วิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบการซื้อขายทองคำของกองทุน SPDR

วันที่/เวลา ครั้งที่ ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) ถือทองคำล่าสุด (ตัน) ขึ้น/ลง ราคาที่เข้าซื้อขาย (USD/Onz) ราคาปิด Gold Day เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย
จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2021
17/05/2021 04:00 1 1,028.36 1,028.36 0.00 1,843.75 0.00 0.00
อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2021
16/05/2021 04:00 1 1,028.36 1,028.36 0.00 1,843.75 1,843.75 0.00
เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2021
15/05/2021 04:36 2 1,024.28 1,028.36 4.08 1,843.75 1,843.75 0.00
15/05/2021 04:00 1 1,024.28 1,024.28 0.00 1,843.60 1,843.75 0.15
ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2021
14/05/2021 04:33 2 1,025.15 1,024.28 -0.87 1,826.55 1,843.75 -17.20
14/05/2021 04:00 1 1,025.15 1,025.15 0.00 1,826.35 1,843.75 17.40
พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2021
13/05/2021 04:00 1 1,025.15 1,025.15 0.00 1,815.25 1,826.55 11.30
พุธที่ 12 พฤษภาคม 2021
12/05/2021 04:00 1 1,025.15 1,025.15 0.00 1,837.30 1,815.25 -22.05
อังคารที่ 11 พฤษภาคม 2021
11/05/2021 04:00 1 1,025.15 1,025.15 0.00 1,835.55 1,837.30 1.75
จันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2021
10/05/2021 04:00 1 1,025.15 1,025.15 0.00 1,830.90 1,835.55 4.65
อาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2021
9/05/2021 04:00 1 1,025.15 1,025.15 0.00 1,831.20 1,830.90 -0.30
เสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2021
8/05/2021 04:33 2 1,019.33 1,025.15 5.82 1,831.20 1,831.20 0.00
8/05/2021 04:00 1 1,019.33 1,019.33 0.00 1,830.90 1,831.20 0.30
ศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2021
7/05/2021 04:00 1 1,019.33 1,019.33 0.00 1,814.55 1,831.20 16.65
พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2021
6/05/2021 04:54 2 1,018.20 1,019.33 1.13 1,786.35 1,814.55 28.20
6/05/2021 04:00 1 1,018.20 1,018.20 0.00 1,786.70 1,814.55 27.85
พุธที่ 5 พฤษภาคม 2021
5/05/2021 04:00 1 1,018.20 1,018.20 0.00 1,778.55 1,786.35 7.80
อังคารที่ 4 พฤษภาคม 2021
4/05/2021 04:57 2 1,017.04 1,018.20 1.16 1,792.35 1,778.55 -13.80
4/05/2021 04:00 1 1,017.04 1,017.04 0.00 1,792.95 1,778.55 -14.40
จันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2021
3/05/2021 04:00 1 1,017.04 1,017.04 0.00 1,768.80 1,792.35 23.55
อาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2021
2/05/2021 04:00 1 1,017.04 1,017.04 0.00 1,768.70 1,768.80 0.10
เสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2021
1/05/2021 04:00 1 1,017.04 1,017.04 0.00 1,768.80 1,768.70 -0.10

เทคนิคการอ่านตารางการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Share

 1. กองทุนทองคำ SPDR จะทำการอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่ง เวลาประมาณ 04.00-06.00 เวลาประเทศไทยแต่จะมีบางวันเช่นกันที่จะอัพเดทตัวเลขมาช่วงเวลาอื่นเช่น 19.00-21.00 น.
 2. Chart กราฟการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังสามารถเลือกวันเวลาในการดูกราฟย้อนหลังได้
 3. ตารางสรุปการซื้อขายทองคำแท่งของ กองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจากปริมาณซื้อและขายทองคำแท่งรายเดือนโดย หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งลดลงจากเดือนที่แล้ว ตัวเลขจะเป็น”สีแดง” แต่หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วตัวเลขจะเป็น”สีเขียว” และในตัวเลขสรุปยอดซื้อขายทองคำรายเดือน สามารถคลิกที่ตัวเลขเข้าไปดูสรุปการซื้อขายรายละเอียดการซื้อขายโดยแยกแต่ละวันย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้
 4. การอ่านตารางซื้อขายทองคำแท่งรายเดือนย้อนหลังของกองทุนทองคำ SPDR Gold มีรายละเอียดดังนี้

  4.1 วันที่/เวลา จะบอกวันที่และเวลาที่กองทุนทองคำ SPDR Goldอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำ ณ วันนั้น

  4.2 ครั้งที่ จะบอกครั้งที่อัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุนทองคำ SPDR Gold

  4.3 ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งของ SPDR Gold ก่อนหน้า ข้อ 4.4

  4.4 ถือทองคำล่าสุด (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งล่าสุดของ SPDR Gold ตัวเลขก่อนหน้าในข้อ 4.3

  4.5 ขึ้น/ลง บอกตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งล่าสุดของกองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจาก ข้อ 4.3 และ 4.4

  4.6 ราคาที่เข้าซื้อขาย (usd/Onz) บอกราคาทองคำ Gold Spot ณ ขณะนั้น ในเวลาที่กองทุน SPDR Gold ปรับตัวเลขการซื้อขาย

  4.7 ราคาปิด Gold Day จะบอกราคาปิด แท่ง Day ของวันถัดไป ก็คือเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาในข้อ4.6

  4.8 เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย นำเอาตัวเลขข้อ 4.6 และ 4.7 มาคำนวณ โดยหลักการ

           –  ถ้า กองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Buy ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ถ้าเพิ่มขึ้นจากราคาเข้าซื้อ Buy ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex ลดลงจะแสดงลบสีแดง

           –  ถ้า กองทุน SPDR เทขายทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Sell ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ลดลงจากราคาเข้าขาย Sell ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex เพิ่มขึ้น หมายถึงขาดทุนจะแสดงลบสีแดง

  ระบบ อัพเดทการซื้อขายของกองทุนทองคำ SPDR Gold Share ออกแบบมาเพื่อศึกษาและจดบันทึกการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR กับราคาทองคำในตลาดโลกเท่านั้น และข้อมูลในอดีตอาจใช้ไม่ได้กับอนาคตเสมอไป “การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุน

การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares  กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ข่าวการซื้อขายของ SPDR