traderider forex ไทย

ผลกำไร จากการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  • 1 replies
  • 2017 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ผลกำไร จากการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฟอร์เร็กซ์ หรือ เฟ็กซ์ หรือ ตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นตัวย่อที่พบเห็นกันได้บ่อย ๆ สำหรับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อันที่จริงแล้วนั้น มันเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ซึ่งเงิน ถูกขายและถูกซื้อได้อย่างเสรี ด้วยสภาพตลาดในปัจจุบัน ตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เริ่มเปิดตัวในยุคเจ็ดศูนย์ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศถูกประกาศใช้อย่างเสรี ได้ถูกนำมาใช้ และมีเพียงผู้เข้าร่วมที่อยู่ในตลาดที่ได้ร่วมทำการตรวจสอบราคาของสกุลเงินตราหนึ่ง ๆ กับสกุลเงินตราอื่น ๆ จากอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งเป็นอิสระจากการควบคุมจากภายนอกและมีการแข่งขันโดยเสรี ตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นตลาดที่สมบูรณ์แบบ

ด้วยมูลค่าการซื้อขายประจำวันที่มากกว่าล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีปริมาณการดำเนินการมากกว่าสามเท่าของตลาดหุ้นและตลาดทุนต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริการวมกันทั้งหมด ตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นการซื้อขายที่เกิดขึ้นนอกตลาด ที่ซึ่งผู้ซื้อทั้งหลายและผู้ขายทั้งหลายทำการดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยใช้วิธีการของการสื่อสารที่แตกต่างกัน

ซึ่งแตกต่างจากตลาดการเงินอื่น ๆ ตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ไม่มีที่ตั้งทางกายภาพ หรือตัวกลางการแลกเปลี่ยน เนื่องจากตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ไม่มีการแลกเปลี่ยนทางกายภาพ โดยพื้นฐานแล้วตลาดดำเนินการทางธุรกิจการค้าอย่างต่อเนื่องตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เคลื่อนย้ายจากเขตเวลาหนึ่งต่อไปยังอีกเขตเวลา เดินทางข้ามแต่ละศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของโลกทั้งหลาย เป็นอยู่อย่างนี้ทุกวัน เป็นจำนวนล้านล้านดอลลาร์สหรัฐของกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้น เป็นอยู่อย่างนี้ทุกวัน จากปีคริสตศักราชหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด (1997) ไปจนถึงเกือบจะสิ้นปีคริสตศักราชสองพัน (2000) ในแต่ละวันมีปริมาณการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประมาณ ห้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐ (5,000,000,00 USD) ไปจนถึง หนึ่งหมื่นห้าพันล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (15,000,000,000,000, 000 USD) และมากยิ่งขึ้นไปอีก จากการศึกษาต่าง ๆ มันยังไปแตะที่ปริมาณราคาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (17,000,000,000,000,000 USD) ต่อวัน ในปีคริสตศักราชสองพันหนึ่ง (2001) มันเป็นเรื่องยากจริง ๆ มันเป็นไปไม่ได้ ที่จะตรวจสอบจำนวนที่แน่นอนออกมาได้อย่างแน่นอนเพราะการซื้อขายไม่ได้อยู่ที่ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนใด ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือว่า ตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยังคงเติบโตในอัตราที่ต่อเนื่องอย่างเป็นปรากฎการณ์ก่อนการถือกำเนิดเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซนั้น มีเพียงบริษัทขนาดใหญ่ต่าง ๆ ธนาคารข้ามชาติทั้งหลาย และบุคคลที่ร่ำรวย เท่านั้นที่จะสามารถทำการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ โดยการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผ่านการใช้งานของระบบการซื้อขายต่าง ๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารทั้งหลาย ระบบเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนเท่ากับหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเปิดบัญชีการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสักหนึ่งบัญชี ขอขอบคุณความก้าวหน้าทั้งหลายของเทคโนโลยีออนไลน์ ที่ในทุกวันนี้นักลงทุนทั้งหลายมีเพียงไม่กี่พันดอลลาร์สหรัฐก็สามารถเข้าถึงตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง และในรอบห้าวันต่อสัปดาห์

ตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นตลาดเงินสดที่ไม่หยุดอยู่กับที่ ที่ซึ่งสกุลเงินตราของประเทศชาติถูกทำการซื้อขาย โดยปกติมักจะดำเนินการผ่านตัวกลางการซื้อขายทั้งหลาย หรือที่เรียกกันว่าโบรกเกอร์ทั้งหลาย พวกสกุลเงินตราต่างประเทศต่าง ๆ ถูกทำการซื้อและถูกทำการขายอยู่อย่างต่อเนื่องและอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งในตลาดท้องถิ่นและตลาดระดับโลกต่าง ๆ ในขณะที่นักซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหลายทำการเพิ่มหรือลดมูลค่าของเงินลงทุน โดยขึ้นกับการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของสกุลเงินตรา สภาวะของตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาจริง จึงถือได้ว่าตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยังเป็นตลาดที่มีความผันผวนสูงและเปราะบางมากด้วย เงื่อนไขต่าง ๆ ของตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ไม่เคยเหมือนเดิม พวกมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกวินาที

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีการดำเนินงานร่วมกันของตลาดนิวยอร์ก ลอนดอน และโตเกียว ซึ่งเกี่ยวกับตลาดซื้อขายล่วงหน้า/ฟิวเจอร์ส และตลาดแลกเปลี่ยนหุ้นต่าง ๆ ตามขนาดและขอบเขตของตลาด มันมีขนาดใหญ่กว่าตลาดอื่น ๆ ทั้งหมดรวมกัน สถิติต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าการทำธุรกรรมทั้งหลายและการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ของการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกิดขึ้นในตลาดระหว่างธนาคาร มีปริมาณห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ (51%) ของตลาดอยู่ที่การทำธุรกรรมการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามมาด้วยสามสิบสองเปอร์เซ็นต์ (32%) ในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนต่าง ๆ และการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอีกห้าเปอร์เซ็นต์ (5%) ของมูลค่าการซื้อขายประจำวัน ด้วยการมีตัวเลือกต่าง ๆ 'ระหว่างธนาคาร' การทำธุรกรรมการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีการเพิ่มขึ้นมาอีกแปดเปอร์เซ็นต์ (8%) ดังนั้น บัญชีตลาดระหว่างธนาคารต่าง ๆ มีปริมาณถึงเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ (96%) ของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก ส่วนที่เหลืออีกสี่เปอร์เซ็นต์ (4%) จะถูกแบ่งออกไปอยู่ในส่วนของตลาดล่วงหน้าต่าง ๆ ของโลก

สำหรับนักซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้มีการให้บริการทางเลือก เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาด ในขณะที่มีหลายพันหุ้นให้เลือก มีเพียงไม่กี่สกุลเงินตราหลัก ๆ ที่นิยมทำการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกัน (ซึ่งก็มีสกุลเงิน ดอลลาร์ เยน ปอนด์อังกฤษ ฟรังก์สวิส และยูโร ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด) นอกจากนี้ การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยังมีการให้บริการให้ได้ใช้ประโยชน์จากอัตราส่วนการลงทุนที่มากขึ้นกว่าการซื้อขายหุ้น และลงทุนด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำที่จะเริ่มต้นเป็นราคาที่ต่ำมาก ที่เพิ่มเข้าไปอีกคือ ความสามารถในการเลือกชั่วโมงการซื้อขายที่มีความยืดหยุ่น (ทำการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้วันละยี่สิบสี่ชั่วโมง) และคุณจะมีเหตุผลไปทำไม เพราะนักซื้อขายหุ้นจำนวนมากได้แห่กันมาลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันที่มา แอนโธนี ทริสเตอร์ earnforex.com

Share Topic.

Follow Me.


traderider forex ไทย
traderider forex ไทย
traderider forex ไทย
*

ออนไลน์ admin

  • *
  • 52,673
  • 2532
ขอบคุณครับ
 (TH)**
"เอาชนะใจตัวเองให้ได้ ก่อนที่จะไปเอาชนะตลาด"

"สนับสนุนบอร์ดง่ายๆด้วยการเปิด ID Trade forex ผ่าน Link ของบอร์ด ขอบคุณครับ"

 

ข่าวสารฟอเร็กซ์

forexstartup.net icafeforex.com Busforex.com รีวิว forex broker เทรดทองคำ forex Gold Blog เทรดฟอเรกซ์.com ฟอเรกซ์.com

บทเรียนพื้นฐาน

Forex Grade 1 # Trend Forex Grade 2 # Graph Type Forex Grade 3 # แนวรับ แนวต้าน Forex Grade 4 # Trendline Forex Grade 5 # Fibonacci Forex Grade 6 # Forex Dictionary

บทเรียนพื้นฐาน.

Forex Grade 7 # Breakout Forex Grade 8 # Chart Pattern Forex Grade 9 # Elliot Wave Forex Grade 10 # Divergence Forex Grade 11 # TP/SL Forex Grade 12 # Price Action Forex Grade 13 # การตั้ง TP/SL

โบรคเกอร์แนะนำ

exness.com xm.com fbs.com nordfx.com Bithoven.com