traderider forex ไทย

กลยุทธ์การเข้าทำการซื้อขายด้วย อินดิเคเตอร์ BOLLINGER BANDS

  • 0 replies
  • 211 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

กลยุทธ์การเข้าทำการซื้อขายด้วย อินดิเคเตอร์ BOLLINGER BANDS


   กลยุทธ์การเข้าทำการซื้อขายด้วยอินดิเคเตอร์  BOLLINGER BANDS นี้เรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์การซื้อขายกราฟราคาแบบต่อเนื่อง มีการใช้ค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ PERIOD 20 สำหรับบอกทิศทางแนวโน้ม อินดิเคเตอร์ BOLLINGER BANDS เป็นเครื่องมือวัดความผันผวนที่ดีมากตัวหนึ่ง ในบรรดาอินดิเคเตอร์ต่างๆ และเทรดเดอร์ยังสามารถใช้อินดิเคเตอร์นี้เพื่อสร้างกลยุทธ์พื้นฐานของระบบการซื้อขายแบบสวิงสำหรับตลาด FOREX หรือตลาดอื่นๆได้อีกด้วย
 
อินดิเคเตอร์ BOLLINGER BANDS

อินดิเคเตอร์ BOLLINGER BANDS ประกอบไปด้วยเส้น 3 เส้น ได้แก่ 

•   เส้นบน / UPPER BAND คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2  จากเส้นกลางขึ้นไปถึง เส้นบน

•   เส้นกลาง / MIDDLE BAND คือค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ PERIOD 20

•   เส้นล่าง / LOWER BAND คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2  จากเส้นกลางลงมาถึง เส้นล่าง


BOLLINGER BANDS STANDARD SETTINGS

   ถ้าเทรดเดอร์คิดที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าอินดิเคเตอร์  BOLLINGER BANDS โดยที่เทรดเดอร์กำลังพยายามมองหาการตั้งค่าที่ดีที่สุด  ขอแนะนำว่าไม่มีการตั้งค่าที่  “ดีที่สุด”  และถ้ามีใครพยายามมานำเสนอขายสูตรการตั้งค่าที่ดีที่สุดให้กับเทรดเดอร์ ก็ให้เทรดเดอร์มั่นใจได้เลยว่าไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอน

   ทฤษฎีของอินดิเคเตอร์ BOLLINGER BAND ที่ผู้ที่คิดค้นคนแรกคือ นาย จอห์น โบลินเจอร์ (JOHN BOLLINGER) คือการตั้งค่าของเส้นด้านบน / UPPER BAND และเส้นด้านล่าง / LOWER BAND และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นกลาง / MIDDLE BAND มีการเคลื่อนไหวของราคา 

   การเคลื่อนไหวของราคาใดๆที่แตะหรือสูงกว่าเส้นระดับบนหรือเส้นระดับล่าง จะแสดงให้เห็นถึงตลาดที่มีความผันผวนเพิ่มขึ้น และ สิ่งนี้มักจะสามารถสร้างโอกาสที่ดีให้กับตัวเทรดเดอร์ได้ ให้เทรดเดอร์เข้าตลาดทำการเปิดคำสั่งซื้อขายได้อย่างยอดเยี่ยม
   

   กฎทั่ว ๆ ไปสำหรับ กลยุทธ์การเข้าทำการซื้อขายด้วยอินดิเคเตอร์ BOLLINGER BAND

เทรดเดอร์ต้องทำความเข้าใจกับ "ส่วนที่เคลื่อนไหวได้" ของอินดิเคเตอร์ BOLLINGER BAND

   ก่อนที่เทรดเดอร์จะเข้าสู่กฎการเข้าทำการซื้อขายด้วยอินดิเคเตอร์ BOLLINGER BAND นี้ เทรดเดอร์สามารถใช้กลยุทธ์ BOLLINGER BAND ในกรอบเวลาใดก็ได้ ตามแต่ที่เทรดเดอร์ถนัดและเช่นเดียวกับสัญญาณการเข้าเปิดคำสั่งซื้อหรือขาย โดยส่วนใหญ่แล้วการตั้งค่าเหล่านี้ในกรอบเวลาที่สูงกว่าก็มักจะเชื่อถือได้มากกว่า

   ถ้ากราฟราคาแท่งเทียนเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นกลางของ BOLLINGER BAND 20 แปลความหมายได้ว่าตลาดกราฟราคากำลังจะอยู่ในช่วงตลาดขาลง

   และถ้าหากกราฟราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับเส้นกลาง MIDDLE BAND 20 ให้เทรดเดอร์พิจารณาว่าตลาดกำลังจะอยู่ในช่วงตลาดขาขึ้น

   เมื่อเทรดเดอร์เห็นวงของ BOLLINGER BAND กว้างนั่นหมายความว่ากราฟราคามีความผันผวนในเวลานั้น เมื่อราคาขยับน้อยมากวงของ BOLLINGER BAND ก็จะแคบลงซึ่งหมายความว่ามีความผันผวนเล็กน้อย

สัญญาณซื้อของอินดิเคเตอร์ BOLLINGER BAND

   ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์ต้องดูกราฟราคาแท่งเทียนเคลื่อนไหวที่ด้านบริเวณด้านบนของเส้นกลาง / MIDDLE BAND ของ BOLLINGER BAND  เมื่อเทรดเดอร์เห็นการเคลื่อนไหวของกราฟราคาในทิศทางนั้นแล้ว ต่อมาเทรดเดอร์ก็จะเห็นกราฟราคาแท่งเทียนไปแตะที่เส้นด้านบน / UPPER BAND ของ BOLLINGER BAND และจะเริ่มมีการวิ่งย้อนกลับด้านลงมาของกราฟราคาแท่งเทียน

   เทรดเดอร์ต้องรอดูการวิ่งย้อนกลับของกราฟราคาแท่งเทียน เป็นการวิ่งเข้าหาเส้นกลาง / MIDDLE BAND  นั่นเป็นการส่งสัญญาณให้เทรดเดอร์ เริ่มการเปิดคำสั่งซื้อได้  จากนั้นให้เทรดเดอร์มองหา กราฟราคาแท่งเทียนรูปแบบการเข้าเปิดคำสั่งซื้อ / BULLISH CANDLESTICK / แท่งเทียนขาขึ้น

    เมื่อเทรดเดอร์มองเห็นแท่งเทียนขาขึ้นดังกล่าวแล้ว ให้เทรดเดอร์วางคำสั่งซื้อล่วงหน้าไว้ที่แท่งเทียนขาขึ้น นั้นๆ ประมาณ 2-3 PIPS  ตำแหน่งการป้องกันการขาดทุนให้เทรดเดอร์วางไว้ที่ด้านล่างของกราฟราคาแท่งเทียน ประมาณ 5-10 PIPS

 

BOLLINGER BAND BUYING SIGNAL

เทรดเดอร์ลองดูภาพประกอบตัวอย่างด้านบน

   เทรดเดอร์จะเห็นว่า กราฟราคาเป็นแนวโน้มเป็นขาขึ้น เส้นรอบวงของ BOLLINGER BAND กว้างพอประมาณ ไม่ผันผวนมากนัก ให้เทรดเดอร์รอจังหวะการวิ่งย้อนกลับของกราฟราคาแท่งเทียนจากเส้นด้านบนให้มาแตะที่เส้นกลางของ BOLLINGER BAND ให้สังเกตว่าจะเป็นกราฟแท่งเทียนแบบ BULLIGH CANDLESTICK แล้วจึงออกคำสั่งซื้อหรือวางคำสั่งซื้อล่วงหน้า

   เป้าหมายการทำกำไร จากในภาพประกอบเทรดเดอร์สามารถ ปล่อยให้กราฟราคาเคลื่อนที่ไปตามแนวโน้มขาขึ้นโดยมี คำสั่งซื้อของเทรดเดอร์ติดไปด้วยได้ ปล่อยให้ PROFIT RUN ไป เทรดเดอร์สามารถเปิดคำสั่งซื้อเพิ่มเติมไปได้อีกหลายคำสั่ง และไปปิดคำสั่งซื้อหรือปิดกำไร เมื่อกราฟราคา เริ่มมีการผันผวนบีบวงเส้น BOLLINGER BAND แคบลง และหรือให้ตั้งเป้าการทำกำไรตามอัตราส่วน ความเสี่ยงต่อการทำกำไร

สัญญาณขาย ของอินดิเคเตอร์ BOLLINGER BAND

 

BOLLINGER BAND SELLING SIGNAL


   สำหรับการมองหาสัญญาณในการเข้าเปิดคำสั่งขายนั้น จะค่อนข้างตรงกันข้ามกับการหาสัญญาณในการซื้อนั่นเอง 

   เทรดเดอร์ต้องดูกราฟราคาแท่งเทียนเคลื่อนไหว ที่ด้านบริเวณด้านล่างของเส้นกลาง เมื่อเทรดเดอร์เห็นแล้ว ก็ให้รอการย้อนกลับของกราฟราคามาที่เส้นกลางอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นให้เทรดเดอร์มองหา กราฟราคาแท่งเทียนรูปแบบตลาดขาลง / BEARLISH CANDLESTICK / แท่งเทียนขาลง

   เมื่อเทรดเดอร์มองเห็นแท่งเทียนขาลงดังกล่าวแล้ว ให้เทรดเดอร์วางคำสั่งขายล่วงหน้าไว้ที่แท่งเทียนขาลง นั้นๆ ประมาณ 2-3 PIPS  ตำแหน่งการป้องกันการขาดทุนให้เทรดเดอร์วางไว้ที่ด้านบนของกราฟราคาแท่งเทียน ประมาณ 5-10 PIPS

   เป้าหมายการทำกำไร เช่นเดียวกันกับตอนเข้าเปิดคำสั่งซื้อ จากในภาพตัวอย่างเทรดเดอร์สามารถ ปล่อยให้กราฟราคาเคลื่อนที่ไปตามแนวโน้มขาลง โดยไม่จำเป็นต้องปิดคำสั่งขายในช่วงที่มีการวิ่งแตะเส้นล่าง LOWER BAND ตราบเท่าที่ กราฟราคายังไม่โดนคำสั่งหยุดการขาดทุน เทรดเดอร์สามารถ ปล่อยให้ PROFIT RUN ไปได้และยังสามารถเปิดคำสั่งขายเพิ่มเติมไปได้อีกหลายไม้ เทรดเดอร์อาจปิดคำสั่งขายหรือปิดกำไร เมื่อกราฟราคา เริ่มมีการผันผวนบีบวงเส้น BOLLINGER BAND แคบลงได้
 
 
   บทสรุป - สำหรับ กลยุทธ์การเข้าทำการซื้อขายด้วยอินดิเคเตอร์ Bollinger Band

   กลยุทธ์การเข้าทำการซื้อขายด้วยอินดิเคเตอร์  BOLLINGER BANDS  แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการเคลื่อนไหวที่น่าสังเกต ระบบการซื้อขายของเทรดเดอร์อาจต้องการการเคลื่อนไหวตาม   

   กลยุทธ์นี้ เป็นกลยุทธ์การซื้อขายกราฟราคาแบบต่อเนื่องและเทรดเดอร์ยังสามารถใช้กับกราฟราคาแกว่งตัวได้อีกด้วย  ทั้งช่วงที่มีคำสั่งซื้อและคำสั่งขายเทรดเดอร์อาจทำไปพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันถือเป็นกลยุทธ์ BOLLINGER ขั้นสูง   

Credit : พี่เจี๊ยบ
สามารถล็อคอินแล้วโหลดไฟล์ pdf ไปเก็บใว้ได้เลยนะครับ

Share Topic.

Follow Me.

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12, กุมภาพันธ์ 2019, 01:17:36 AM โดย เทรดเดอร์สายเขียว »
แจ้งขอรับ EA Fibo Swing Traderider ได้ที่นี่ฮะhttps://traderider.com/index.php/topic,8582.msg174841.html#msg174841

traderider forex ไทย
traderider forex ไทย
traderider forex ไทย
Tags:
 

เครื่องมือเทรด Forex

ข่าว Forex กราฟ Forex EURUSD GBPUSD GBPJPY ตารางข่าว Forex

เครื่องมือเทรดทองคำ

ราคาทอง วันนี้ ราคาทอง ย้อนหลัง SPDR ล่าสุด กราฟราคาทองคำ วิเคราะห์ ราคาทอง ข่าว ราคาทองคำ ข่าว ราคาน้ำมัน

โบรคเกอร์ Forex

XM Exness FBS Nordfx Pepperstone Land-FX Admiral Markets