ราคาทองคำ

30 มกราคม 2566
เวลา 11:37น.
2
29,850.00
29,950.00
+50
29,319.44
30,450.00
+50
+0
32.74
-0.04
1,933.50
+6.50

ราคาทองย้อนหลัง ล่าสุด จนถึงปี 2549

กำลังโหลดข้อมูล โปรดรอสักครู่...

ราคาทองย้อนหลัง รายเดือน/รายปี

ราคาทองย้อนหลังตามประกาศจาก สมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association)

สถิติ ราคาทองคำย้อนหลัง เดือน มกราคม ปี 2566

วันที่/เวลา ครั้งที่ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ Gold Spot Baht ขึ้น/ลง
รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ค่าเฉลี่ย ราคาทอง ประจำเดือนมกราคม 2566 ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,782.50 ทองคำแท่ง ขายออก 29,882.50 ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,247.94 ทองรูปพรรณ ขายออก 30,382.50 1,891.93 33.38 0
จันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ราคาทองวันนี้ คงที่ 0
เวลา 11:37ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,319.44ทองรูปพรรณ ขายออก 30,450.00Gold Spot 1,933.50Baht 32.74ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:25ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,800.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,900.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,258.80ทองรูปพรรณ ขายออก 30,400.00Gold Spot 1,927.00Baht 32.78ขึ้น/ลง -50
เสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ราคาทองวันนี้ คงที่ 0
เวลา 09:17ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,319.44ทองรูปพรรณ ขายออก 30,450.00Gold Spot 1,928.50Baht 32.81ขึ้น/ลง 0
ศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ราคาทองวันนี้ ลดลง -100
เวลา 15:54ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,319.44ทองรูปพรรณ ขายออก 30,450.00Gold Spot 1,925.50Baht 32.85ขึ้น/ลง -50
เวลา 13:09ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,900.00ทองคำแท่ง ขายออก 30,000.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,364.92ทองรูปพรรณ ขายออก 30,500.00Gold Spot 1,926.00Baht 32.90ขึ้น/ลง 50
เวลา 11:18ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,319.44ทองรูปพรรณ ขายออก 30,450.00Gold Spot 1,923.00Baht 32.89ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:37ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,900.00ทองคำแท่ง ขายออก 30,000.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,364.92ทองรูปพรรณ ขายออก 30,500.00Gold Spot 1,927.50Baht 32.90ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:25ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,950.00ทองคำแท่ง ขายออก 30,050.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,410.40ทองรูปพรรณ ขายออก 30,550.00Gold Spot 1,929.00Baht 32.93ขึ้น/ลง 0
พฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +100
เวลา 15:26ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,950.00ทองคำแท่ง ขายออก 30,050.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,410.40ทองรูปพรรณ ขายออก 30,550.00Gold Spot 1,943.50Baht 32.67ขึ้น/ลง 50
เวลา 15:07ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,900.00ทองคำแท่ง ขายออก 30,000.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,364.92ทองรูปพรรณ ขายออก 30,500.00Gold Spot 1,940.00Baht 32.68ขึ้น/ลง -50
เวลา 10:18ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,950.00ทองคำแท่ง ขายออก 30,050.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,410.40ทองรูปพรรณ ขายออก 30,550.00Gold Spot 1,946.00Baht 32.65ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:25ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 30,000.00ทองคำแท่ง ขายออก 30,100.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,455.88ทองรูปพรรณ ขายออก 30,600.00Gold Spot 1,945.00Baht 32.73ขึ้น/ลง 150
พุธที่ 25 มกราคม 2566 ราคาทองวันนี้ ลดลง -100
เวลา 17:16ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,319.44ทองรูปพรรณ ขายออก 30,450.00Gold Spot 1,924.50Baht 32.87ขึ้น/ลง -50
เวลา 15:34ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,900.00ทองคำแท่ง ขายออก 30,000.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,364.92ทองรูปพรรณ ขายออก 30,500.00Gold Spot 1,932.00Baht 32.82ขึ้น/ลง 50
เวลา 12:25ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,319.44ทองรูปพรรณ ขายออก 30,450.00Gold Spot 1,927.50Baht 32.83ขึ้น/ลง -50
เวลา 10:17ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,900.00ทองคำแท่ง ขายออก 30,000.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,364.92ทองรูปพรรณ ขายออก 30,500.00Gold Spot 1,931.00Baht 32.85ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:28ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,950.00ทองคำแท่ง ขายออก 30,050.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,410.40ทองรูปพรรณ ขายออก 30,550.00Gold Spot 1,938.50Baht 32.77ขึ้น/ลง 0
อังคารที่ 24 มกราคม 2566 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +150
เวลา 15:03ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,950.00ทองคำแท่ง ขายออก 30,050.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,410.40ทองรูปพรรณ ขายออก 30,550.00Gold Spot 1,940.50Baht 32.74ขึ้น/ลง 50
เวลา 12:49ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,900.00ทองคำแท่ง ขายออก 30,000.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,364.92ทองรูปพรรณ ขายออก 30,500.00Gold Spot 1,935.00Baht 32.78ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:21ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,319.44ทองรูปพรรณ ขายออก 30,450.00Gold Spot 1,934.50Baht 32.73ขึ้น/ลง 50
จันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +50
เวลา 15:42ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,800.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,900.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,258.80ทองรูปพรรณ ขายออก 30,400.00Gold Spot 1,926.50Baht 32.79ขึ้น/ลง 50
เวลา 15:07ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,750.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,850.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,213.32ทองรูปพรรณ ขายออก 30,350.00Gold Spot 1,921.00Baht 32.80ขึ้น/ลง -50
เวลา 12:32ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,800.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,900.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,258.80ทองรูปพรรณ ขายออก 30,400.00Gold Spot 1,929.00Baht 32.73ขึ้น/ลง 50
เวลา 10:37ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,750.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,850.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,213.32ทองรูปพรรณ ขายออก 30,350.00Gold Spot 1,932.00Baht 32.62ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:27ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,800.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,900.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,258.80ทองรูปพรรณ ขายออก 30,400.00Gold Spot 1,935.00Baht 32.64ขึ้น/ลง 50
เสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ราคาทองวันนี้ ลดลง -100
เวลา 09:30ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,750.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,850.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,213.32ทองรูปพรรณ ขายออก 30,350.00Gold Spot 1,926.50Baht 32.73ขึ้น/ลง -100
เสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +100
เวลา 09:15ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,750.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,850.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,213.32ทองรูปพรรณ ขายออก 30,350.00Gold Spot 1,920.50Baht 32.87ขึ้น/ลง 100
ศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ราคาทองวันนี้ ลดลง -50
เวลา 12:38ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,650.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,750.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,122.36ทองรูปพรรณ ขายออก 30,250.00Gold Spot 1,893.00Baht 33.20ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:27ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,700.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,800.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,167.84ทองรูปพรรณ ขายออก 30,300.00Gold Spot 1,898.00Baht 33.17ขึ้น/ลง 0
พฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ราคาทองวันนี้ คงที่ 0
เวลา 13:04ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,700.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,800.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,167.84ทองรูปพรรณ ขายออก 30,300.00Gold Spot 1,884.00Baht 33.42ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:32ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,650.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,750.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,122.36ทองรูปพรรณ ขายออก 30,250.00Gold Spot 1,882.50Baht 33.37ขึ้น/ลง -50
พุธที่ 11 มกราคม 2566 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +50
เวลา 12:37ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,700.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,800.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,167.84ทองรูปพรรณ ขายออก 30,300.00Gold Spot 1,882.50Baht 33.44ขึ้น/ลง 50
เวลา 11:54ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,650.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,750.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,122.36ทองรูปพรรณ ขายออก 30,250.00Gold Spot 1,877.50Baht 33.46ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:27ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,700.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,800.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,167.84ทองรูปพรรณ ขายออก 30,300.00Gold Spot 1,875.00Baht 33.58ขึ้น/ลง 50
อังคารที่ 10 มกราคม 2566 ราคาทองวันนี้ คงที่ 0
เวลา 15:56ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,650.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,750.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,122.36ทองรูปพรรณ ขายออก 30,250.00Gold Spot 1,874.50Baht 33.53ขึ้น/ลง 50
เวลา 12:48ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,600.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,700.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,061.72ทองรูปพรรณ ขายออก 30,200.00Gold Spot 1,875.00Baht 33.42ขึ้น/ลง 50
เวลา 11:55ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,550.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,650.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,016.24ทองรูปพรรณ ขายออก 30,150.00Gold Spot 1,871.50Baht 33.46ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:48ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,600.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,700.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,061.72ทองรูปพรรณ ขายออก 30,200.00Gold Spot 1,873.00Baht 33.50ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:27ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,550.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,650.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,016.24ทองรูปพรรณ ขายออก 30,150.00Gold Spot 1,874.00Baht 33.43ขึ้น/ลง -100
จันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 ราคาทองวันนี้ คงที่ 0
เวลา 13:22ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,650.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,750.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,122.36ทองรูปพรรณ ขายออก 30,250.00Gold Spot 1,879.50Baht 33.43ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:28ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,700.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,800.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,167.84ทองรูปพรรณ ขายออก 30,300.00Gold Spot 1,877.50Baht 33.55ขึ้น/ลง 50
เสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +100
เวลา 09:09ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,650.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,750.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,122.36ทองรูปพรรณ ขายออก 30,250.00Gold Spot 1,865.50Baht 33.73ขึ้น/ลง 100
ศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ราคาทองวันนี้ ลดลง -100
เวลา 09:49ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,550.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,650.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,016.24ทองรูปพรรณ ขายออก 30,150.00Gold Spot 1,839.00Baht 34.03ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:25ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,600.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,700.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,061.72ทองรูปพรรณ ขายออก 30,200.00Gold Spot 1,840.50Baht 34.05ขึ้น/ลง -50
พฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 ราคาทองวันนี้ ลดลง -200
เวลา 11:10ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,650.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,750.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,122.36ทองรูปพรรณ ขายออก 30,250.00Gold Spot 1,852.50Baht 33.88ขึ้น/ลง -50
เวลา 10:14ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,700.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,800.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,167.84ทองรูปพรรณ ขายออก 30,300.00Gold Spot 1,856.00Baht 33.88ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:26ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,750.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,850.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,213.32ทองรูปพรรณ ขายออก 30,350.00Gold Spot 1,855.00Baht 33.96ขึ้น/ลง -100
พุธที่ 4 มกราคม 2566 ราคาทองวันนี้ คงที่ 0
เวลา 14:40ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,319.44ทองรูปพรรณ ขายออก 30,450.00Gold Spot 1,857.50Baht 34.07ขึ้น/ลง 50
เวลา 14:02ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,800.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,900.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,258.80ทองรูปพรรณ ขายออก 30,400.00Gold Spot 1,849.00Baht 34.12ขึ้น/ลง -50
เวลา 13:22ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,319.44ทองรูปพรรณ ขายออก 30,450.00Gold Spot 1,847.50Baht 34.25ขึ้น/ลง 50
เวลา 10:41ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,800.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,900.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,258.80ทองรูปพรรณ ขายออก 30,400.00Gold Spot 1,845.50Baht 34.23ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:27ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,319.44ทองรูปพรรณ ขายออก 30,450.00Gold Spot 1,844.00Baht 34.32ขึ้น/ลง 0
อังคารที่ 3 มกราคม 2566 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +100
เวลา 16:20ครั้งที่ 7ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,319.44ทองรูปพรรณ ขายออก 30,450.00Gold Spot 1,839.00Baht 34.45ขึ้น/ลง 50
เวลา 15:46ครั้งที่ 6ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,800.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,900.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,258.80ทองรูปพรรณ ขายออก 30,400.00Gold Spot 1,837.00Baht 34.42ขึ้น/ลง -50
เวลา 15:27ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,319.44ทองรูปพรรณ ขายออก 30,450.00Gold Spot 1,839.50Baht 34.44ขึ้น/ลง -50
เวลา 14:27ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,900.00ทองคำแท่ง ขายออก 30,000.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,364.92ทองรูปพรรณ ขายออก 30,500.00Gold Spot 1,846.00Baht 34.37ขึ้น/ลง 50
เวลา 13:22ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,319.44ทองรูปพรรณ ขายออก 30,450.00Gold Spot 1,842.50Baht 34.37ขึ้น/ลง 50
เวลา 10:08ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,800.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,900.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,258.80ทองรูปพรรณ ขายออก 30,400.00Gold Spot 1,839.00Baht 34.38ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:29ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,750.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,850.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,213.32ทองรูปพรรณ ขายออก 30,350.00Gold Spot 1,831.00Baht 34.43ขึ้น/ลง 0
จันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 ราคาทองวันนี้ คงที่ 0
เวลา 09:29ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,750.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,850.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,213.32ทองรูปพรรณ ขายออก 30,350.00Gold Spot 1,824.00Baht 34.60ขึ้น/ลง 0

Leave a Reply

ราคาทอง วันนี้