วิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบการซื้อขายทองคำของกองทุน SPDR

วันที่/เวลา ครั้งที่ ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) ถือทองคำล่าสุด (ตัน) ขึ้น/ลง ราคาที่เข้าซื้อขาย (USD/Onz) ราคาปิด Gold Day เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย
อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2022
22/05/2022 04:00 1 1,063.43 1,063.43 0.00 1,846.35 0.00 0.00
เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2022
21/05/2022 04:27 2 1,056.18 1,063.43 7.25 1,846.35 1,846.35 0.00
21/05/2022 04:00 1 1,056.18 1,056.18 0.00 1,846.45 1,846.35 -0.10
ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2022
20/05/2022 05:09 2 1,049.21 1,056.18 6.97 1,842.25 1,846.35 4.10
20/05/2022 04:00 1 1,049.21 1,049.21 0.00 1,842.00 1,846.35 4.35
พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2022
19/05/2022 04:00 1 1,049.21 1,049.21 0.00 1,816.45 1,842.25 25.80
พุธที่ 18 พฤษภาคม 2022
18/05/2022 04:57 2 1,053.28 1,049.21 -4.07 1,815.00 1,816.45 -1.45
18/05/2022 04:00 1 1,053.28 1,053.28 0.00 1,814.85 1,816.45 1.60
อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2022
17/05/2022 04:39 2 1,055.89 1,053.28 -2.61 1,823.80 1,815.00 8.80
17/05/2022 04:00 1 1,055.89 1,055.89 0.00 1,823.80 1,815.00 -8.80
จันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2022
16/05/2022 04:00 1 1,055.89 1,055.89 0.00 1,812.60 1,823.80 11.20
อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2022
15/05/2022 04:00 1 1,055.89 1,055.89 0.00 1,810.85 1,812.60 1.75
เสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2022
14/05/2022 05:24 2 1,060.82 1,055.89 -4.93 1,810.85 1,810.85 0.00
14/05/2022 04:00 1 1,060.82 1,060.82 0.00 1,811.45 1,810.85 -0.60
ศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2022
13/05/2022 04:48 2 1,066.62 1,060.82 -5.80 1,821.60 1,810.85 10.75
13/05/2022 04:00 1 1,066.62 1,066.62 0.00 1,821.65 1,810.85 -10.80
พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2022
12/05/2022 04:39 2 1,068.65 1,066.62 -2.03 1,852.35 1,821.60 30.75
12/05/2022 04:00 1 1,068.65 1,068.65 0.00 1,852.30 1,821.60 -30.70
พุธที่ 11 พฤษภาคม 2022
11/05/2022 04:15 2 1,075.90 1,068.65 -7.25 1,838.20 1,852.35 -14.15
11/05/2022 04:00 1 1,075.90 1,075.90 0.00 1,838.15 1,852.35 14.20
อังคารที่ 10 พฤษภาคม 2022
10/05/2022 04:42 2 1,082.00 1,075.90 -6.10 1,853.70 1,838.20 15.50
10/05/2022 04:00 1 1,082.00 1,082.00 0.00 1,853.60 1,838.20 -15.40
จันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2022
9/05/2022 04:00 1 1,082.00 1,082.00 0.00 1,883.65 1,853.70 -29.95
อาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2022
8/05/2022 04:00 1 1,082.00 1,082.00 0.00 1,883.65 1,883.65 0.00
เสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2022
7/05/2022 04:39 2 1,084.98 1,082.00 -2.98 1,883.65 1,883.65 0.00
7/05/2022 04:00 1 1,084.98 1,084.98 0.00 1,883.20 1,883.65 0.45
ศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2022
6/05/2022 04:27 2 1,089.04 1,084.98 -4.06 1,877.00 1,883.65 -6.65
6/05/2022 04:00 1 1,089.04 1,089.04 0.00 1,877.00 1,883.65 6.65
พฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2022
5/05/2022 04:00 1 1,089.04 1,089.04 0.00 1,883.35 1,877.00 -6.35
พุธที่ 4 พฤษภาคม 2022
4/05/2022 04:45 2 1,092.23 1,089.04 -3.19 1,867.80 1,883.35 -15.55
4/05/2022 04:00 1 1,092.23 1,092.23 0.00 1,868.00 1,883.35 15.35
อังคารที่ 3 พฤษภาคม 2022
3/05/2022 04:30 2 1,094.55 1,092.23 -2.32 1,862.70 1,867.80 -5.10
3/05/2022 04:00 1 1,094.55 1,094.55 0.00 1,862.65 1,867.80 5.15
จันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2022
2/05/2022 04:00 1 1,094.55 1,094.55 0.00 1,896.80 1,862.70 -34.10
อาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2022
1/05/2022 04:00 1 1,094.55 1,094.55 0.00 1,896.75 1,896.80 0.05

เทคนิคการอ่านตารางการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังของกองทุน SPDR Gold Share

 1. กองทุนทองคำ SPDR จะทำการอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่ง เวลาประมาณ 04.00-06.00 เวลาประเทศไทยแต่จะมีบางวันเช่นกันที่จะอัพเดทตัวเลขมาช่วงเวลาอื่นเช่น 19.00-21.00 น.
 2. Chart กราฟการซื้อขายทองคำแท่งย้อนหลังสามารถเลือกวันเวลาในการดูกราฟย้อนหลังได้
 3. ตารางสรุปการซื้อขายทองคำแท่งของ กองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจากปริมาณซื้อและขายทองคำแท่งรายเดือนโดย หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งลดลงจากเดือนที่แล้ว ตัวเลขจะเป็น”สีแดง” แต่หากเดือนใดมีการปริมาณทองคำแท่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วตัวเลขจะเป็น”สีเขียว” และในตัวเลขสรุปยอดซื้อขายทองคำรายเดือน สามารถคลิกที่ตัวเลขเข้าไปดูสรุปการซื้อขายรายละเอียดการซื้อขายโดยแยกแต่ละวันย้อนหลังของกองทุน SPDR ได้
 4. การอ่านตารางซื้อขายทองคำแท่งรายเดือนย้อนหลังของกองทุนทองคำ SPDR Gold มีรายละเอียดดังนี้

  4.1 วันที่/เวลา จะบอกวันที่และเวลาที่กองทุนทองคำ SPDR Goldอัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำ ณ วันนั้น

  4.2 ครั้งที่ จะบอกครั้งที่อัพเดทตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุนทองคำ SPDR Gold

  4.3 ถือทองคำก่อนหน้า (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งของ SPDR Gold ก่อนหน้า ข้อ 4.4

  4.4 ถือทองคำล่าสุด (ตัน) บอกตัวเลขการถือครองทองคำแท่งล่าสุดของ SPDR Gold ตัวเลขก่อนหน้าในข้อ 4.3

  4.5 ขึ้น/ลง บอกตัวเลขการซื้อขายทองคำแท่งล่าสุดของกองทุนทองคำ SPDR Gold คำนวณจาก ข้อ 4.3 และ 4.4

  4.6 ราคาที่เข้าซื้อขาย (usd/Onz) บอกราคาทองคำ Gold Spot ณ ขณะนั้น ในเวลาที่กองทุน SPDR Gold ปรับตัวเลขการซื้อขาย

  4.7 ราคาปิด Gold Day จะบอกราคาปิด แท่ง Day ของวันถัดไป ก็คือเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาในข้อ4.6

  4.8 เปลี่ยนแปลงจากราคา เข้าซื้อขาย นำเอาตัวเลขข้อ 4.6 และ 4.7 มาคำนวณ โดยหลักการ

           –  ถ้า กองทุน SPDR เข้าซื้อทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Buy ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ถ้าเพิ่มขึ้นจากราคาเข้าซื้อ Buy ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex ลดลงจะแสดงลบสีแดง

           –  ถ้า กองทุน SPDR เทขายทองคำแท่งเพิ่มจะทำการเปิด Sell ที่ราคาในข้อ 4.6 และ นำมาคำนวณกับข้อ 4.7 ถ้า ราคาเวลา 04.00 ของวันนั้น ลดลงจากราคาเข้าขาย Sell ตัวเลขจะแสดงเป็นบวกสีเขียว แต่ถ้าราคาทอง Gold Spot forex เพิ่มขึ้น หมายถึงขาดทุนจะแสดงลบสีแดง

  ระบบ อัพเดทการซื้อขายของกองทุนทองคำ SPDR Gold Share ออกแบบมาเพื่อศึกษาและจดบันทึกการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุน SPDR กับราคาทองคำในตลาดโลกเท่านั้น และข้อมูลในอดีตอาจใช้ไม่ได้กับอนาคตเสมอไป “การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุน

การถือครองทองคำย้อนหลังของ SPDR® Gold Shares  กองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ข่าวการซื้อขายของ SPDR