Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

[ดาวน์โหลด อินดิเคเตอร์] Terminal, Margin Required, Price Increment [Download In

  • 0 replies
  • 539 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

[ดาวน์โหลด อินดิเคเตอร์] Terminal, Margin Required, Price Increment [Download Indicators]

1. Terminal

ตัวบ่งชี้ Terminal นี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้กับเอ็มทีโฟร์เทอร์มินอล ตัวบ่งชี้เทอร์มินัลเป็นการแทนที่แท็บเทอร์มินัลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้จะแสดงเป็นชนิดของตารางที่ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ มีดังนี้

    1. แถวที่มีคำอธิบายคอลัมน์

    2. เปิดคำสั่งซื้อ

    3. ข้อมูลสรุปของคำสั่งซื้อขายที่เปิด

    4. ข้อมูลสรุปของคำสั่งซื้อขายที่ปิดอยู่ในปัจจุบัน

การตั้งค่าตัวแปรต่าง ๆ ของตัวบ่งชี้ มีดังนี้

    รายการ Graph corner for attachment คือ การตั้งค่าตัวแปร มุมกราฟสำหรับสิ่งที่แนบมา คือ มุมของแผนภูมิราคาที่จะวางตารางไว้

    รายการ Font คือ การตั้งค่าตัวแปร รูปแบบของตัวอักษร

    รายการ Fontsize คือ การตั้งค่าตัวแปร ขนาดของตัวอักษร

    รายการ Text color คือ การตั้งค่าตัวแปร สีของข้อความ คือ การตั้งค่าการแสดงผล

    รายการ Profit color คือ การตั้งค่าตัวแปร สีของผลกำไร คือ การตั้งค่าการแสดงผล

    รายการ Loss color คือ การตั้งค่าตัวแปร  สีของการสูญเสียขาดทุน คือ การตั้งค่าการแสดงผล

    รายการ Offset text vertically คือ การตั้งค่าตัวแปร ออฟเซ็ทข้อความแนวตั้ง คือ ตำแหน่งของข้อความ

    รายการ Step displacement text vertically คือ การตั้งค่าตัวแปร ขั้นตอนการแทนที่ข้อความ คือ ขั้นตอนของตำแหน่งข้อความ

    รายการ X coordinate of the first column คือ การตั้งค่าตัวแปร พิกัดตำแหน่งแนวตั้งตามแนวแกน X ของการตั้งค่าคอลัมน์แรก คือ การตั้งค่าตาราง

    รายการ X coordinate of the second column คือ การตั้งค่าตัวแปร พิกัดตำแหน่งแนวตั้งตามแนวแกน X ของการตั้งค่าคอลัมน์ที่สอง คือ การตั้งค่าตาราง

    รายการ X coordinate of the third column คือ การตั้งค่าตัวแปร พิกัดตำแหน่งแนวตั้งตามแนวแกน X ของการตั้งค่าคอลัมน์ที่สาม คือ การตั้งค่าตาราง

    รายการ X coordinate of the fourth column คือ การตั้งค่าตัวแปร พิกัดตำแหน่งแนวตั้งตามแนวแกน X ของการตั้งค่าคอลัมน์ที่สี่ คือ การตั้งค่าตาราง

    รายการ X coordinate of the fifth column คือ การตั้งค่าตัวแปร พิกัดตำแหน่งแนวตั้งตามแนวแกน X ของการตั้งค่าคอลัมน์ที่ห้า คือ การตั้งค่าตาราง

    รายการ X coordinate of the sixth column คือ การตั้งค่าตัวแปร พิกัดตำแหน่งแนวตั้งตามแนวแกน X ของการตั้งค่าคอลัมน์ที่หก คือ การตั้งค่าตาราง

คุณสามารถเข้าไป ดาวน์โหลด อินดิเคเตอร์ Terminal ได้ที่แท็บมาร์เก็ตในเอ็มทีโฟร์เทอร์มินอล

2. Margin Required

ตัวบ่งชี้ Margin Required นี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้กับเอ็มทีโฟร์เทอร์มินอล เพียงวางตัวบ่งชี้นี้ไว้ในแผนภูมิราคาของคุณ ระบุจำนวนของ Lot ที่คุณต้องการซื้อขาย และตัวบ่งชี้จะแสดงจำนวนเงิน Free Margin ที่ต้องการใช้ในการดำเนินการซื้อขายตามแต่ละสถานะการซื้อขาย

โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องคิดคำนวณค่าต่าง ๆด้วยตัวเองอีกต่อไป ทำงานในกรอบระยะเวลาใด ๆ ก็ได้ และสัญลักษณ์คู่เงินใด ๆ ก็ได้ ไม่ว่าในบัญชีการซื้อขายของคุณจะเป็นสกุลเงินใด ๆ ก็ตาม

โดยที่

การคิดคำนวณตัวบ่งชี้นี้ใช้สูตร ดังต่อไปนี้

({BASE}/{Home Currency})*units)/(margin ratio)

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า

สกุลเงินหลัก = USD

คู่สกุลเงิน = GBP/CHF

สกุลเงินฐาน = GBP, อ้างอิง = CHF

สกุลเงินฐาน/สกุลเงินแรก = GBP/USD = 1.5819

หน่วย = 1000

อัตราส่วน Margin = 20: 1

จากนั้นใช้มาร์จิน

= (1.5819*1000)/20

= 79.095 USD

หมายเหตุ: สูตรตัวอย่างใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวบ่งชี้ที่เกิดขึ้นจริง จะใช้ข้อมูลสดจากบัญชีการซื้อขายของคุณ (อัตราส่วนที่กำลังซื้อขาย ที่ราคาปัจจุบัน ฯลฯ)

คุณสามารถเข้าไป ดาวน์โหลด อินดิเคเตอร์ Margin Required ได้ที่แท็บมาร์เก็ตในเอ็มทีโฟร์เทอร์มินอล

3. Price Increment

ตัวบ่งชี้ Price Increment นี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้กับเอ็มทีโฟร์เทอร์มินอล ตัวบ่งชี้เกี่วกับการเพิ่มขึ้นของราคาเป็นตัวบ่งชี้ที่เรียบง่ายแต่มีประโยชน์ ซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นของแท่งราคา เพียงแค่ใส่ ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ (%) การเปลี่ยนแปลงของราคาในหนึ่งแท่ง

ตัวบ่งชี้ถูกออกแบบมาให้แสดงผลเป็บแบบกราฟแสดงค่าสถิติความถี่ฮิสโตแกรม ที่ซึ่งคอลัมน์สีเขียวแสดงการเติบโตของราคา ในขณะที่คอลัมน์สีแดงแสดงการลดลงของราคา สามารถคิดคำนวณได้โดยใช้ 2 วิธีการ เป็นแบบร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ (%) ที่เพิ่มขึ้นตามปกติ หรือแบบลอการิทึม ด้วยเหตุนี้ ตัวบ่งชี้ค่อนข้างง่ายและมีเพียง 1 การตั้งค่าตัวแปรในพารามิเตอร์ของตัวบ่งชี้นี้ เมื่อมีการเลือกวิธีการคิดคำนวณ

ตัวบ่งชี้นี้ใช้เป็นเครื่องมือหลักในการทำการซื้อขาย CFD เพื่อให้สามารถประเมินความสามารถในการทำกำไรของเงินลงทุนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น แต่มีกลยุทธ์บางอย่างสำหรับคู่สกุลเงินและโลหะ เครื่องมือนี้แจกฟรี และสามารถเป็นประโยชน์ในการเพิ่มผลงานที่ดีให้กับบัญชีการซื้อขายของคุณได้

คุณสามารถเข้าไป ดาวน์โหลด อินดิเคเตอร์ Price Increment ได้ที่แท็บมาร์เก็ตในเอ็มทีโฟร์เทอร์มินอล

วิธี ดาวน์โหลด อินดิเคเตอร์ Terminal, Margin Required, Price Increment รุ่นล่าสุดมาใช้ ทำได้ที่แพลตฟอร์มการซื้อขาย โดย เปิดโปรแกรมเอ็มทีโฟร์เทอร์มินอล ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต กด Terminal หรือกด Ctrl+T หรือกด View> Terminal แล้วไปที่แท็บ Market นำชื่ออินดิเคเตอร์ไปค้นที่ช่องค้นหามุมขวาบนของแท็บ Market แล้วกดเลือกอินดิเคเตอร์ กดดาวน์โหลด อินดิเคเตอร์จะถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ MQL4> Indicators> Market กดลากอินดิเคเตอร์ออกมาใส่แผนภูมิคู่เงิน ปรับแต่งตั้งค่า ใช้งานได้ทันที

ที่มา MT4 Market

 

ข่าวสารฟอเร็กซ์

Forex Factory daliyfx investing bloomberg forexstartup.net icafeforex.com

บทเรียนพื้นฐาน

Forex Grade 1 # Trend Forex Grade 2 # Graph Type Forex Grade 3 # แนวรับ แนวต้าน Forex Grade 4 # Trendline Forex Grade 5 # Fibonacci Forex Grade 6 # Forex Dictionary

บทเรียนพื้นฐาน.

Forex Grade 7 # Breakout Forex Grade 8 # Chart Pattern Forex Grade 9 # Elliot Wave Forex Grade 10 # Divergence Forex Grade 11 # TP/SL Forex Grade 12 # Price Action Forex Grade 13 # การตั้ง TP/SL

โบรคเกอร์แนะนำ

exness.com xm.com fbs.com pepperstone.com fxpro.com nordfx.com gkfxprime.com Forex4you.com Eightcap.com

Google Analytics Alternative