ลำดับ เลเวอร์เรจสูงสุด ฝากขั้นต่ำ บัญชีทดลอง ปีที่ก่อตั้ง เว็บไซต์ภาษาไทย เปิดผ่านลิ้งของบอร์ด
Exness 888 $5 มี 2009 มี เปิดผ่านลิ้งของบอร์ด
Exness 3,000 $1 มี 2009 มี เปิดผ่านลิ้งของบอร์ด
Exness 500 $100 มี - มี เปิดผ่านลิ้งของบอร์ด
Exness 500 $200 มี 2010 มี เปิดผ่านลิ้งของบอร์ด
Exness 1000 $5 มี 2008 มี เปิดผ่านลิ้งของบอร์ด
GKFXPrime 1000 $5 มี - มี