กองทุน SPDR GOLD SHARE
20 มกราคม 2564
เวลา ครั้งที่ ถือครองก่อนหน้า (ตัน) ถือครองล่าสุด (ตัน) Gold Spot เปลี่ยนแปลง
05:51 2 1,177.63 1,174.13 1,839.50 -3.50
04:00 1 1,177.63 1,177.63 1,840.30 0.00
วันนี้-3.50

การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares  กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กำลังโหลดข้อมูล....

ปริมาณการถือครองทองคำแท่งกองทุน SPDR Gold Share รายเดือน/รายปี

ปี มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ผลรวม
2021+4.27-----------+4.27
2020+9.96+31.02+32.77+89.5+66.64+55.76+63.06+9.54+17.39-11.22-62.89-24.92+276.61
2019+36.2-39.65+0.04-37.57-3.48+50.83+29.38+54.89+42.52-5.28-19.95-2.35+105.58
2018+3.85-10.32+15.09+25.08-24.17-27.99-18.84-45.04-12.93+11.83+7.68+25.93-49.83
2017-23.1+42.1-8.85+21.04-5.91+5.05-60.62+24.55+48.22-13.88-11.22-2.05+15.33
2016+26.86+108.04+42.01-15.14+64.52+81.39+8.04-14.86+4.72-5.36-58.73-61.69+179.8
2015+49.35+12.88-34.01+2.12-23.5-4.42-38.74+9.89+4.83+4.84-37.46-12.43-66.65
2014-5.06+10.54+9.38-25.14-2.66+5.42+11.14-6.84-25.14-28.66-23.57-8.61-89.2
2013-22.73-73.6-33.23-142.72-65.39-43.65-42.15-6.32-15.04-33.97-28.81-44.99-552.6
2012+16.52+22.59-7.06-8.31-8.05+9.25-27.59+37.6+31.26+79.21+12.53+1.99+159.94
2011-53.57-16.19+0.27+18.41-18.9-2.51+55.35-31.27-0.38+11.62+54.98-43.96-26.15
2010-21.7-4.93+22.83+29.18+108.93+52.51-38.16+20.23+2.27-11.68-6.5-5.88+147.1
2009+63.36+185.7+98.15-22.99+14.31+1.79-47.68-11.04+33.5+8.19+26.47+3.63+353.39
2008+4.1+7.46+2.6-61.59+17.28+46.43+29.24-22.03+103.89-6.05+8.91+22.11+152.35
2007-2.94+31.01+2.62+9.4-25.11-3.85+32.16+18.91+62.59+19.5+4.12+26.23+174.64
2006+70.52+9.19+4.83+10.72-11.23+24.6+12.87+7.29-5.69+2.34+52.96+11.56+189.96
2005+57.17+5.85+6.17+14.85+0.25-3.78+12.35+6.76+12.96+0.85+20.99+34+168.42
2004----------+95.48-8.71+86.77
ค่าเฉลี่ย +12.53 +20.11 +9.60 -5.82 +5.22 +15.43 -1.26 +3.27 +19.06 +1.39 +2.06 -5.30 +68.32

Remark : สามารถคลิกเข้าไปดูการซื้อขายทองคำแท่งขนาด 400 ออนซ์ย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้


ข้อมูลรายวันย้อนหลังเดือนมกราคม ปี 2021

วันที่/เวลา ครั้งที่ ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) ถือทองคำล่าสุด (ตัน) ขึ้น/ลง ราคาที่เข้าซื้อขาย (USD/Onz) ราคาปิด Gold Day เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย
พุธที่ 20 มกราคม 2021
20/01/2021 05:51 2 1,177.63 1,174.13 -3.50 1,839.50 0.00 0.00
20/01/2021 04:00 1 1,177.63 1,177.63 0.00 1,840.30 0.00 0.00
อังคารที่ 19 มกราคม 2021
19/01/2021 04:00 1 1,177.63 1,177.63 0.00 1,837.15 1,839.50 2.35
จันทร์ที่ 18 มกราคม 2021
18/01/2021 04:00 1 1,177.63 1,177.63 0.00 1,827.45 1,837.15 9.70
อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2021
17/01/2021 04:00 1 1,177.63 1,177.63 0.00 1,827.45 1,827.45 0.00
เสาร์ที่ 16 มกราคม 2021
16/01/2021 05:45 2 1,161.00 1,177.63 16.63 1,827.45 1,827.45 0.00
16/01/2021 04:00 1 1,161.00 1,161.00 0.00 1,825.20 1,827.45 2.25
ศุกร์ที่ 15 มกราคม 2021
15/01/2021 05:45 2 1,171.21 1,161.00 -10.21 1,846.15 1,827.45 18.70
15/01/2021 04:00 1 1,171.21 1,171.21 0.00 1,847.80 1,827.45 -20.35
พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2021
14/01/2021 07:00 2 1,181.71 1,171.21 -10.50 1,848.00 1,846.15 1.85
14/01/2021 04:00 1 1,181.71 1,181.71 0.00 1,848.60 1,846.15 -2.45
พุธที่ 13 มกราคม 2021
13/01/2021 04:00 1 1,181.71 1,181.71 0.00 1,855.75 1,848.60 -7.15
อังคารที่ 12 มกราคม 2021
12/01/2021 05:54 2 1,182.11 1,181.71 -0.40 1,842.75 1,855.75 -13.00
12/01/2021 04:00 1 1,182.11 1,182.11 0.00 1,844.65 1,855.75 11.10
จันทร์ที่ 11 มกราคม 2021
11/01/2021 04:00 1 1,182.11 1,182.11 0.00 1,849.60 1,842.75 -6.85
อาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2021
10/01/2021 04:00 1 1,182.11 1,182.11 0.00 1,848.95 1,849.60 0.65
เสาร์ที่ 9 มกราคม 2021
9/01/2021 04:00 1 1,182.11 1,182.11 0.00 1,847.30 1,848.95 1.65
ศุกร์ที่ 8 มกราคม 2021
8/01/2021 05:39 2 1,186.78 1,182.11 -4.67 1,913.05 1,847.30 65.75
8/01/2021 04:00 1 1,186.78 1,186.78 0.00 1,913.40 1,847.30 -66.10
พฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2021
7/01/2021 04:00 1 1,186.78 1,186.78 0.00 1,918.75 1,913.05 -5.70
พุธที่ 6 มกราคม 2021
6/01/2021 05:33 2 1,187.95 1,186.78 -1.17 1,949.40 1,918.75 30.65
6/01/2021 04:00 1 1,187.95 1,187.95 0.00 1,949.00 1,918.75 -30.25
อังคารที่ 5 มกราคม 2021
5/01/2021 07:00 2 1,170.74 1,187.95 17.21 1,941.60 1,949.40 7.80
5/01/2021 04:00 1 1,170.74 1,170.74 0.00 1,943.50 1,949.40 5.90
จันทร์ที่ 4 มกราคม 2021
4/01/2021 04:00 1 1,170.74 1,170.74 0.00 1,898.20 1,943.50 45.30
อาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2021
3/01/2021 04:00 1 1,170.74 1,170.74 0.00 1,898.35 1,898.20 -0.15
เสาร์ที่ 2 มกราคม 2021
2/01/2021 04:00 1 1,170.74 1,170.74 0.00 1,898.35 1,898.35 0.00
ศุกร์ที่ 1 มกราคม 2021
1/01/2021 07:00 2 1,169.86 1,170.74 0.88 1,898.35 1,898.35 0.00
1/01/2021 04:00 1 1,169.86 1,169.86 0.00 1,900.60 1,898.35 -2.25

เทคนิคการอ่านตาราง การ ซื้อขาย ทองคำแท่งย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Share

 1. กองทุนทองคำ SPDR จะทำการอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่ง เวลาประมาณ 04.00-06.00 เวลาประเทศไทยแต่จะมีบางวันเช่นกันที่จะอัพเดทตัวเลขมาช่วงเวลาอื่นเช่น 19.00-21.00 น.
 2. Chart กราฟการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังสามารถเลือกวันเวลาในการดูกราฟย้อนหลังได้
 3. ตารางสรุปการซื้อขายทองคำแท่งของ กองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจากปริมาณซื้อและขายทองคำแท่งรายเดือนโดย หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งลดลงจากเดือนที่แล้ว ตัวเลขจะเป็น”สีแดง” แต่หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วตัวเลขจะเป็น”สีเขียว” และในตัวเลขสรุปยอดซื้อขายทองคำรายเดือน สามารถคลิกที่ตัวเลขเข้าไปดูสรุปการซื้อขายรายละเอียดการซื้อขายโดยแยกแต่ละวันย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้
 4. การอ่านตารางซื้อขายทองคำแท่งรายเดือนย้อนหลังของกองทุนทองคำ SPDR Gold มีรายละเอียดดังนี้

  4.1 วันที่/เวลา จะบอกวันที่และเวลาที่กองทุนทองคำ SPDR Goldอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำ ณ วันนั้น

  4.2 ครั้งที่ จะบอกครั้งที่อัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุนทองคำ SPDR Gold

  4.3 ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งของ SPDR Gold ก่อนหน้า ข้อ 4.4

  4.4 ถือทองคำล่าสุด (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งล่าสุดของ SPDR Gold ตัวเลขก่อนหน้าในข้อ 4.3

  4.5 ขึ้น/ลง บอกตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งล่าสุดของกองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจาก ข้อ 4.3 และ 4.4

  4.6 ราคาที่เข้าซื้อขาย (usd/Onz) บอกราคาทองคำ Gold Spot ณ ขณะนั้น ในเวลาที่กองทุน SPDR Gold ปรับตัวเลขการซื้อขาย

  4.7 ราคาปิด Gold Day จะบอกราคาปิด แท่ง Day ของวันถัดไป ก็คือเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาในข้อ4.6

  4.8 เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย นำเอาตัวเลขข้อ 4.6 และ 4.7 มาคำนวณ โดยหลักการ

           –  ถ้า กองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Buy ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ถ้าเพิ่มขึ้นจากราคาเข้าซื้อ Buy ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex ลดลงจะแสดงลบสีแดง

           –  ถ้า กองทุน SPDR เทขายทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Sell ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ลดลงจากราคาเข้าขาย Sell ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex เพิ่มขึ้น หมายถึงขาดทุนจะแสดงลบสีแดง

  ระบบ อัพเดทการซื้อขายของกองทุนทองคำ SPDR Gold Share ออกแบบมาเพื่อศึกษาและจดบันทึกการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR กับราคาทองคำในตลาดโลกเท่านั้น และข้อมูลในอดีตอาจใช้ไม่ได้กับอนาคตเสมอไป “การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุน

การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares  กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Leave a Reply

บทความที่น่าสนใจ