traderider forex ไทย

เวลาที่สำคัญ สำหรับการซื้อขายรายวัน

  • 0 replies
  • 680 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เวลาที่สำคัญ สำหรับการซื้อขายรายวัน

« เมื่อ: 30, กันยายน 2016, 10:45:41 PM »


เวลาที่สำคัญ สำหรับการซื้อขายรายวัน

นักลงทุนทั้งหลายและนักซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหลาย สามารถซื้อขายสกุลเงินตราต่าง ๆ ได้ทั่วโลก ในทุก ๆ เขตเวลาการซื้อขายใด ๆ ตลอดยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงต่อวัน ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกวันนี้ มีลอนดอน ญี่ปุ่น และนิวยอร์ก เป็นสุดยอดของสุดยอด สาม (3)  นักซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในหมู่ผู้ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหลายด้วยกัน สกุลเงินตราเหล่านี้จะถูกซื้อขายตลอดยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมง มีเพียงเวลาที่ญี่ปุ่นเท่านั้นที่หยุดการซื้อขายสกุลเงินตราคือในวันศุกร์ที่เมื่อตลาดญี่ปุ่นปิดประตูการซื้อขาย มีหนึ่งวันหลังจากที่ญี่ปุ่นปิดตลาด ก่อนที่จะเป็นไปตามขั้นตอนในยุโรปในเช้าวันจันทร์ที่จะเปิดดำเนินการซื้อขายต่อไป

ส่วนใหญ่ของการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มาจากธนาคารต่าง ๆ ตัวกลางการซื้อขายหรือโบรกเกอร์ต่าง ๆ และบริษัทด้านการลงทุนต่าง ๆ บริษัทต่าง ๆ ที่ขายและซื้อเงินตราต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจต่าง ๆ ของพวกเขา เช่นเดียวกับตัวกลางการซื้อขายหรือโบรกเกอร์ต่าง ๆ และผู้แทนจำหน่ายอิสระของสกุลเงินตรา ซึ่งเกิดขึ้นมาจากส่วนเล็ก ๆ ของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ ตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะยังคงพัฒนาและเติบโตต่อไปด้วยก้าวที่มั่นคงในการเป็นซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยตระหนักถึงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีศักยภาพสำหรับการเพิ่มรายได้และการเพิ่มทุน ตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสูงมากสูงถึงสามสิบ (30) เท่าสูงกว่ามูลค่าตลาดอื่น ๆ ใด ๆ ในตลาดสหรัฐอเมริกา

เพิ่มเติมไปยังส่วนของอุปสงค์และอุปทาน ตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในฐานะที่มีขอบเขตมหาศาลสำหรับศักยภาพในการทำผลกำไรในหมู่ผู้ค้าสกุลเงินที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว ที่ถือว่าได้มีการประยุกต์ปฏิบัติมากขึ้น สำหรับทุกวันนี้ในตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงในอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ประมาณ 4.8 วินาที ตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้น ถือได้ว่ามีบทบาทอย่างมหาศาลในทางเศรษฐกิจของประเทศ หลังจากการพัฒนาจากศูนย์กลางทางการเงินที่มีความเกี่ยวข้องกันไปยังตลาดอีกแบบหนึ่งที่ครบวงจร มีการขยายตัวทั่วโลก ตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะสะท้อนให้เห็นถึงการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจการค้าต่างประเทศและในประเทศของพวกเขา เมื่อคุณพิจารณาขนาดของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มันจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจได้ว่าการทำธุรกรรมใด ๆ ที่จะทำกับตัวกลางการซื้อขายหรือโบรกเกอร์ในอนาคต หรือตัวกลางการซื้อขายหรือโบรกเกอร์อิสระ สามารถนำไปสู่การทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่มากขึ้น นี่สามารถเกิดขึ้นได้จากธุรกิจตัวกลางการซื้อขายหรือโบรกเกอร์ หรือตัวกลางการซื้อขายหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ซึ่งพวกเขาทำงานเพื่อปรับสถานะตำแหน่งต่าง ๆ ของพวกเขา การทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลงานโดยรวมของคุณและความไวในการคาดการณ์ตลาดเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะเป็นนักซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรายวันที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากสกุลเงินตราเหล่านี้จะมีราคาเป็นคู่และไม่มีคู่ใดที่จะซื้อขายได้อย่างอิสระสมบูรณ์โดยปราศจากคู่อื่น ๆการได้ทำความเข้าใจความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและวิธีการที่พวกเขาสามารถแลกเปลี่ยนเหล่านี้ จะช่วยให้คุณใช้มันเพื่อประโยชน์ของคุณเพื่อควบคุมผลงานของคุณ

กําหนดความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
มีเหตุผลของการพึ่งพาซึ่งกันและกันของคู่สกุลเงินต่างประเทศ อย่างเช่น ถ้าคุณมีการซื้อขายคู่เงินปอนด์อังกฤษ (GBP) กับคู่เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) หรือคู่ GBP/JPY แล้วคุณกำลังซื้อขายประเภทของตราสารอนุพันธ์ของคู่ USD/JPY และคู่ GBP/USD เพราะฉะนั้นคู่ GBP/JPY จะต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเล็กน้อยเพีองหนึ่งหรือทั้งสองคู่กับสกุลเงินอื่น ๆ ดังนั้นแม้ว่า การพึ่งพาซึ่งกันและกันในหมู่สกุลเงินตราเหล่านี้ เกิดจากความจริงที่ว่าพวกมันอยู่เป็นคู่ ในขณะที่มีสกุลเงินบางคู่ที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางอื่น ๆ คู่สกุลเงินตราอื่น ๆ ก็สามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่แตกต่างกันได้ มักจะเกิดอย่างซับซ้อนมากขึ้น ในโลกการเงินความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนี้เป็นตัวชี้วัดทางสถิติของความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองหลักทรัพย์

จากนั้น ก็มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ช่วงระหว่าง -1 ถึง +1 เกิดขึ้น ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของค่าบวกหนึ่ง (+1) แสดงให้เห็นว่าทั้งสองคู่สกุลเงินตรา สามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันเกือบร้อยละร้อยหรือร้อยเปอร์เซ็นต์ (100%) ของเวลา ในขณะที่ความสัมพันธ์ของค่าลบหนึ่ง (-1) แสดงให้เห็นว่าทั้งสองคู่สกุลเงินตราที่มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกันร้อยละร้อยหรือร้อยเปอร์เซ็นต์ (100%) ของเวลา ถ้าความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาค่าเป็นศูนย์ (0) แสดงให้เห็นว่าความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินตราเป็นแบบสุ่มโดยสมบูรณ์

ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์มีความไม่มั่นคงสม่ำเสมอ ความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับระบบเศรษฐกิจโลกและปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในชีวิตประจำวัน ทำให้ความสามารถในการติดตามการเปลี่ยนแปลงในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนี้มีความสำคัญมาก ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในวันนี้อาจจะไม่สอดคล้องกับความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างสองคู่สกุลเงินตราเลย ด้วยเหตุนี้จึงแนะนำให้ดูความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันที่ผ่านมาหกเดือนก่อนด้วย เพื่อที่จะให้มุมมองที่ชัดเจนมากขึ้นในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์เฉลี่ยระหว่างสองคู่สกุลเงินตราต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลมาจากความหลากหลายของเหตุผลของทั้งสองคู่สกุลเงินตรา สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่เป็นแรงจูงใจของคู่สกุลเงินตรา คือ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การดำเนินนโยบายการเงินต่าง ๆ สถานการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ และเศรษฐกิจต่าง ๆ

เมื่อรู้ถึงความเชื่อมโยงกันต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว ดังนั้น ช่วงเวลาทีมีการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ ลอนดอน ญี่ปุ่น และนิวยอร์ก ซึ่งมีอิทธพลต่อตลาด จึงไม่น่าแปลกใจที่มัน เป็นเวลาที่สำคัญ สำหรับการซื้อขายรายวัน ของนักซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรายวันทั้งหลายทั่วโลกที่มา เดวิดแมค ลอชเลน earnforex.com

Share Topic.

Follow Me.


traderider forex ไทย
traderider forex ไทย
traderider forex ไทย
 

ข่าวสารฟอเร็กซ์

forexstartup.net icafeforex.com Busforex.com รีวิว forex broker เทรดทองคำ forex Gold Blog เทรดฟอเรกซ์.com ฟอเรกซ์.com

บทเรียนพื้นฐาน

Forex Grade 1 # Trend Forex Grade 2 # Graph Type Forex Grade 3 # แนวรับ แนวต้าน Forex Grade 4 # Trendline Forex Grade 5 # Fibonacci Forex Grade 6 # Forex Dictionary

บทเรียนพื้นฐาน.

Forex Grade 7 # Breakout Forex Grade 8 # Chart Pattern Forex Grade 9 # Elliot Wave Forex Grade 10 # Divergence Forex Grade 11 # TP/SL Forex Grade 12 # Price Action Forex Grade 13 # การตั้ง TP/SL

โบรคเกอร์แนะนำ

exness.com xm.com fbs.com nordfx.com Bithoven.com