1,258.25 -8.47 1,877.20 1,867.50 9.70
29/10/2020 04:00 1 1,266.72 1,266.72 0.00 1,876.85 1,867.50 -9.35
พุธที่ 28 ตุลาคม 2020
28/10/2020 04:36 2 1,263.80 1,266.72 2.92 1,906.75 1,877.20 -29.55
28/10/2020 04:00 1 1,263.80 1,263.80 0.00 1,907.45 1,877.20 -30.25
อังคารที่ 27 ตุลาคม 2020
27/10/2020 04:00 1 1,263.80 1,263.80 0.00 1,901.80 1,906.75 4.95
จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2020
26/10/2020 04:00 1 1,263.80 1,263.80 0.00 1,901.55 1,901.80 0.25
อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020
25/10/2020 04:00 1 1,263.80 1,263.80 0.00 1,901.55 1,901.55 0.00
เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2020
24/10/2020 04:33 2 1,265.55 1,263.80 -1.75 1,901.55 1,901.55 0.00
24/10/2020 04:00 1 1,265.55 1,265.55 0.00 1,901.80 1,901.55 -0.25
ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2020
23/10/2020 04:33 2 1,269.35 1,265.55 -3.80 1,904.00 1,901.55 2.45
23/10/2020 04:00 1 1,269.35 1,269.35 0.00 1,903.75 1,901.55 -2.20
พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2020
22/10/2020 04:54 2 1,269.93 1,269.35 -0.58 1,924.55 1,904.00 20.55
22/10/2020 04:00 1 1,269.93 1,269.93 0.00 1,924.45 1,904.00 -20.45
พุธที่ 21 ตุลาคม 2020
21/10/2020 04:27 2 1,272.85 1,269.93 -2.92 1,906.85 1,924.55 -17.70
21/10/2020 04:00 1 1,272.85 1,272.85 0.00 1,906.45 1,924.55 18.10
อังคารที่ 20 ตุลาคม 2020
20/10/2020 04:48 2 1,272.56 1,272.85 0.29 1,904.05 1,906.85 2.80
20/10/2020 04:00 1 1,272.56 1,272.56 0.00 1,904.25 1,906.85 2.60
จันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2020
19/10/2020 04:00 1 1,272.56 1,272.56 0.00 1,898.65 1,904.05 5.40
อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020
18/10/2020 04:00 1 1,272.56 1,272.56 0.00 1,898.80 1,898.65 -0.15
เสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2020
17/10/2020 04:45 2 1,276.06 1,272.56 -3.50 1,898.80 1,898.80 0.00
17/10/2020 04:00 1 1,276.06 1,276.06 0.00 1,898.85 1,898.80 -0.05
ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2020
16/10/2020 04:36 2 1,277.94 1,276.06 -1.88 1,907.80 1,898.80 9.00
16/10/2020 04:00 1 1,277.94 1,277.94 0.00 1,908.30 1,898.80 -9.50
พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2020
15/10/2020 04:36 2 1,277.65 1,277.94 0.29 1,901.00 1,907.80 6.80
15/10/2020 04:00 1 1,277.65 1,277.65 0.00 1,901.40 1,907.80 6.40
พุธที่ 14 ตุลาคม 2020
14/10/2020 04:00 1 1,277.65 1,277.65 0.00 1,890.85 1,901.00 10.15
อังคารที่ 13 ตุลาคม 2020
13/10/2020 04:21 2 1,271.52 1,277.65 6.13 1,921.90 1,890.85 -31.05
13/10/2020 04:00 1 1,271.52 1,271.52 0.00 1,922.50 1,890.85 -31.65
จันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2020
12/10/2020 04:00 1 1,271.52 1,271.52 0.00 1,930.05 1,921.90 -8.15
อาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020
11/10/2020 04:00 1 1,271.52 1,271.52 0.00 1,930.10 1,930.05 -0.05
เสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2020
10/10/2020 04:00 1 1,271.52 1,271.52 0.00 1,929.95 1,930.10 0.15
ศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2020
9/10/2020 04:00 1 1,271.52 1,271.52 0.00 1,893.40 1,929.95 36.55
พฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2020
8/10/2020 04:00 1 1,271.52 1,271.52 0.00 1,887.30 1,893.40 6.10
พุธที่ 7 ตุลาคม 2020
7/10/2020 04:33 2 1,275.60 1,271.52 -4.08 1,877.30 1,887.30 -10.00
7/10/2020 04:00 1 1,275.60 1,275.60 0.00 1,877.85 1,887.30 9.45
อังคารที่ 6 ตุลาคม 2020
6/10/2020 04:00 1 1,275.60 1,275.60 0.00 1,913.40 1,877.30 -36.10
จันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2020
5/10/2020 04:00 1 1,275.60 1,275.60 0.00 1,898.65 1,913.40 14.75
อาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2020
4/10/2020 04:00 1 1,275.60 1,275.60 0.00 1,899.45 1,898.65 -0.80
เสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2020
3/10/2020 04:24 2 1,276.19 1,275.60 -0.59 1,899.45 1,899.45 0.00
3/10/2020 04:00 1 1,276.19 1,276.19 0.00 1,899.20 1,899.45 0.25
ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2020
2/10/2020 05:03 2 1,268.89 1,276.19 7.30 1,905.05 1,899.45 -5.60
2/10/2020 04:00 1 1,268.89 1,268.89 0.00 1,905.35 1,899.45 -5.90
พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2020
1/10/2020 04:00 1 1,268.89 1,268.89 0.00 1,885.25 1,905.05 19.80

เทคนิคการอ่านตาราง การ ซื้อขาย ทองคำแท่งย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Share

 1. กองทุนทองคำ SPDR จะทำการอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่ง เวลาประมาณ 04.00-06.00 เวลาประเทศไทยแต่จะมีบางวันเช่นกันที่จะอัพเดทตัวเลขมาช่วงเวลาอื่นเช่น 19.00-21.00 น.
 2. Chart กราฟการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังสามารถเลือกวันเวลาในการดูกราฟย้อนหลังได้
 3. ตารางสรุปการซื้อขายทองคำแท่งของ กองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจากปริมาณซื้อและขายทองคำแท่งรายเดือนโดย หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งลดลงจากเดือนที่แล้ว ตัวเลขจะเป็น”สีแดง” แต่หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วตัวเลขจะเป็น”สีเขียว” และในตัวเลขสรุปยอดซื้อขายทองคำรายเดือน สามารถคลิกที่ตัวเลขเข้าไปดูสรุปการซื้อขายรายละเอียดการซื้อขายโดยแยกแต่ละวันย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้
 4. การอ่านตารางซื้อขายทองคำแท่งรายเดือนย้อนหลังของกองทุนทองคำ SPDR Gold มีรายละเอียดดังนี้

  4.1 วันที่/เวลา จะบอกวันที่และเวลาที่กองทุนทองคำ SPDR Goldอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำ ณ วันนั้น

  4.2 ครั้งที่ จะบอกครั้งที่อัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุนทองคำ SPDR Gold

  4.3 ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งของ SPDR Gold ก่อนหน้า ข้อ 4.4

  4.4 ถือทองคำล่าสุด (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งล่าสุดของ SPDR Gold ตัวเลขก่อนหน้าในข้อ 4.3

  4.5 ขึ้น/ลง บอกตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งล่าสุดของกองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจาก ข้อ 4.3 และ 4.4

  4.6 ราคาที่เข้าซื้อขาย (usd/Onz) บอกราคาทองคำ Gold Spot ณ ขณะนั้น ในเวลาที่กองทุน SPDR Gold ปรับตัวเลขการซื้อขาย

  4.7 ราคาปิด Gold Day จะบอกราคาปิด แท่ง Day ของวันถัดไป ก็คือเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาในข้อ4.6

  4.8 เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย นำเอาตัวเลขข้อ 4.6 และ 4.7 มาคำนวณ โดยหลักการ

           –  ถ้า กองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Buy ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ถ้าเพิ่มขึ้นจากราคาเข้าซื้อ Buy ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex ลดลงจะแสดงลบสีแดง

           –  ถ้า กองทุน SPDR เทขายทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Sell ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ลดลงจากราคาเข้าขาย Sell ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex เพิ่มขึ้น หมายถึงขาดทุนจะแสดงลบสีแดง

  ระบบ อัพเดทการซื้อขายของกองทุนทองคำ SPDR Gold Share ออกแบบมาเพื่อศึกษาและจดบันทึกการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR กับราคาทองคำในตลาดโลกเท่านั้น และข้อมูลในอดีตอาจใช้ไม่ได้กับอนาคตเสมอไป “การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุน

การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares  กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Leave a Reply

บทความที่น่าสนใจ