ราคาทองคำตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
16 เมษายน 2564 (ครั้งที่ 3) 16:21น. รับซื้อ ขายออก เปลี่ยนแปลง
ราคาทองคำแท่ง 96.5% 26,050.00 26,150.00 +50.00
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% 25,574.92 26,650.00 +50.00
วันนี้ +350.00
อัตราแลกเปลี่ยน USDTHB 31.29 0.00
Gold Spot USD/Onz 1,766.00 +2.50
โปรดตรวจสอบที่สมาคมค้าทองคำก่อนการซื้อขาย

ราคาทองย้อนหลัง ล่าสุด จนถึงปี 2549

กำลังโหลดข้อมูล โปรดรอสักครู่...

ราคาทองย้อนหลัง รายเดือน/รายปี

ราคาทองย้อนหลังตามประกาศจาก สมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association)

สถิติ ราคาทองคำย้อนหลัง เดือน เมษายน ปี 2564

วันที่/เวลา ครั้งที่ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ Gold Spot Baht ขึ้น/ลง
รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ค่าเฉลี่ย ราคาทอง ประจำเดือนเมษายน 2564 ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,702.63 ทองคำแท่ง ขายออก 25,802.63 ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,239.41 ทองรูปพรรณ ขายออก 26,302.63 1,737.70 31.38 +1,150
ศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +350
เวลา 16:21ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,574.92ทองรูปพรรณ ขายออก 26,650.00Gold Spot 1,766.00Baht 31.29ขึ้น/ลง 50
เวลา 10:59ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,000.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,100.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,529.44ทองรูปพรรณ ขายออก 26,600.00Gold Spot 1,763.50Baht 31.29ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:25ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,950.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,050.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,483.96ทองรูปพรรณ ขายออก 26,550.00Gold Spot 1,760.50Baht 31.27ขึ้น/ลง 250
พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 ราคาทองวันนี้ ลดลง -200
เวลา 15:02ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,700.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,800.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,241.40ทองรูปพรรณ ขายออก 26,300.00Gold Spot 1,746.00Baht 31.22ขึ้น/ลง -50
เวลา 12:37ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,750.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,850.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,286.88ทองรูปพรรณ ขายออก 26,350.00Gold Spot 1,741.50Baht 31.35ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:56ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,700.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,800.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,241.40ทองรูปพรรณ ขายออก 26,300.00Gold Spot 1,738.50Baht 31.36ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:27ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,650.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,750.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,180.76ทองรูปพรรณ ขายออก 26,250.00Gold Spot 1,736.00Baht 31.36ขึ้น/ลง -250
พุธที่ 14 เมษายน 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +200
เวลา 14:04ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,900.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,000.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,438.48ทองรูปพรรณ ขายออก 26,500.00Gold Spot 1,747.50Baht 31.42ขึ้น/ลง 50
เวลา 12:07ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,377.84ทองรูปพรรณ ขายออก 26,450.00Gold Spot 1,742.50Baht 31.46ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:30ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,900.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,000.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,438.48ทองรูปพรรณ ขายออก 26,500.00Gold Spot 1,746.00Baht 31.46ขึ้น/ลง 200
อังคารที่ 13 เมษายน 2564 ราคาทองวันนี้ ลดลง -200
เวลา 13:39ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,700.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,800.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,241.40ทองรูปพรรณ ขายออก 26,300.00Gold Spot 1,726.00Baht 31.57ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:25ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,750.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,850.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,286.88ทองรูปพรรณ ขายออก 26,350.00Gold Spot 1,735.00Baht 31.50ขึ้น/ลง -150
จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +50
เวลา 13:26ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,900.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,000.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,438.48ทองรูปพรรณ ขายออก 26,500.00Gold Spot 1,741.50Baht 31.55ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:26ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,377.84ทองรูปพรรณ ขายออก 26,450.00Gold Spot 1,739.00Baht 31.53ขึ้น/ลง 0
เสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ราคาทองวันนี้ คงที่ 0
เวลา 09:31ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,377.84ทองรูปพรรณ ขายออก 26,450.00Gold Spot 1,743.50Baht 31.47ขึ้น/ลง 0
ศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ราคาทองวันนี้ คงที่ 0
เวลา 16:04ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,377.84ทองรูปพรรณ ขายออก 26,450.00Gold Spot 1,745.00Baht 31.41ขึ้น/ลง -50
เวลา 14:39ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,900.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,000.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,438.48ทองรูปพรรณ ขายออก 26,500.00Gold Spot 1,745.00Baht 31.48ขึ้น/ลง -50
เวลา 13:51ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,950.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,050.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,483.96ทองรูปพรรณ ขายออก 26,550.00Gold Spot 1,748.50Baht 31.49ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:30ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,000.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,100.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,529.44ทองรูปพรรณ ขายออก 26,600.00Gold Spot 1,754.50Baht 31.44ขึ้น/ลง 150
พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +150
เวลา 12:44ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,377.84ทองรูปพรรณ ขายออก 26,450.00Gold Spot 1,743.50Baht 31.45ขึ้น/ลง 50
เวลา 10:38ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,800.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,900.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,332.36ทองรูปพรรณ ขายออก 26,400.00Gold Spot 1,739.50Baht 31.47ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:42ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,750.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,850.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,286.88ทองรูปพรรณ ขายออก 26,350.00Gold Spot 1,736.50Baht 31.46ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:29ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,700.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,800.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,241.40ทองรูปพรรณ ขายออก 26,300.00Gold Spot 1,735.00Baht 31.45ขึ้น/ลง 0
พุธที่ 7 เมษายน 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +100
เวลา 13:34ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,700.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,800.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,241.40ทองรูปพรรณ ขายออก 26,300.00Gold Spot 1,740.50Baht 31.33ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:27ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,650.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,750.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,180.76ทองรูปพรรณ ขายออก 26,250.00Gold Spot 1,737.50Baht 31.33ขึ้น/ลง 50
อังคารที่ 6 เมษายน 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +50
เวลา 15:02ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,600.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,700.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,135.28ทองรูปพรรณ ขายออก 26,200.00Gold Spot 1,733.00Baht 31.35ขึ้น/ลง 50
เวลา 14:10ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,550.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,650.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,089.80ทองรูปพรรณ ขายออก 26,150.00Gold Spot 1,730.00Baht 31.34ขึ้น/ลง -50
เวลา 13:51ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,600.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,700.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,135.28ทองรูปพรรณ ขายออก 26,200.00Gold Spot 1,733.00Baht 31.34ขึ้น/ลง -50
เวลา 11:59ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,650.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,750.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,180.76ทองรูปพรรณ ขายออก 26,250.00Gold Spot 1,736.00Baht 31.36ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:30ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,600.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,700.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,135.28ทองรูปพรรณ ขายออก 26,200.00Gold Spot 1,734.00Baht 31.36ขึ้น/ลง 50
จันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +100
เวลา 14:15ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,550.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,650.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,089.80ทองรูปพรรณ ขายออก 26,150.00Gold Spot 1,727.00Baht 31.40ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:32ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,500.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,600.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,044.32ทองรูปพรรณ ขายออก 26,100.00Gold Spot 1,726.50Baht 31.32ขึ้น/ลง 50
เสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ราคาทองวันนี้ คงที่ 0
เวลา 09:39ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,450.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,550.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 24,998.84ทองรูปพรรณ ขายออก 26,050.00Gold Spot 1,730.00Baht 31.24ขึ้น/ลง 0
ศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +100
เวลา 09:25ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,450.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,550.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 24,998.84ทองรูปพรรณ ขายออก 26,050.00Gold Spot 1,730.00Baht 31.24ขึ้น/ลง 100
พฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +450
เวลา 14:19ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,350.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,450.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 24,892.72ทองรูปพรรณ ขายออก 25,950.00Gold Spot 1,717.50Baht 31.33ขึ้น/ลง 50
เวลา 12:38ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,300.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,400.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 24,847.24ทองรูปพรรณ ขายออก 25,900.00Gold Spot 1,714.00Baht 31.30ขึ้น/ลง 50
เวลา 10:04ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,250.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,350.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 24,801.76ทองรูปพรรณ ขายออก 25,850.00Gold Spot 1,712.50Baht 31.30ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:26ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 25,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 24,741.12ทองรูปพรรณ ขายออก 25,800.00Gold Spot 1,710.50Baht 31.25ขึ้น/ลง 300

Leave a Reply

บทความที่น่าสนใจ