ถ้าค่า High ของ 10 แท่งเทียนอันก่อน มีค่ามากกว่า 10 แท่งเทียนปัจจุบัน ให้ return ค่าHigh ของ 10 แท่ง

  • 3 replies
  • 1,553 views
*

arteefengfu

void OnTick()
  {
   
   SearchHigh();
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+

double SearchHigh(){

      double Highest;

      int IHT=iHighest(Symbol(),0,MODE_HIGH,10,0);

      return(Highest=iHigh(Symbol(),0,IHT));
     
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

จาก ฟังก์ชั่น SearchHigh()  ถ้าแท่งเทียนมันเปลี่ยน ค่าHighมันก็จะเปลี่ยน ดังนั้นจึงรบกวนถามว่า ถ้าค่า High ของ 10 แท่งเทียนอันก่อน มีค่ามากกว่า 10 แท่งเทียนปัจจุบัน ให้ return ค่าHigh ของ 10 แท่งเทียนอันก่อน แบบนี้จะต้องเขียนอย่างไรครับ

รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ

*

iRuler

  • 1,272
โค๊ด [Select]
double SearchHigh()
{
      int bar_hi_now =iHighest(Symbol(),0,MODE_HIGH,10,0);
      int bar_hi_next=iHighest(Symbol(),0,MODE_HIGH,10,10);
     
      double price_hi_now = iHigh(Symbol(),0,bar_hi_now);
      double price_hi_next= iHigh(Symbol(),0,bar_hi_next);

      if(price_hi_next>price_hi_now)
         return price_hi_next;
      else if(price_hi_next<price_hi_now)
         return price_hi_now;
      else
         return 0; //price_hi_next == price_hi_now   
}


แบบนี้น่าจะตรงตามต้องการนะครับ (TH)**

*

arteefengfu


*

arteefengfu

ขอบคุณครับ รบกวนสอบถามอีกครั้งครับ จาก ฟังก์ชั่น SearchHigh() ถ้าหากกรณีที่มี return ค่า Highของแท่งเทียน 10 แท่งในครั้งแรกแล้ว เราไม่ต้องการให้มีการ return ค่าHighของแท่งเทียน 10 แท่งในครั้งถัดๆมา เราจะต้องเขียนอย่างไรบ้างครับ

รบกวนอีกครั้งครับ
ขอบคุณครับ