ราคาทองคำ

27 ตุลาคม 2564
เวลา 12:48น.
3
28,050.00
28,150.00
-50
27,545.72
28,650.00
-50
-100
33.27
+0.01
1,786.50
-3.50

ราคาทองย้อนหลัง ล่าสุด จนถึงปี 2549

กำลังโหลดข้อมูล โปรดรอสักครู่...

ราคาทองย้อนหลัง รายเดือน/รายปี

ราคาทองย้อนหลังตามประกาศจาก สมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association)

สถิติ ราคาทองคำย้อนหลัง เดือน ตุลาคม ปี 2564

วันที่/เวลา ครั้งที่ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ Gold Spot Baht ขึ้น/ลง
รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ค่าเฉลี่ย ราคาทอง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,020.27 ทองคำแท่ง ขายออก 28,120.27 ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,514.17 ทองรูปพรรณ ขายออก 28,620.27 1,774.34 33.48 +400
พุธที่ 27 ตุลาคม 2564 ราคาทองวันนี้ ลดลง -100
เวลา 12:48ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,545.72ทองรูปพรรณ ขายออก 28,650.00Gold Spot 1,786.50Baht 33.27ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:47ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,591.20ทองรูปพรรณ ขายออก 28,700.00Gold Spot 1,790.00Baht 33.26ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:27ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,545.72ทองรูปพรรณ ขายออก 28,650.00Gold Spot 1,789.00Baht 33.25ขึ้น/ลง -100
อังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ราคาทองวันนี้ คงที่ 0
เวลา 15:52ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,636.68ทองรูปพรรณ ขายออก 28,750.00Gold Spot 1,801.50Baht 33.13ขึ้น/ลง -50
เวลา 10:08ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,697.32ทองรูปพรรณ ขายออก 28,800.00Gold Spot 1,804.50Baht 33.14ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:21ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,636.68ทองรูปพรรณ ขายออก 28,750.00Gold Spot 1,804.50Baht 33.07ขึ้น/ลง 0
จันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ราคาทองวันนี้ ลดลง -50
เวลา 15:13ครั้งที่ 6ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,636.68ทองรูปพรรณ ขายออก 28,750.00Gold Spot 1,801.00Baht 33.13ขึ้น/ลง 50
เวลา 12:12ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,591.20ทองรูปพรรณ ขายออก 28,700.00Gold Spot 1,798.50Baht 33.12ขึ้น/ลง -50
เวลา 10:29ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,636.68ทองรูปพรรณ ขายออก 28,750.00Gold Spot 1,798.50Baht 33.16ขึ้น/ลง 50
เวลา 10:23ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,591.20ทองรูปพรรณ ขายออก 28,700.00Gold Spot 1,797.50Baht 33.13ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:39ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,636.68ทองรูปพรรณ ขายออก 28,750.00Gold Spot 1,794.00Baht 33.26ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:26ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,697.32ทองรูปพรรณ ขายออก 28,800.00Gold Spot 1,795.00Baht 33.29ขึ้น/ลง 0
เสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +50
เวลา 09:33ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,697.32ทองรูปพรรณ ขายออก 28,800.00Gold Spot 1,793.00Baht 33.33ขึ้น/ลง 50
ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +50
เวลา 13:37ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,636.68ทองรูปพรรณ ขายออก 28,750.00Gold Spot 1,790.50Baht 33.34ขึ้น/ลง 50
เวลา 13:23ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,591.20ทองรูปพรรณ ขายออก 28,700.00Gold Spot 1,787.50Baht 33.35ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:24ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,636.68ทองรูปพรรณ ขายออก 28,750.00Gold Spot 1,786.50Baht 33.41ขึ้น/ลง 50
พฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +100
เวลา 13:34ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,591.20ทองรูปพรรณ ขายออก 28,700.00Gold Spot 1,785.00Baht 33.39ขึ้น/ลง -50
เวลา 12:59ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,636.68ทองรูปพรรณ ขายออก 28,750.00Gold Spot 1,786.50Baht 33.42ขึ้น/ลง 50
เวลา 10:08ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,591.20ทองรูปพรรณ ขายออก 28,700.00Gold Spot 1,786.50Baht 33.35ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:25ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,636.68ทองรูปพรรณ ขายออก 28,750.00Gold Spot 1,788.00Baht 33.38ขึ้น/ลง 150
พุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +50
เวลา 12:53ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,000.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,100.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,500.24ทองรูปพรรณ ขายออก 28,600.00Gold Spot 1,777.00Baht 33.40ขึ้น/ลง 50
เวลา 11:53ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,950.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,050.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,439.60ทองรูปพรรณ ขายออก 28,550.00Gold Spot 1,774.50Baht 33.39ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:50ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,000.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,100.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,500.24ทองรูปพรรณ ขายออก 28,600.00Gold Spot 1,773.50Baht 33.47ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:26ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,950.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,050.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,439.60ทองรูปพรรณ ขายออก 28,550.00Gold Spot 1,770.50Baht 33.48ขึ้น/ลง 0
อังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +100
เวลา 10:39ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,950.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,050.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,439.60ทองรูปพรรณ ขายออก 28,550.00Gold Spot 1,775.00Baht 33.37ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:22ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,900.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,000.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,394.12ทองรูปพรรณ ขายออก 28,500.00Gold Spot 1,772.50Baht 33.36ขึ้น/ลง 50
จันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ราคาทองวันนี้ ลดลง -100
เวลา 16:54ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,348.64ทองรูปพรรณ ขายออก 28,450.00Gold Spot 1,762.50Baht 33.49ขึ้น/ลง -50
เวลา 13:12ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,900.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,000.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,394.12ทองรูปพรรณ ขายออก 28,500.00Gold Spot 1,766.00Baht 33.49ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:23ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,950.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,050.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,439.60ทองรูปพรรณ ขายออก 28,550.00Gold Spot 1,771.50Baht 33.43ขึ้น/ลง 0
เสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ราคาทองวันนี้ ลดลง -100
เวลา 09:11ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,950.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,050.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,439.60ทองรูปพรรณ ขายออก 28,550.00Gold Spot 1,768.00Baht 33.45ขึ้น/ลง -100
ศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ราคาทองวันนี้ ลดลง -100
เวลา 15:25ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,545.72ทองรูปพรรณ ขายออก 28,650.00Gold Spot 1,788.50Baht 33.26ขึ้น/ลง -50
เวลา 15:07ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,591.20ทองรูปพรรณ ขายออก 28,700.00Gold Spot 1,790.00Baht 33.27ขึ้น/ลง 50
เวลา 14:33ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,545.72ทองรูปพรรณ ขายออก 28,650.00Gold Spot 1,789.00Baht 33.25ขึ้น/ลง -50
เวลา 13:33ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,591.20ทองรูปพรรณ ขายออก 28,700.00Gold Spot 1,791.00Baht 33.27ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:26ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,636.68ทองรูปพรรณ ขายออก 28,750.00Gold Spot 1,795.00Baht 33.27ขึ้น/ลง 0
พฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +350
เวลา 17:06ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,636.68ทองรูปพรรณ ขายออก 28,750.00Gold Spot 1,798.00Baht 33.23ขึ้น/ลง 50
เวลา 15:33ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,591.20ทองรูปพรรณ ขายออก 28,700.00Gold Spot 1,796.50Baht 33.18ขึ้น/ลง 50
เวลา 11:56ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,545.72ทองรูปพรรณ ขายออก 28,650.00Gold Spot 1,791.00Baht 33.21ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:47ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,000.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,100.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,500.24ทองรูปพรรณ ขายออก 28,600.00Gold Spot 1,788.50Baht 33.20ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:28ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,545.72ทองรูปพรรณ ขายออก 28,650.00Gold Spot 1,789.00Baht 33.27ขึ้น/ลง 250
พุธที่ 13 ตุลาคม 2564 ราคาทองวันนี้ คงที่ 0
เวลา 17:12ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,800.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,900.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,303.16ทองรูปพรรณ ขายออก 28,400.00Gold Spot 1,770.00Baht 33.30ขึ้น/ลง 50
เวลา 15:13ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,750.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,850.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,257.68ทองรูปพรรณ ขายออก 28,350.00Gold Spot 1,768.00Baht 33.24ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:58ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,700.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,800.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,197.04ทองรูปพรรณ ขายออก 28,300.00Gold Spot 1,761.50Baht 33.30ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:27ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,650.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,750.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,151.56ทองรูปพรรณ ขายออก 28,250.00Gold Spot 1,763.00Baht 33.22ขึ้น/ลง -150
อังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ราคาทองวันนี้ ลดลง -250
เวลา 16:14ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,800.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,900.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,303.16ทองรูปพรรณ ขายออก 28,400.00Gold Spot 1,759.50Baht 33.47ขึ้น/ลง 50
เวลา 15:42ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,750.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,850.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,257.68ทองรูปพรรณ ขายออก 28,350.00Gold Spot 1,757.50Baht 33.46ขึ้น/ลง -50
เวลา 14:15ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,800.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,900.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,303.16ทองรูปพรรณ ขายออก 28,400.00Gold Spot 1,759.00Baht 33.49ขึ้น/ลง -50
เวลา 12:09ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,348.64ทองรูปพรรณ ขายออก 28,450.00Gold Spot 1,760.50Baht 33.52ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:28ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,800.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,900.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,303.16ทองรูปพรรณ ขายออก 28,400.00Gold Spot 1,758.50Baht 33.48ขึ้น/ลง -250
จันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ราคาทองวันนี้ ลดลง -50
เวลา 09:23ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,545.72ทองรูปพรรณ ขายออก 28,650.00Gold Spot 1,759.50Baht 33.78ขึ้น/ลง -50
เสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ราคาทองวันนี้ คงที่ 0
เวลา 09:19ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,591.20ทองรูปพรรณ ขายออก 28,700.00Gold Spot 1,757.50Baht 33.92ขึ้น/ลง 0
ศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +50
เวลา 14:04ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,591.20ทองรูปพรรณ ขายออก 28,700.00Gold Spot 1,758.00Baht 33.90ขึ้น/ลง -50
เวลา 13:08ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,636.68ทองรูปพรรณ ขายออก 28,750.00Gold Spot 1,759.50Baht 33.93ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:25ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,591.20ทองรูปพรรณ ขายออก 28,700.00Gold Spot 1,759.50Baht 33.86ขึ้น/ลง 50
พฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +50
เวลา 15:52ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,545.72ทองรูปพรรณ ขายออก 28,650.00Gold Spot 1,760.50Baht 33.80ขึ้น/ลง -50
เวลา 13:25ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,591.20ทองรูปพรรณ ขายออก 28,700.00Gold Spot 1,761.00Baht 33.83ขึ้น/ลง 50
เวลา 12:36ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,545.72ทองรูปพรรณ ขายออก 28,650.00Gold Spot 1,758.00Baht 33.84ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:25ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,591.20ทองรูปพรรณ ขายออก 28,700.00Gold Spot 1,761.00Baht 33.84ขึ้น/ลง 100
พุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ราคาทองวันนี้ คงที่ 0
เวลา 15:25ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,000.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,100.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,500.24ทองรูปพรรณ ขายออก 28,600.00Gold Spot 1,747.00Baht 33.96ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:53ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,545.72ทองรูปพรรณ ขายออก 28,650.00Gold Spot 1,755.00Baht 33.88ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:29ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,591.20ทองรูปพรรณ ขายออก 28,700.00Gold Spot 1,758.50Baht 33.87ขึ้น/ลง 100
อังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +100
เวลา 15:24ครั้งที่ 6ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,000.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,100.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,500.24ทองรูปพรรณ ขายออก 28,600.00Gold Spot 1,758.00Baht 33.78ขึ้น/ลง -50
เวลา 14:21ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,545.72ทองรูปพรรณ ขายออก 28,650.00Gold Spot 1,759.00Baht 33.80ขึ้น/ลง 50
เวลา 13:52ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,000.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,100.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,500.24ทองรูปพรรณ ขายออก 28,600.00Gold Spot 1,756.00Baht 33.81ขึ้น/ลง -50
เวลา 10:56ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,545.72ทองรูปพรรณ ขายออก 28,650.00Gold Spot 1,760.00Baht 33.80ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:49ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,591.20ทองรูปพรรณ ขายออก 28,700.00Gold Spot 1,762.00Baht 33.81ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:31ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,636.68ทองรูปพรรณ ขายออก 28,750.00Gold Spot 1,764.00Baht 33.86ขึ้น/ลง 250
จันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ราคาทองวันนี้ คงที่ 0
เวลา 15:45ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,900.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,000.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,394.12ทองรูปพรรณ ขายออก 28,500.00Gold Spot 1,750.00Baht 33.80ขึ้น/ลง -50
เวลา 13:59ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,950.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,050.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,439.60ทองรูปพรรณ ขายออก 28,550.00Gold Spot 1,757.00Baht 33.75ขึ้น/ลง -50
เวลา 12:32ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,000.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,100.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,500.24ทองรูปพรรณ ขายออก 28,600.00Gold Spot 1,761.50Baht 33.71ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:28ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,950.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,050.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,439.60ทองรูปพรรณ ขายออก 28,550.00Gold Spot 1,760.50Baht 33.68ขึ้น/ลง 50
เสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +50
เวลา 09:10ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,900.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,000.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,394.12ทองรูปพรรณ ขายออก 28,500.00Gold Spot 1,760.50Baht 33.63ขึ้น/ลง 50
ศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +200
เวลา 14:35ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,348.64ทองรูปพรรณ ขายออก 28,450.00Gold Spot 1,754.00Baht 33.67ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:25ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,900.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,000.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,394.12ทองรูปพรรณ ขายออก 28,500.00Gold Spot 1,755.00Baht 33.73ขึ้น/ลง 250

Leave a Reply

ราคาทอง วันนี้