กราฟ Bar Chart คืออะไร เพราะเหตุใดเทรดเดอร์จึงไม่นิยมใช้

กราฟ Bar Chart 2

กราฟ Bar Chart เป็นอีกประเภทของกราฟที่ใช้แสดงราคาที่มีรายละเอียดเหมือน กราฟแท่งเทียน จะแตกต่างกันที่รูปลักษณ์เพียงเท่านั้น  แต่การบอกรายละเอียดต่างๆนั้นเหมือนกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด

กราฟ Bar Chart

ภาพด้านบนเป็นตัวอย่างลักษณะของ กราฟ Bar Chart  ที่สามารถบอกรายละเอียดของราคาผ่านแท่ง Bar Chart ได้ครบทั้งหมด โดยราคาเปิดนั้นจะแสดงออกมาเป็นขีดออกมาทางด้านซ้าย ส่วนราคาปิดจะแสดงออกมาเป็นขีดออกมาทางด้านขวา สาเหตุที่ปัจจุบันเทรดเดอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้กราฟแท่งเทียนในการเทรดมากกว่า กราฟ Bar Chart อาจจะเนื่องมาจากกราฟแท่งเทียนจะมองง่ายกว่า เพราะเห็นเป็นแท่งที่ชัดเจน แต่กราฟ Bar Chart นั้นจะเป็นลักษณะเป็นเส้น ทำให้อาจจะมองได้ไม่ชัดเจนนัก

กราฟ Bar Chart

ภาพด้านบนเป็นตัวอย่างการเปรียบเทียบกราฟแท่งเทียนและ Bar Chart ใน Time Frame เดียวกันและช่วงเวลาเดียวกัน จะเห็นได้ชัดเจนว่ากราฟแท่งเทียนนั้นจะสามารถมองเห็นตัวแท่งแสดงราคาได้ชัดเจนมากกว่า แต่การที่มองเห็นชัดกว่าก็อาจจะทำให้เกิดความกลัวได้ง่ายกว่าเช่นกัน  ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านจะถนัดการมองกราฟแบบไหนมากกว่ากันแล้วเลือกใช้ที่เราถนัดนะครับ

กราฟ Candle stick คืออะไร
กราฟ Line chart คืออะไร

Relate Post