กองทุน SPDR GOLD SHARES
ถือทองก่อนหน้า
ถือทองล่าสุด
0.00
*หน่วยตัน / ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
สถิติกองทุน SPDR
ราคาทองคำแท่ง 96.5%
ราคาอ้างอิงล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ
ครั้งที่
ราคาก่อนหน้า
ราคาล่าสุด
0
(หน่วย บาท*) / อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 เวลา 13:04 น.
สถิติราคาทองคำ ไทย

การสร้างปุ่ม Button

  • 3 replies
  • 2,353 views
การสร้างปุ่ม Button
« เมื่อ: 14, เมษายน 2019, 06:17:08 PM »
การสร้างปุ่ม Button ทำไมไม่สามารถ เบ็คเทสได้ครับ
พอเขียนเสร็จมันใช้ได้เฉพาะการ forward test ครับ มันต้องเขียนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create the Close button                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Create_CloseButton(const long              chart_ID=0,               // chart's ID
                        const string            name="Button_Close",      // button name
                        const int               sub_window=0,             // subwindow index
                        const int               x=100,// X coordinate
                        const int               y=250,// Y coordinate
                        const int               width=170,                 // button width
                        const int               height=40,                // button height
                        const ENUM_BASE_CORNER  corner=CORNER_LEFT_UPPER, // chart corner for anchoring
                        const string            text="Close All",             // text
                        const string            font="Courier New",       // font
                        const int               font_size=16,             // font size
                        const color             clr=clrWhite,             // text color
                        const color             back_clr=clrGreen,         // background color
                        const bool              back=false                // in the background
                        )
  {
//--- reset the error value
   ResetLastError();
//--- create the button
   ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BUTTON,sub_window,0,0);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- successful execution
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Create the Close button                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Create_CloseBuyStopButton(const long              chart_ID=0,               // chart's ID
                        const string            name="Button_BuyStop",      // button name
                        const int               sub_window=0,             // subwindow index
                        const int               x=200,// X coordinate
                        const int               y=250,// Y coordinate
                        const int               width=170,                 // button width
                        const int               height=40,                // button height
                        const ENUM_BASE_CORNER  corner=CORNER_LEFT_UPPER, // chart corner for anchoring
                        const string            text="Close BuyStop",             // text
                        const string            font="Courier New",       // font
                        const int               font_size=16,             // font size
                        const color             clr=clrWhite,             // text color
                        const color             back_clr=clrGreen,         // background color
                        const bool              back=false                // in the background
                        )
  {
//--- reset the error value
   ResetLastError();
//--- create the button
   ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BUTTON,sub_window,0,0);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- successful execution
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void CloseOrder()
  {
//Close Long Order
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
         if(OrderSymbol()==Symbol())
           {
            if(OrderType()==OP_BUYLIMIT)
              {
               //-------------------------------------------------------------------------------------------------
               double CloseBuyLimit=OrderDelete(OrderTicket());
               //-------------------------------------------------------------------------------------------------
               //ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_FOREGROUND,clrSteelBlue);
               //-------------------------------------------------------------------------------------------------
              }
            if(OrderType()==OP_SELLLIMIT)
              {
               //-------------------------------------------------------------------------------------------------
               double CloseSellLimit=OrderDelete(OrderTicket());
               //-------------------------------------------------------------------------------------------------
               //ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_FOREGROUND,clrSteelBlue);
               //-------------------------------------------------------------------------------------------------
              }
            if(OrderType()==OP_BUYSTOP)
              {
               //-------------------------------------------------------------------------------------------------
               double CloseBuyStop=OrderDelete(OrderTicket());
               //-------------------------------------------------------------------------------------------------
               //ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_FOREGROUND,clrSteelBlue);
               //-------------------------------------------------------------------------------------------------
              }
            if(OrderType()==OP_SELLSTOP)
              {
               //-------------------------------------------------------------------------------------------------
               double CloseSellStop=OrderDelete(OrderTicket());
               //-------------------------------------------------------------------------------------------------
               //ChartSetInteger(0,CHART_COLOR_FOREGROUND,clrSteelBlue);
               //-------------------------------------------------------------------------------------------------
              }
           }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
//---
   if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)
     {

      if(sparam=="Button_Close")
        {
         CloseOrder();
         ObjectSetInteger(0,"Button_Close",OBJPROP_STATE,false);
        }
     }
  }

//+------------------------------------------------------------------+

*

iRuler

  • 1,282
Re: การสร้างปุ่ม Button
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 14, เมษายน 2019, 08:21:14 PM »
OnChartEvent() ใช้ไม่ได้ใน backtest ครับ

(TH)**

*

iRuler

  • 1,282
Re: การสร้างปุ่ม Button
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 14, เมษายน 2019, 08:26:21 PM »
โค๊ด [Select]
void OnTick()
{
   if(ObjectGetInteger(0,"Button_Close",OBJPROP_STATE))
   {
      CloseOrder();
      ObjectSetInteger(0,"Button_Close",OBJPROP_STATE,false);
   }
}

Re: การสร้างปุ่ม Button
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 14, เมษายน 2019, 08:57:57 PM »
ขอบคุณท่านมากมากครับ ผมสงสัยอะไร ท่านก็มาชี้แนะทุกทีเลย ขอบคุณมากมากนะครับ