กองทุน SPDR GOLD SHARES
ถือทองก่อนหน้า
ถือทองล่าสุด
0.00
*หน่วยตัน / ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
สถิติกองทุน SPDR
ราคาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
ครั้งที่
ราคาก่อนหน้า
ราคาล่าสุด
0
(หน่วย บาท*) / อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 เวลา 13:04 น.
สถิติราคาทองคำ ไทย

มือใหม่หัดเขียนEA เมือเข้าเงื่อนไขทั้ง2เงือนไขทีเวลาต่างกันต้องเขียนแบบไหนครับ

  • 4 replies
  • 1,835 views
รบกวนหน่อยครับ  อยากทราบว่า
เมือเข้าเงื่อนไขทั้ง2เงือนไขทีคนละเวลากันจึงจะเปิดออร์เดอร์ได้
ตัวอย่างเช่น  EMA5 > EMA 10   และผมจะรอ RSI <30 ในเวลาต่อมา   เมื่อครบ2เงื่อนไขนี้จึงเปิดออร์เดอร์   ต้องเขียนยังไงครับ  ขอบคุณครับ

*

admin

  • 80,892
ลองวาง code มาเลยครับเดี๋ยวช่วยปรับให้
(TH)**
"เอาชนะใจตัวเองให้ได้ ก่อนที่จะไปเอาชนะตลาด"

อ้างจาก: admin ที่ 07, กรกฎาคม  2019, 12:32:25 AM
ลองวาง code มาเลยครับเดี๋ยวช่วยปรับให้
(TH)**


//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+


extern int MagicNumber=10001;
extern double Lots =0.1;
extern double StopLoss=50;
extern double TakeProfit=50;
extern int TrailingStop=50;
extern int Slippage=3;
//+------------------------------------------------------------------+
//    expert start function
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
  double MyPoint=Point;
  if(Digits==3 || Digits==5) MyPoint=Point*10;
 
  double TheStopLoss=0;
  double TheTakeProfit=0;
  if( TotalOrdersCount()==0 )
  {
     int result=0;
     if(
     
       (iMA(NULL,0,5,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)>iMA(NULL,0,10,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0))
     &&(iMA(NULL,0,5,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1)<iMA(NULL,0,10,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1))
     &&(iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,0)<30)
     
       ) // Here is your open buy rule
     {
        result=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,0,0,"EA Generator www.ForexEAdvisor.com",MagicNumber,0,Blue);
        if(result>0)
        {
         TheStopLoss=0;
         TheTakeProfit=0;
         if(TakeProfit>0) TheTakeProfit=Ask+TakeProfit*MyPoint;
         if(StopLoss>0) TheStopLoss=Ask-StopLoss*MyPoint;
         OrderSelect(result,SELECT_BY_TICKET);
         OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble(TheStopLoss,Digits),NormalizeDouble(TheTakeProfit,Digits),0,Green);
        }
        return(0);
     }
     if(
     
     
       (iMA(NULL,0,5,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)<iMA(NULL,0,10,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0))
     &&(iMA(NULL,0,5,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1)>iMA(NULL,0,10,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1))
     &&(iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,0)>70 )
     
     
     ) // Here is your open Sell rule
     {
        result=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,0,0,"EA Generator www.ForexEAdvisor.com",MagicNumber,0,Red);
        if(result>0)
        {
         TheStopLoss=0;
         TheTakeProfit=0;
         if(TakeProfit>0) TheTakeProfit=Bid-TakeProfit*MyPoint;
         if(StopLoss>0) TheStopLoss=Bid+StopLoss*MyPoint;
         OrderSelect(result,SELECT_BY_TICKET);
         OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble(TheStopLoss,Digits),NormalizeDouble(TheTakeProfit,Digits),0,Green);
        }
        return(0);
     }
  }
 
  for(int cnt=0;cnt<OrdersTotal();cnt++)
     {
      OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      if(OrderType()<=OP_SELL &&   
         OrderSymbol()==Symbol() &&
         OrderMagicNumber()==MagicNumber
         ) 
        {
         if(OrderType()==OP_BUY) 
           {
              if(
             
             
       (iMA(NULL,0,5,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)<iMA(NULL,0,10,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0))
     &&(iMA(NULL,0,5,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1)>iMA(NULL,0,10,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1))
     &&(iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,0)>70 )
             
             
              ) //here is your close buy rule
              {
                   OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),Slippage,Red);
              }
            if(TrailingStop>0) 
              {                 
               if(Bid-OrderOpenPrice()>MyPoint*TrailingStop)
                 {
                  if(OrderStopLoss()<Bid-MyPoint*TrailingStop)
                    {
                     OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-TrailingStop*MyPoint,OrderTakeProfit(),0,Green);
                     return(0);
                    }
                 }
              }
           }
         else
           {
                if(
               
               
       (iMA(NULL,0,5,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0)>iMA(NULL,0,10,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0))
     &&(iMA(NULL,0,5,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1)<iMA(NULL,0,10,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1))
     &&(iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,0)<30)
               
               
               
                ) // here is your close sell rule
                {
                   OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),Slippage,Red);
                }
            if(TrailingStop>0) 
              {                 
               if((OrderOpenPrice()-Ask)>(MyPoint*TrailingStop))
                 {
                  if((OrderStopLoss()>(Ask+MyPoint*TrailingStop)) || (OrderStopLoss()==0))
                    {
                     OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+MyPoint*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red);
                     return(0);
                    }
                 }
              }
           }
        }
     }
   return(0);
}

int TotalOrdersCount()
{
  int result=0;
  for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)
  {
     OrderSelect(i,SELECT_BY_POS ,MODE_TRADES);
     if (OrderMagicNumber()==MagicNumber) result++;

   }
  return (result);
}

*

iRuler

  • 1,282
ต้องมีตัวแปรไว้จำว่าเข้าเงื่อนไขแรกแล้วครับ ตัวแปรนี้ต้องประกาศเป็นแบบ global

โค๊ด [Select]

bool first_condition=false;

void OnTrick()
{
if(EMA5 > EMA 10)
  {
    first_condition=true;
   }

if(first_condition==true && RSI <30)
{
   /*
    จะทำไรก็ว่าไป เสร็จแล้วให้ condition กลับเป็น false
   */

  first_condition=false;
}


}หลักๆ เบื้องต้นก็ประมาณนี้ โดยหลักการข้างบนจะเข้าเงื่อนไขในกรณี (EMA5 > EMA 10) และ (RSI <30) เป็นจริงพร้อมกันด้วย
เอาไปเป็นแนวคิดนะครับ

(TH)**

ขอบคุณครับ  จะลองทำดูนะครับ