traderider forex ไทย

การเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน และเทคนิคการแทรกแซง

  • 0 replies
  • 996 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้การเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน และเทคนิคการแทรกแซง

การซื้อขายและเทคนิคการแทรกแซงสามารถนำเสนอผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่นักซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหลายได้ เมื่อทำการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ นักซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมองไปที่การแทรกแซง ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้เห็นการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกำลังมุ่งหน้าไป แสดงให้เห็นว่าสกุลเงินตราบางส่วนควรจะขึ้นสูงหรือลงต่ำขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศนั้น การแทรกแซงการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่าง ๆ ไม่ได้ผิดปกติอะไร เมื่อมีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมใหญ่ต่าง ๆ หรือมีหนี้สินต่าง ๆ ที่มีขนาดใหญ่ภายในประเทศ มูลค่าของสกุลเงินตราของประเทศนั้น ๆ จะมีมูลค่าลดลง มันมีเป็นบางเวลาที่เมื่อการขาดดุลงบประมาณของประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นทำให้มูลค่าความคุ้มค่าต่าง ๆ ของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะลดลงอย่างรวดเร็วในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเงินเยนของญี่ปุ่น เหตุการณ์ดังกล่าวนี้จะทำให้เงินเยนของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ ตัวกลางการซื้อขายหรือโบรกเกอร์ทั้งหลายและนักซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหลายสามารถคาดการณ์ต่าง ๆ ได้ หรือคาดการณ์ว่าอาจเป็นไปได้

ว่าจะเกิดการแทรกแซง การแทรกแซงทำให้มูลค่าของสกุลเงินตราทั้งเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการที่รัฐบาลต้องการให้เคลื่อนไหวแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ก็ตาม

ตัวกลางการซื้อขายหรือโบรกเกอร์ทั้งหลายที่มีประสบการณ์สูงและนักซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหลายที่มีประสบการณ์สูง เข้าใจได้ดีว่าอาจเป็นไปได้เกี่ยวการแทรกแซง ดังนั้น การสร้างโอกาสสำหรับนักซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่จะแสวงหาผลกำไรโดยทำการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว การใช้เทคนิคการแทรกแซงเป็นวิธีของการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีความจำเป็นที่นักซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จะต้องรู้ถึงวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหลายต่าง ๆ ในปัจจุบันจากทั่วโลกและจะต้องสามารถปฏิบัติการซื้อขายตามเหตุการณ์เหล่านี้และแนวโน้มเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว มันอาจจะมีความเสี่ยงมากในการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกี่ยวกับแนวโน้มการแทรกแซงต่าง ๆ มันมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นไปได้ว่าจะมีนักซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่จะสูญเสียเงินทุนเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาที่สั้นมาก

มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะเข้าใจเศรษฐศาสตร์ต่าง ๆ จากทั่วโลกเพื่อให้เข้าใจตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเคลื่อนไหวของสกุลเงินตราได้อย่างสมบูรณ์ การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นเพียงผู้เดียว ที่สามารถหมุนเวียนสกุลเงินตราและความคุ้มค่าในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสกุลเงินตราอื่น ๆ มูลค่าของสกุลเงินตรามีบทบาทสำคัญทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศและทั่วโลกเทคนิคการแทรกแซงยังจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับมูลค่าของสกุลเงินตราและธนาคารกลางต่าง ๆ สกุลเงินตราที่ได้รับความคุ้มค่าโดยอุปสงค์และอุปทานและโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลาง เมื่ออัตราสกุลเงินตรา อยู่ภายใต้การมีมูลค่ามันจะเรียกว่า การลอยตัว เมื่อรัฐบาลจัดวางรูปแบบของอัตราสกุลเงินตรา มันจะถูกเรียกว่า การกำหนดตายตัว ซึ่งหมายความว่า สกุลเงินตราของประเทศการเปรียบเทียบกับสกุลเงินตราของประเทศอื่น ๆ ที่สำคัญ มักจะเป็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

การแทรกแซงในการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาของความไม่แน่นอนต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ ในฐานะที่เป็นสกุลเงินตราที่มีการซื้อขายเป็นคู่เสมอ การเคลื่อนไหวที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญต่าง ๆ ในทิศทางเดียวกันหรือทิศทางอื่น ๆ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสกุลเงินตราต่าง ๆ เมื่อใดก็ตามที่ประเทศที่ประสบความไม่แน่นอน เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ การเก็งกำไร ภัยพิบัติ หรือหนี้ของชาติเติบโต ทั้งหลายต่าง ๆ เหล่านี้ จะมีผลกระทบต่อความรู้สึกของประเทศอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ผลกระทบจากเหตุการณ์ทั้งหลายต่าง ๆ เหล่านี้ จะไม่ได้รู้สึกขึ้นได้ในทันทีทันใดเสมอไป แต่เป็นไปในช่วงระยะเวลายาวนาน เวลาที่ล่วงเลยไปเหล่านี้จะช่วยให้รัฐบาลหรือธนาคารกลางต่าง ๆ ในการที่จะกระทำการใด ๆ และช่วยให้พวกเขามีเวลาที่จะเข้าไปแทรกแซงในกรณีที่จำเป็น

เมื่อมองไปที่แผนภูมิต่าง ๆ ของทางตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่กำลังดำเนินการแสดงตัวเองออกมา มักจะมีการแทรกแซงที่เห็นได้ชัดในกราฟต่าง ๆ และแผนภูมิต่าง ๆ การแทรกแซงอาจจะไม่ได้ทำให้ประชาชนได้รู้เห็นหรือทำในที่สาธารณะ แต่นักซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีประสบการณ์สามารถดูกราฟเหล่านี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งและสามารถบอกได้ว่าเมื่อใดที่รัฐบาลได้เลือกที่จะเข้าไปแทรกแซงกับการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การรู้เกี่ยวกับการแทรกแซง ที่เกิดขึ้นเป็นไปนี้ มันไม่ใช่เรื่องง่ายและมันเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นสำหรับนักซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ไม้ได้รับการฝึกฝนให้ทราบได้ถึงเหตุการณ์ทั้งหลายต่าง ๆ เมื่อจะมีการแทรกแซงเกิดขึ้น สำหรับนักซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีประสบการณ์ต่าง ๆ ในการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้น พวกเขาสามารถคาดการณ์การแทรกแซงต่าง ๆ ได้อาจจะเป็นเรื่องง่าย ๆ เหมือนการมองที่ตัวชี้วัดสำคัญ ๆ โดยปกติแล้ว การแทรกแซงเกิดขึ้นเมื่อระดับราคาเดียวกันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยการแทรกแซง กรณีนี้นี่คือไม่เสมอไปที่ธนาคารกลางต่าง ๆ อาจเลือกที่จะไม่แทรกแซงใด ๆ ก็เป็นได้ แต่ในทั้งหมดที่กล่าวมานี้มันเป็นตัวชี้วัดที่ดี มีอีกตัวชี้วัดเมื่อการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจได้รับการแทรกแซง ก็คือเงื่อนงำวาจาต่าง ๆ ที่รัฐบาลอาจจะพูดคุยเกี่ยวกับการแทรกแซงและยังไม่แทรกแซง แต่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นเวลาไม่นาน อีกอย่างอื่น ๆ คือ การแทรกแซงจะเกิดขึ้น โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า

การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นการตัดสินใจที่ทราบดีว่าในท้ายที่สุดจะเป็นประโยชน์กับคุณ ถ้าคุณเป็นมือใหม่ในการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้มองหาตัวกลางการซื้อขายหรือโบรกเกอร์หรือนายหน้าซื้อขาย ที่ดีที่ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันการเงินที่รู้จักกันดีที่มา เดวิด แมคลอชเลน earnforex.com

Share Topic.

Follow Me.


traderider forex ไทย
traderider forex ไทย
traderider forex ไทย
 

ข่าวสารฟอเร็กซ์

forexstartup.net icafeforex.com Busforex.com รีวิว forex broker เทรดทองคำ forex Gold Blog เทรดฟอเรกซ์.com ฟอเรกซ์.com

บทเรียนพื้นฐาน

Forex Grade 1 # Trend Forex Grade 2 # Graph Type Forex Grade 3 # แนวรับ แนวต้าน Forex Grade 4 # Trendline Forex Grade 5 # Fibonacci Forex Grade 6 # Forex Dictionary

บทเรียนพื้นฐาน.

Forex Grade 7 # Breakout Forex Grade 8 # Chart Pattern Forex Grade 9 # Elliot Wave Forex Grade 10 # Divergence Forex Grade 11 # TP/SL Forex Grade 12 # Price Action Forex Grade 13 # การตั้ง TP/SL

โบรคเกอร์แนะนำ

exness.com xm.com fbs.com nordfx.com Bithoven.com