Search

Jitu Raiyan

Web Developer

กองทุนทองคำ SPDR

การถือครองทองคำย้อนหลังของกองทุนทองคำ SPDR Gold Shares กองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัตถุประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อ ศึกษาและวิจัยปริมาณการซื้อและขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR Gold Share เพื่อนำข้อมูลมาบันทึกและนำไปใช้ประโยชน์ในการลงทุนทองคำ โดยมีส่วนประกอบดังนี้

กองทุน SPDR® Gold Shares (GLD)

1 มีนาคม 2567

การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

SPDR GOLD TRUST

วันนี้-2.59
เวลาTime
ครั้งที่No.
ถือครองก่อนหน้า (ตัน)Previous Holding (ton)
ถือครองล่าสุด (ตัน)Last Holding (ton)
ทองคำตลาดโลกGold Spot
เปลี่ยนแปลงChanges
04:00
1
825.50
825.50
2,044.14
0.00
05:27
2
825.50
822.91
2,043.90
-2.59
วันนี้-2.59
โปรดตรวจสอบสมาคมทองคำก่อนการซื้อขายPlease check the Gold Trade Association before trading.
ติดตามข่าวสารเทรดไรเดอร์ 

การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares  กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กำลังโหลดข้อมูล....

ปริมาณการถือครองทองคำแท่งกองทุน SPDR Gold Share รายเดือน/รายปี

ปี มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ผลรวม
2024-26.23-27.38-2.59----------56.2
2023-0.58+0.55+11.86-3.19+13.28-15.06-11.57-22.83-16.46-14.15+19.04+0.58-38.53
2022+38.6+12.73+64.45+3.11-24.74-17.18-46.76-29.61-35.11-18.56-14.5+9.55-58.02
2021-10.61-66.59-56.04-20.46+26.17+2.57-14.32-29.74-11.69-7.89+10.71-17.19-195.08
2020+9.96+31.02+32.77+89.5+66.64+55.76+63.06+9.54+17.39-11.22-62.89-24.92+276.61
2019+36.2-39.65+0.04-37.57-3.48+50.83+29.38+54.89+42.52-5.28-19.95-2.35+105.58
2018+3.85-10.32+15.09+25.08-24.17-27.99-18.84-45.04-12.93+11.83+7.68+25.93-49.83
2017-23.1+42.1-8.85+21.04-5.91+5.05-60.62+24.55+48.22-13.88-11.22-2.05+15.33
2016+26.86+108.04+42.01-15.14+64.52+81.39+8.04-14.86+4.72-5.36-58.73-61.69+179.8
2015+49.35+12.88-34.01+2.12-23.5-4.42-38.74+9.89+4.83+4.84-37.46-12.43-66.65
2014-5.06+10.54+9.38-25.14-2.66+5.42+11.14-6.84-25.14-28.66-23.57-8.61-89.2
2013-22.73-73.6-33.23-142.72-65.39-43.65-42.15-6.32-15.04-33.97-28.81-44.99-552.6
2012+16.52+22.59-7.06-8.31-8.05+9.25-27.59+37.6+31.26+79.21+12.53+1.99+159.94
2011-53.57-16.19+0.27+18.41-18.9-2.51+55.35-31.27-0.38+11.62+54.98-43.96-26.15
2010-21.7-4.93+22.83+29.18+108.93+52.51-38.16+20.23+2.27-11.68-6.5-5.88+147.1
2009+63.36+185.7+98.15-22.99+14.31+1.79-47.68-11.04+33.5+8.19+26.47+3.63+353.39
2008+4.1+7.46+2.6-61.59+17.28+46.43+29.24-22.03+103.89-6.05+8.91+22.11+152.35
2007-2.94+31.01+2.62+9.4-25.11-3.85+32.16+18.91+62.59+19.5+4.12+26.23+174.64
2006+70.52+9.19+4.83+10.72-11.23+24.6+12.87+7.29-5.69+2.34+52.96+11.56+189.96
2005+57.17+5.85+6.17+14.85+0.25-3.78+12.35+6.76+12.96+0.85+20.99+34+168.42
2004----------+95.48-8.71+86.77
ค่าเฉลี่ย +10.50 +12.05 +8.56 -5.98 +5.17 +11.43 -4.89 -1.57 +12.72 -0.96 +2.51 -4.86 +41.79

Remark : สามารถคลิกเข้าไปดูการซื้อขายทองคำแท่งขนาด 400 ออนซ์ย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้


ข้อมูลรายวันย้อนหลังเดือนมีนาคม ปี 2024

วันที่/เวลา ครั้งที่ ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) ถือทองคำล่าสุด (ตัน) ราคาที่เข้าซื้อขาย ($) SPDR ซื้อ/ขาย
ศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2024
1/03/2024 05:27 1 825.50 822.91 2,043.90 -2.59
จำนวนครั้งที่ปรับ 1 ถือทองคำล่าสุด 822.91 ตัน รวม -2.59 เดือนนี้

สถิติการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังของกองทุน SPDR

ราคาทองคำ
ราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองคำย้อนหลัง
[TheChamp-Sharing]