ช่วยแก้โค้ดให้หน่อยครับ ea ผมมันไม่หยุดทำงานเวลาเงินหมดหรือมาจิ้นไม่พอ

  • 0 replies
  • 96 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     Test_MA4.mq4 |
//|                        Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+

extern int MagicNumber=1122;
extern double Lots =0.1;
extern double StopLoss=10;
extern double TakeProfit=0;
extern int TrailingStop=15;
extern int Slippage=3;
extern double MA1=15;
extern double MA2=60;
//+------------------------------------------------------------------+
//    expert start function
//+------------------------------------------------------------------+
//--------------------------------------------------------------------------
// conditions.mq4
// The code should be used for educational purpose only.
//--------------------------------------------------------------------------

int start()
{
  double MyPoint=Point;
  if(Digits==3 || Digits==5) MyPoint=Point*10;
 
  double TheStopLoss=0;
  double TheTakeProfit=0;
  if( TotalOrdersCount()==0 )
  {
     int result=0;
     if((iMA(NULL,0,MA1,2,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0)>iMA(NULL,0,MA2,2,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0))) // Here is your open buy rule
     {
        result=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,StopLoss,TakeProfit,NULL,MagicNumber,0,Blue);
        if(result>0)
        {
         TheStopLoss=0;
         TheTakeProfit=0;
         if(TakeProfit>0) TheTakeProfit=Ask+TakeProfit*MyPoint;
         if(StopLoss>0) TheStopLoss=Ask-StopLoss*MyPoint;
         OrderSelect(result,SELECT_BY_TICKET);
         OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble(TheStopLoss,Digits),NormalizeDouble(TheTakeProfit,Digits),0,Green);
        }
        return(0);
     }
     if((iMA(NULL,0,MA2,2,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0)>iMA(NULL,0,MA1,2,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0))) // Here is your open Sell rule
     {
        result=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,StopLoss,TakeProfit,NULL,MagicNumber,0,Red);
        if(result>0)
        {
         TheStopLoss=0;
         TheTakeProfit=0;
         if(TakeProfit>0) TheTakeProfit=Bid-TakeProfit*MyPoint;
         if(StopLoss>0) TheStopLoss=Bid+StopLoss*MyPoint;
         OrderSelect(result,SELECT_BY_TICKET);
         OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble(TheStopLoss,Digits),NormalizeDouble(TheTakeProfit,Digits),0,Green);
        }
        return(0);
     }
  }
  for(int cnt=0;cnt<OrdersTotal();cnt++)
     {
      OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      if(OrderType()<=OP_SELL &&   
         OrderSymbol()==Symbol() &&
         OrderMagicNumber()==MagicNumber
         ) 
        {
         if(OrderType()==OP_BUY) 
           {
              if((iMA(NULL,0,MA2,2,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0)>iMA(NULL,0,MA1,2,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0))) //here is your close buy rule
              {
                   OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),Slippage,Red);
              }
            if(TrailingStop>0) 
              {                 
               if(Bid-OrderOpenPrice()>MyPoint*TrailingStop)
                 {
                  if(OrderStopLoss()<Bid-MyPoint*TrailingStop)
                    {
                     OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-TrailingStop*MyPoint,OrderTakeProfit(),0,Green);
                     return(0);
                    }
                 }
              }
           }
         else
           {
                if((iMA(NULL,0,MA1,2,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0)>iMA(NULL,0,MA2,2,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0))) // here is your close sell rule
                {
                   OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),Slippage,Red);
                }
            if(TrailingStop>0) 
              {                 
               if((OrderOpenPrice()-Ask)>(MyPoint*TrailingStop))
                 {
                  if((OrderStopLoss()>(Ask+MyPoint*TrailingStop)) || (OrderStopLoss()==0))
                    {
                     OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+MyPoint*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red);
                     return(0);
                    }
                 }
              }
           }
        }
     }
   return(0);
}

int TotalOrdersCount()
{
  int result=0;
  for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)
  {
     OrderSelect(i,SELECT_BY_POS ,MODE_TRADES);
     if (OrderMagicNumber()==MagicNumber) result++;

   }
  return (result);
}

Share Topic.


Tags:
 

เครื่องมือเทรด Forex

ข่าว Forex กราฟ Forex EURUSD GBPUSD GBPJPY ตารางข่าว Forex ร่วมงานกับเรา

เครื่องมือเทรดทองคำ

ราคาทอง วันนี้ ราคาทอง ย้อนหลัง SPDR ล่าสุด กราฟราคาทองคำ วิเคราะห์ ราคาทอง ข่าว ราคาทองคำ ข่าว ราคาน้ำมัน

โบรคเกอร์ Forex

XM Exness FBS Nordfx Land-FX Admiral Markets