กองทุน SPDR GOLD SHARE
14 สิงหาคม 2563
เวลา ครั้งที่ ถือครองก่อนหน้า (ตัน) ถือครองล่าสุด (ตัน) Gold Spot เปลี่ยนแปลง
04:27 2 1,250.63 1,252.09 1,954.40 1.46
04:00 1 1,250.63 1,250.63 1,953.50 0.00
วันนี้+1.46

การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares  กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กำลังโหลดข้อมูล....

ปริมาณการถือครองทองคำแท่งกองทุน SPDR Gold Share รายเดือน/รายปี

ปี มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ผลรวม
2020+9.96+31.02+32.77+89.5+66.64+55.76+63.06+10.13----+358.84
2019+36.2-39.65+0.04-37.57-3.48+50.83+29.38+54.89+42.52-5.28-19.95-2.35+105.58
2018+3.85-10.32+15.09+25.08-24.17-27.99-18.84-45.04-12.93+11.83+7.68+25.93-49.83
2017-23.1+42.1-8.85+21.04-5.91+5.05-60.62+24.55+48.22-13.88-11.22-2.05+15.33
2016+26.86+108.04+42.01-15.14+64.52+81.39+8.04-14.86+4.72-5.36-58.73-61.69+179.8
2015+49.35+12.88-34.01+2.12-23.5-4.42-38.74+9.89+4.83+4.84-37.46-12.43-66.65
2014-5.06+10.54+9.38-25.14-2.66+5.42+11.14-6.84-25.14-28.66-23.57-8.61-89.2
2013-22.73-73.6-33.23-142.72-65.39-43.65-42.15-6.32-15.04-33.97-28.81-44.99-552.6
2012+16.52+22.59-7.06-8.31-8.05+9.25-27.59+37.6+31.26+79.21+12.53+1.99+159.94
2011-53.57-16.19+0.27+18.41-18.9-2.51+55.35-31.27-0.38+11.62+54.98-43.96-26.15
2010-21.7-4.93+22.83+29.18+108.93+52.51-38.16+20.23+2.27-11.68-6.5-5.88+147.1
2009+63.36+185.7+98.15-22.99+14.31+1.79-47.68-11.04+33.5+8.19+26.47+3.63+353.39
2008+4.1+7.46+2.6-61.59+17.28+46.43+29.24-22.03+103.89-6.05+8.91+22.11+152.35
2007-2.94+31.01+2.62+9.4-25.11-3.85+32.16+18.91+62.59+19.5+4.12+26.23+174.64
2006+70.52+9.19+4.83+10.72-11.23+24.6+12.87+7.29-5.69+2.34+52.96+11.56+189.96
2005+57.17+5.85+6.17+14.85+0.25-3.78+12.35+6.76+12.96+0.85+20.99+34+168.42
2004----------+95.48-8.71+86.77
ค่าเฉลี่ย +13.05 +20.11 +9.60 -5.82 +5.22 +15.43 -1.26 +3.30 +19.17 +2.23 +6.12 -4.08 +76.92

Remark : สามารถคลิกเข้าไปดูการซื้อขายทองคำแท่งขนาด 400 ออนซ์ย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้


ข้อมูลรายวันย้อนหลังเดือนสิงหาคม ปี 2020

วันที่/เวลา ครั้งที่ ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) ถือทองคำล่าสุด (ตัน) ขึ้น/ลง ราคาที่เข้าซื้อขาย (USD/Onz) ราคาปิด Gold Day เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย
ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2020
14/08/2020 04:27 2 1,250.63 1,252.09 1.46 1,954.40 0.00 0.00
14/08/2020 04:00 1 1,250.63 1,250.63 0.00 1,953.50 0.00 0.00
พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2020
13/08/2020 04:33 2 1,257.93 1,250.63 -7.30 1,917.10 1,954.40 -37.30
13/08/2020 04:00 1 1,257.93 1,257.93 0.00 1,916.00 1,954.40 38.40
พุธที่ 12 สิงหาคม 2020
12/08/2020 04:33 2 1,262.12 1,257.93 -4.19 1,911.40 1,917.10 -5.70
12/08/2020 04:00 1 1,262.12 1,262.12 0.00 1,911.65 1,917.10 5.45
อังคารที่ 11 สิงหาคม 2020
11/08/2020 04:00 1 1,262.12 1,262.12 0.00 2,027.45 1,911.40 -116.05
จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2020
10/08/2020 04:00 1 1,262.12 1,262.12 0.00 2,034.65 2,027.45 -7.20
อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2020
9/08/2020 04:00 1 1,262.12 1,262.12 0.00 2,035.00 2,034.65 -0.35
เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2020
8/08/2020 05:36 2 1,267.96 1,262.12 -5.84 2,035.00 2,035.00 0.00
8/08/2020 04:00 1 1,267.96 1,267.96 0.00 2,034.65 2,035.00 0.35
ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2020
7/08/2020 04:00 1 1,267.96 1,267.96 0.00 2,062.65 2,035.00 -27.65
พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2020
6/08/2020 05:09 2 1,257.73 1,267.96 10.23 2,040.30 2,062.65 22.35
6/08/2020 04:00 1 1,257.73 1,257.73 0.00 2,037.85 2,062.65 24.80
พุธที่ 5 สิงหาคม 2020
5/08/2020 04:54 2 1,248.38 1,257.73 9.35 2,018.30 2,040.30 22.00
5/08/2020 04:00 1 1,248.38 1,248.38 0.00 2,019.05 2,040.30 21.25
อังคารที่ 4 สิงหาคม 2020
4/08/2020 04:42 2 1,241.96 1,248.38 6.42 1,976.70 2,018.30 41.60
4/08/2020 04:00 1 1,241.96 1,241.96 0.00 1,976.80 2,018.30 41.50
จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2020
3/08/2020 04:00 1 1,241.96 1,241.96 0.00 1,975.00 1,976.70 1.70
อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020
2/08/2020 04:00 1 1,241.96 1,241.96 0.00 1,975.45 1,975.00 -0.45
เสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2020
1/08/2020 04:00 1 1,241.96 1,241.96 0.00 1,975.00 1,975.45 0.45

เทคนิคการอ่านตาราง การ ซื้อขาย ทองคำแท่งย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Share

 1. กองทุนทองคำ SPDR จะทำการอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่ง เวลาประมาณ 04.00-06.00 เวลาประเทศไทยแต่จะมีบางวันเช่นกันที่จะอัพเดทตัวเลขมาช่วงเวลาอื่นเช่น 19.00-21.00 น.
 2. Chart กราฟการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังสามารถเลือกวันเวลาในการดูกราฟย้อนหลังได้
 3. ตารางสรุปการซื้อขายทองคำแท่งของ กองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจากปริมาณซื้อและขายทองคำแท่งรายเดือนโดย หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งลดลงจากเดือนที่แล้ว ตัวเลขจะเป็น”สีแดง” แต่หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วตัวเลขจะเป็น”สีเขียว” และในตัวเลขสรุปยอดซื้อขายทองคำรายเดือน สามารถคลิกที่ตัวเลขเข้าไปดูสรุปการซื้อขายรายละเอียดการซื้อขายโดยแยกแต่ละวันย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้
 4. การอ่านตารางซื้อขายทองคำแท่งรายเดือนย้อนหลังของกองทุนทองคำ SPDR Gold มีรายละเอียดดังนี้

  4.1 วันที่/เวลา จะบอกวันที่และเวลาที่กองทุนทองคำ SPDR Goldอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำ ณ วันนั้น

  4.2 ครั้งที่ จะบอกครั้งที่อัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุนทองคำ SPDR Gold

  4.3 ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งของ SPDR Gold ก่อนหน้า ข้อ 4.4

  4.4 ถือทองคำล่าสุด (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งล่าสุดของ SPDR Gold ตัวเลขก่อนหน้าในข้อ 4.3

  4.5 ขึ้น/ลง บอกตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งล่าสุดของกองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจาก ข้อ 4.3 และ 4.4

  4.6 ราคาที่เข้าซื้อขาย (usd/Onz) บอกราคาทองคำ Gold Spot ณ ขณะนั้น ในเวลาที่กองทุน SPDR Gold ปรับตัวเลขการซื้อขาย

  4.7 ราคาปิด Gold Day จะบอกราคาปิด แท่ง Day ของวันถัดไป ก็คือเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาในข้อ4.6

  4.8 เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย นำเอาตัวเลขข้อ 4.6 และ 4.7 มาคำนวณ โดยหลักการ

           –  ถ้า กองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Buy ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ถ้าเพิ่มขึ้นจากราคาเข้าซื้อ Buy ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex ลดลงจะแสดงลบสีแดง

           –  ถ้า กองทุน SPDR เทขายทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Sell ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ลดลงจากราคาเข้าขาย Sell ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex เพิ่มขึ้น หมายถึงขาดทุนจะแสดงลบสีแดง

  ระบบ อัพเดทการซื้อขายของกองทุนทองคำ SPDR Gold Share ออกแบบมาเพื่อศึกษาและจดบันทึกการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR กับราคาทองคำในตลาดโลกเท่านั้น และข้อมูลในอดีตอาจใช้ไม่ได้กับอนาคตเสมอไป “การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุน

การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares  กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Leave a Reply

บทความที่น่าสนใจ