traderider forex ไทย

กลยุทธ์การเข้าทำการซื้อขายด้วย อินดิเคเตอร์ BOLLINGER BANDS

  • 0 replies
  • 121 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

กลยุทธ์การเข้าทำการซื้อขายด้วย อินดิเคเตอร์ BOLLINGER BANDS


   กลยุทธ์การเข้าทำการซื้อขายด้วยอินดิเคเตอร์  BOLLINGER BANDS นี้เรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์การซื้อขายกราฟราคาแบบต่อเนื่อง มีการใช้ค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ PERIOD 20 สำหรับบอกทิศทางแนวโน้ม อินดิเคเตอร์ BOLLINGER BANDS เป็นเครื่องมือวัดความผันผวนที่ดีมากตัวหนึ่ง ในบรรดาอินดิเคเตอร์ต่างๆ และเทรดเดอร์ยังสามารถใช้อินดิเคเตอร์นี้เพื่อสร้างกลยุทธ์พื้นฐานของระบบการซื้อขายแบบสวิงสำหรับตลาด FOREX หรือตลาดอื่นๆได้อีกด้วย
 
อินดิเคเตอร์ BOLLINGER BANDS

อินดิเคเตอร์ BOLLINGER BANDS ประกอบไปด้วยเส้น 3 เส้น ได้แก่ 

•   เส้นบน / UPPER BAND คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2  จากเส้นกลางขึ้นไปถึง เส้นบน

•   เส้นกลาง / MIDDLE BAND คือค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ PERIOD 20

•   เส้นล่าง / LOWER BAND คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2  จากเส้นกลางลงมาถึง เส้นล่าง


BOLLINGER BANDS STANDARD SETTINGS

   ถ้าเทรดเดอร์คิดที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าอินดิเคเตอร์  BOLLINGER BANDS โดยที่เทรดเดอร์กำลังพยายามมองหาการตั้งค่าที่ดีที่สุด  ขอแนะนำว่าไม่มีการตั้งค่าที่  “ดีที่สุด”  และถ้ามีใครพยายามมานำเสนอขายสูตรการตั้งค่าที่ดีที่สุดให้กับเทรดเดอร์ ก็ให้เทรดเดอร์มั่นใจได้เลยว่าไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอน

   ทฤษฎีของอินดิเคเตอร์ BOLLINGER BAND ที่ผู้ที่คิดค้นคนแรกคือ นาย จอห์น โบลินเจอร์ (JOHN BOLLINGER) คือการตั้งค่าของเส้นด้านบน / UPPER BAND และเส้นด้านล่าง / LOWER BAND และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นกลาง / MIDDLE BAND มีการเคลื่อนไหวของราคา 

   การเคลื่อนไหวของราคาใดๆที่แตะหรือสูงกว่าเส้นระดับบนหรือเส้นระดับล่าง จะแสดงให้เห็นถึงตลาดที่มีความผันผวนเพิ่มขึ้น และ สิ่งนี้มักจะสามารถสร้างโอกาสที่ดีให้กับตัวเทรดเดอร์ได้ ให้เทรดเดอร์เข้าตลาดทำการเปิดคำสั่งซื้อขายได้อย่างยอดเยี่ยม
   

   กฎทั่ว ๆ ไปสำหรับ กลยุทธ์การเข้าทำการซื้อขายด้วยอินดิเคเตอร์ BOLLINGER BAND

เทรดเดอร์ต้องทำความเข้าใจกับ "ส่วนที่เคลื่อนไหวได้" ของอินดิเคเตอร์ BOLLINGER BAND

   ก่อนที่เทรดเดอร์จะเข้าสู่กฎการเข้าทำการซื้อขายด้วยอินดิเคเตอร์ BOLLINGER BAND นี้ เทรดเดอร์สามารถใช้กลยุทธ์ BOLLINGER BAND ในกรอบเวลาใดก็ได้ ตามแต่ที่เทรดเดอร์ถนัดและเช่นเดียวกับสัญญาณการเข้าเปิดคำสั่งซื้อหรือขาย โดยส่วนใหญ่แล้วการตั้งค่าเหล่านี้ในกรอบเวลาที่สูงกว่าก็มักจะเชื่อถือได้มากกว่า

   ถ้ากราฟราคาแท่งเทียนเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นกลางของ BOLLINGER BAND 20 แปลความหมายได้ว่าตลาดกราฟราคากำลังจะอยู่ในช่วงตลาดขาลง

   และถ้าหากกราฟราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับเส้นกลาง MIDDLE BAND 20 ให้เทรดเดอร์พิจารณาว่าตลาดกำลังจะอยู่ในช่วงตลาดขาขึ้น

   เมื่อเทรดเดอร์เห็นวงของ BOLLINGER BAND กว้างนั่นหมายความว่ากราฟราคามีความผันผวนในเวลานั้น เมื่อราคาขยับน้อยมากวงของ BOLLINGER BAND ก็จะแคบลงซึ่งหมายความว่ามีความผันผวนเล็กน้อย

สัญญาณซื้อของอินดิเคเตอร์ BOLLINGER BAND

   ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์ต้องดูกราฟราคาแท่งเทียนเคลื่อนไหวที่ด้านบริเวณด้านบนของเส้นกลาง / MIDDLE BAND ของ BOLLINGER BAND  เมื่อเทรดเดอร์เห็นการเคลื่อนไหวของกราฟราคาในทิศทางนั้นแล้ว ต่อมาเทรดเดอร์ก็จะเห็นกราฟราคาแท่งเทียนไปแตะที่เส้นด้านบน / UPPER BAND ของ BOLLINGER BAND และจะเริ่มมีการวิ่งย้อนกลับด้านลงมาของกราฟราคาแท่งเทียน

   เทรดเดอร์ต้องรอดูการวิ่งย้อนกลับของกราฟราคาแท่งเทียน เป็นการวิ่งเข้าหาเส้นกลาง / MIDDLE BAND  นั่นเป็นการส่งสัญญาณให้เทรดเดอร์ เริ่มการเปิดคำสั่งซื้อได้  จากนั้นให้เทรดเดอร์มองหา กราฟราคาแท่งเทียนรูปแบบการเข้าเปิดคำสั่งซื้อ / BULLISH CANDLESTICK / แท่งเทียนขาขึ้น

    เมื่อเทรดเดอร์มองเห็นแท่งเทียนขาขึ้นดังกล่าวแล้ว ให้เทรดเดอร์วางคำสั่งซื้อล่วงหน้าไว้ที่แท่งเทียนขาขึ้น นั้นๆ ประมาณ 2-3 PIPS  ตำแหน่งการป้องกันการขาดทุนให้เทรดเดอร์วางไว้ที่ด้านล่างของกราฟราคาแท่งเทียน ประมาณ 5-10 PIPS

 

BOLLINGER BAND BUYING SIGNAL

เทรดเดอร์ลองดูภาพประกอบตัวอย่างด้านบน

   เทรดเดอร์จะเห็นว่า กราฟราคาเป็นแนวโน้มเป็นขาขึ้น เส้นรอบวงของ BOLLINGER BAND กว้างพอประมาณ ไม่ผันผวนมากนัก ให้เทรดเดอร์รอจังหวะการวิ่งย้อนกลับของกราฟราคาแท่งเทียนจากเส้นด้านบนให้มาแตะที่เส้นกลางของ BOLLINGER BAND ให้สังเกตว่าจะเป็นกราฟแท่งเทียนแบบ BULLIGH CANDLESTICK แล้วจึงออกคำสั่งซื้อหรือวางคำสั่งซื้อล่วงหน้า

   เป้าหมายการทำกำไร จากในภาพประกอบเทรดเดอร์สามารถ ปล่อยให้กราฟราคาเคลื่อนที่ไปตามแนวโน้มขาขึ้นโดยมี คำสั่งซื้อของเทรดเดอร์ติดไปด้วยได้ ปล่อยให้ PROFIT RUN ไป เทรดเดอร์สามารถเปิดคำสั่งซื้อเพิ่มเติมไปได้อีกหลายคำสั่ง และไปปิดคำสั่งซื้อหรือปิดกำไร เมื่อกราฟราคา เริ่มมีการผันผวนบีบวงเส้น BOLLINGER BAND แคบลง และหรือให้ตั้งเป้าการทำกำไรตามอัตราส่วน ความเสี่ยงต่อการทำกำไร

สัญญาณขาย ของอินดิเคเตอร์ BOLLINGER BAND

 

BOLLINGER BAND SELLING SIGNAL


   สำหรับการมองหาสัญญาณในการเข้าเปิดคำสั่งขายนั้น จะค่อนข้างตรงกันข้ามกับการหาสัญญาณในการซื้อนั่นเอง 

   เทรดเดอร์ต้องดูกราฟราคาแท่งเทียนเคลื่อนไหว ที่ด้านบริเวณด้านล่างของเส้นกลาง เมื่อเทรดเดอร์เห็นแล้ว ก็ให้รอการย้อนกลับของกราฟราคามาที่เส้นกลางอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นให้เทรดเดอร์มองหา กราฟราคาแท่งเทียนรูปแบบตลาดขาลง / BEARLISH CANDLESTICK / แท่งเทียนขาลง

   เมื่อเทรดเดอร์มองเห็นแท่งเทียนขาลงดังกล่าวแล้ว ให้เทรดเดอร์วางคำสั่งขายล่วงหน้าไว้ที่แท่งเทียนขาลง นั้นๆ ประมาณ 2-3 PIPS  ตำแหน่งการป้องกันการขาดทุนให้เทรดเดอร์วางไว้ที่ด้านบนของกราฟราคาแท่งเทียน ประมาณ 5-10 PIPS

   เป้าหมายการทำกำไร เช่นเดียวกันกับตอนเข้าเปิดคำสั่งซื้อ จากในภาพตัวอย่างเทรดเดอร์สามารถ ปล่อยให้กราฟราคาเคลื่อนที่ไปตามแนวโน้มขาลง โดยไม่จำเป็นต้องปิดคำสั่งขายในช่วงที่มีการวิ่งแตะเส้นล่าง LOWER BAND ตราบเท่าที่ กราฟราคายังไม่โดนคำสั่งหยุดการขาดทุน เทรดเดอร์สามารถ ปล่อยให้ PROFIT RUN ไปได้และยังสามารถเปิดคำสั่งขายเพิ่มเติมไปได้อีกหลายไม้ เทรดเดอร์อาจปิดคำสั่งขายหรือปิดกำไร เมื่อกราฟราคา เริ่มมีการผันผวนบีบวงเส้น BOLLINGER BAND แคบลงได้
 
 
   บทสรุป - สำหรับ กลยุทธ์การเข้าทำการซื้อขายด้วยอินดิเคเตอร์ Bollinger Band

   กลยุทธ์การเข้าทำการซื้อขายด้วยอินดิเคเตอร์  BOLLINGER BANDS  แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการเคลื่อนไหวที่น่าสังเกต ระบบการซื้อขายของเทรดเดอร์อาจต้องการการเคลื่อนไหวตาม   

   กลยุทธ์นี้ เป็นกลยุทธ์การซื้อขายกราฟราคาแบบต่อเนื่องและเทรดเดอร์ยังสามารถใช้กับกราฟราคาแกว่งตัวได้อีกด้วย  ทั้งช่วงที่มีคำสั่งซื้อและคำสั่งขายเทรดเดอร์อาจทำไปพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันถือเป็นกลยุทธ์ BOLLINGER ขั้นสูง   

Credit : พี่เจี๊ยบ
สามารถล็อคอินแล้วโหลดไฟล์ pdf ไปเก็บใว้ได้เลยนะครับ

Share Topic.

Follow Me.

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12, กุมภาพันธ์ 2019, 01:17:36 AM โดย เทรดเดอร์สายเขียว »
แจ้งขอรับ EA Fibo Swing Traderider ได้ที่นี่ฮะhttps://traderider.com/index.php/topic,8582.msg174841.html#msg174841

traderider forex ไทย
traderider forex ไทย
traderider forex ไทย
 

ข่าวสารฟอเร็กซ์

forexstartup.net icafeforex.com Busforex.com รีวิว forex broker เทรดทองคำ forex Gold Blog เทรดฟอเรกซ์.com ฟอเรกซ์.com

บทเรียนพื้นฐาน

Forex Grade 1 # Trend Forex Grade 2 # Graph Type Forex Grade 3 # แนวรับ แนวต้าน Forex Grade 4 # Trendline Forex Grade 5 # Fibonacci Forex Grade 6 # Forex Dictionary

บทเรียนพื้นฐาน.

Forex Grade 7 # Breakout Forex Grade 8 # Chart Pattern Forex Grade 9 # Elliot Wave Forex Grade 10 # Divergence Forex Grade 11 # TP/SL Forex Grade 12 # Price Action Forex Grade 13 # การตั้ง TP/SL

โบรคเกอร์แนะนำ

exness.com xm.com fbs.com nordfx.com Bithoven.com