ราคาทองคำ

29 กันยายน 2565
เวลา 17:08น.
6
29,600.00
29,700.00
-50
29,061.72
30,200.00
-50
+300
38.09
-0.15
1,646.50
+2.50

ราคาทองย้อนหลัง ล่าสุด จนถึงปี 2549

กำลังโหลดข้อมูล โปรดรอสักครู่...

ราคาทองย้อนหลัง รายเดือน/รายปี

ราคาทองย้อนหลังตามประกาศจาก สมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association)

สถิติ ราคาทองคำย้อนหลัง เดือน กันยายน ปี 2565

วันที่/เวลา ครั้งที่ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ Gold Spot Baht ขึ้น/ลง
รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ค่าเฉลี่ย ราคาทอง ประจำเดือนกันยายน 2565 ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,422.60 ทองคำแท่ง ขายออก 29,522.60 ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,892.47 ทองรูปพรรณ ขายออก 30,022.60 1,682.14 37.05 0
พฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +300
เวลา 17:08ครั้งที่ 6ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,600.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,700.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,061.72ทองรูปพรรณ ขายออก 30,200.00Gold Spot 1,646.50Baht 38.09ขึ้น/ลง -50
เวลา 13:00ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,650.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,750.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,122.36ทองรูปพรรณ ขายออก 30,250.00Gold Spot 1,644.00Baht 38.24ขึ้น/ลง 50
เวลา 12:41ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,600.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,700.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,061.72ทองรูปพรรณ ขายออก 30,200.00Gold Spot 1,645.00Baht 38.16ขึ้น/ลง -50
เวลา 12:12ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,650.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,750.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,122.36ทองรูปพรรณ ขายออก 30,250.00Gold Spot 1,650.50Baht 38.13ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:46ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,700.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,800.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,167.84ทองรูปพรรณ ขายออก 30,300.00Gold Spot 1,654.50Baht 38.11ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:23ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,650.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,750.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,122.36ทองรูปพรรณ ขายออก 30,250.00Gold Spot 1,653.00Baht 38.08ขึ้น/ลง 350
พุธที่ 28 กันยายน 2565 ราคาทองวันนี้ คงที่ 0
เวลา 14:07ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,300.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,400.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,773.68ทองรูปพรรณ ขายออก 29,900.00Gold Spot 1,622.50Baht 38.27ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:21ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,250.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,350.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,728.20ทองรูปพรรณ ขายออก 29,850.00Gold Spot 1,624.00Baht 38.11ขึ้น/ลง -50
อังคารที่ 27 กันยายน 2565 ราคาทองวันนี้ ลดลง -50
เวลา 14:06ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,300.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,400.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,773.68ทองรูปพรรณ ขายออก 29,900.00Gold Spot 1,637.50Baht 37.92ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:27ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,250.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,350.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,728.20ทองรูปพรรณ ขายออก 29,850.00Gold Spot 1,631.00Baht 37.94ขึ้น/ลง -100
จันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +50
เวลา 14:31ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,350.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,450.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,819.16ทองรูปพรรณ ขายออก 29,950.00Gold Spot 1,648.00Baht 37.75ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:25ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,300.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,400.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,773.68ทองรูปพรรณ ขายออก 29,900.00Gold Spot 1,642.00Baht 37.78ขึ้น/ลง 0
เสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ราคาทองวันนี้ ลดลง -50
เวลา 09:24ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,300.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,400.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,773.68ทองรูปพรรณ ขายออก 29,900.00Gold Spot 1,646.00Baht 37.63ขึ้น/ลง -50
ศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ราคาทองวันนี้ ลดลง -50
เวลา 16:54ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,350.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,450.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,819.16ทองรูปพรรณ ขายออก 29,950.00Gold Spot 1,657.00Baht 37.50ขึ้น/ลง -50
เวลา 15:12ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,400.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,500.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,864.64ทองรูปพรรณ ขายออก 30,000.00Gold Spot 1,666.00Baht 37.39ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:28ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,450.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,550.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,925.28ทองรูปพรรณ ขายออก 30,050.00Gold Spot 1,671.00Baht 37.33ขึ้น/ลง 50
พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +100
เวลา 15:50ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,400.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,500.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,864.64ทองรูปพรรณ ขายออก 30,000.00Gold Spot 1,673.00Baht 37.26ขึ้น/ลง -50
เวลา 15:22ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,450.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,550.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,925.28ทองรูปพรรณ ขายออก 30,050.00Gold Spot 1,671.00Baht 37.35ขึ้น/ลง 50
เวลา 15:12ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,400.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,500.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,864.64ทองรูปพรรณ ขายออก 30,000.00Gold Spot 1,665.50Baht 37.42ขึ้น/ลง 50
เวลา 14:47ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,350.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,450.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,819.16ทองรูปพรรณ ขายออก 29,950.00Gold Spot 1,661.00Baht 37.46ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:25ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,300.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,400.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,773.68ทองรูปพรรณ ขายออก 29,900.00Gold Spot 1,660.00Baht 37.38ขึ้น/ลง 0
พุธที่ 21 กันยายน 2565 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +150
เวลา 13:25ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,300.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,400.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,773.68ทองรูปพรรณ ขายออก 29,900.00Gold Spot 1,672.00Baht 37.16ขึ้น/ลง 50
เวลา 13:15ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,250.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,350.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,728.20ทองรูปพรรณ ขายออก 29,850.00Gold Spot 1,668.00Baht 37.18ขึ้น/ลง 50
เวลา 12:13ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,667.56ทองรูปพรรณ ขายออก 29,800.00Gold Spot 1,663.00Baht 37.19ขึ้น/ลง 50
เวลา 10:31ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,622.08ทองรูปพรรณ ขายออก 29,750.00Gold Spot 1,663.50Baht 37.13ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:26ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,667.56ทองรูปพรรณ ขายออก 29,800.00Gold Spot 1,666.50Baht 37.12ขึ้น/ลง 50
อังคารที่ 20 กันยายน 2565 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +50
เวลา 14:47ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,622.08ทองรูปพรรณ ขายออก 29,750.00Gold Spot 1,672.00Baht 36.95ขึ้น/ลง -50
เวลา 13:44ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,667.56ทองรูปพรรณ ขายออก 29,800.00Gold Spot 1,675.00Baht 36.96ขึ้น/ลง 50
เวลา 12:54ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,622.08ทองรูปพรรณ ขายออก 29,750.00Gold Spot 1,672.50Baht 36.95ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:24ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,667.56ทองรูปพรรณ ขายออก 29,800.00Gold Spot 1,676.00Baht 36.94ขึ้น/ลง 100
จันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ราคาทองวันนี้ ลดลง -150
เวลา 10:58ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,576.60ทองรูปพรรณ ขายออก 29,700.00Gold Spot 1,669.00Baht 36.89ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:25ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,622.08ทองรูปพรรณ ขายออก 29,750.00Gold Spot 1,670.00Baht 36.93ขึ้น/ลง -100
เสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +150
เวลา 09:22ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,250.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,350.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,728.20ทองรูปพรรณ ขายออก 29,850.00Gold Spot 1,677.00Baht 36.87ขึ้น/ลง 150
ศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ราคาทองวันนี้ ลดลง -250
เวลา 15:50ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,576.60ทองรูปพรรณ ขายออก 29,700.00Gold Spot 1,660.00Baht 37.08ขึ้น/ลง 50
เวลา 15:09ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,531.12ทองรูปพรรณ ขายออก 29,650.00Gold Spot 1,655.00Baht 37.10ขึ้น/ลง -50
เวลา 14:54ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,576.60ทองรูปพรรณ ขายออก 29,700.00Gold Spot 1,658.00Baht 37.09ขึ้น/ลง -50
เวลา 11:03ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,622.08ทองรูปพรรณ ขายออก 29,750.00Gold Spot 1,665.00Baht 37.02ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:26ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,576.60ทองรูปพรรณ ขายออก 29,700.00Gold Spot 1,663.00Baht 37.00ขึ้น/ลง -250
พฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ราคาทองวันนี้ ลดลง -150
เวลา 10:06ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,350.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,450.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,819.16ทองรูปพรรณ ขายออก 29,950.00Gold Spot 1,692.00Baht 36.71ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:21ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,400.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,500.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,864.64ทองรูปพรรณ ขายออก 30,000.00Gold Spot 1,695.50Baht 36.70ขึ้น/ลง -100
พุธที่ 14 กันยายน 2565 ราคาทองวันนี้ ลดลง -50
เวลา 14:48ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,500.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,600.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,970.76ทองรูปพรรณ ขายออก 30,100.00Gold Spot 1,703.00Baht 36.71ขึ้น/ลง 50
เวลา 14:25ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,450.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,550.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,925.28ทองรูปพรรณ ขายออก 30,050.00Gold Spot 1,699.50Baht 36.71ขึ้น/ลง -50
เวลา 11:40ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,500.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,600.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,970.76ทองรูปพรรณ ขายออก 30,100.00Gold Spot 1,704.50Baht 36.66ขึ้น/ลง 50
เวลา 11:08ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,450.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,550.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,925.28ทองรูปพรรณ ขายออก 30,050.00Gold Spot 1,700.00Baht 36.70ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:24ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,500.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,600.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,970.76ทองรูปพรรณ ขายออก 30,100.00Gold Spot 1,703.50Baht 36.70ขึ้น/ลง -50
อังคารที่ 13 กันยายน 2565 ราคาทองวันนี้ ลดลง -50
เวลา 09:27ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,550.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,650.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,016.24ทองรูปพรรณ ขายออก 30,150.00Gold Spot 1,722.50Baht 36.31ขึ้น/ลง -50
จันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +50
เวลา 15:04ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,600.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,700.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,061.72ทองรูปพรรณ ขายออก 30,200.00Gold Spot 1,725.00Baht 36.36ขึ้น/ลง 50
เวลา 13:51ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,550.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,650.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,016.24ทองรูปพรรณ ขายออก 30,150.00Gold Spot 1,718.50Baht 36.44ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:29ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,500.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,600.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,970.76ทองรูปพรรณ ขายออก 30,100.00Gold Spot 1,715.50Baht 36.43ขึ้น/ลง -50
เสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ราคาทองวันนี้ ลดลง -50
เวลา 09:16ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,550.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,650.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,016.24ทองรูปพรรณ ขายออก 30,150.00Gold Spot 1,718.00Baht 36.44ขึ้น/ลง -50
ศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +50
เวลา 14:26ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,600.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,700.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,061.72ทองรูปพรรณ ขายออก 30,200.00Gold Spot 1,728.00Baht 36.30ขึ้น/ลง 50
เวลา 13:24ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,550.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,650.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,016.24ทองรูปพรรณ ขายออก 30,150.00Gold Spot 1,721.00Baht 36.38ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:27ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,500.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,600.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,970.76ทองรูปพรรณ ขายออก 30,100.00Gold Spot 1,717.50Baht 36.32ขึ้น/ลง -50
พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ราคาทองวันนี้ คงที่ 0
เวลา 09:31ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,550.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,650.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,016.24ทองรูปพรรณ ขายออก 30,150.00Gold Spot 1,716.00Baht 36.45ขึ้น/ลง 0
พุธที่ 7 กันยายน 2565 ราคาทองวันนี้ คงที่ 0
เวลา 16:05ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,550.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,650.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,016.24ทองรูปพรรณ ขายออก 30,150.00Gold Spot 1,704.50Baht 36.72ขึ้น/ลง 50
เวลา 14:41ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,500.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,600.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,970.76ทองรูปพรรณ ขายออก 30,100.00Gold Spot 1,700.00Baht 36.71ขึ้น/ลง 50
เวลา 12:18ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,450.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,550.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,925.28ทองรูปพรรณ ขายออก 30,050.00Gold Spot 1,695.50Baht 36.75ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:40ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,500.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,600.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 28,970.76ทองรูปพรรณ ขายออก 30,100.00Gold Spot 1,697.00Baht 36.78ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:28ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,550.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,650.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,016.24ทองรูปพรรณ ขายออก 30,150.00Gold Spot 1,698.00Baht 36.81ขึ้น/ลง 0
เวลา 09:28ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,550.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,650.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,016.24ทองรูปพรรณ ขายออก 30,150.00Gold Spot 1,698.00Baht 36.81ขึ้น/ลง 0
อังคารที่ 6 กันยายน 2565 ราคาทองวันนี้ ลดลง -50
เวลา 15:02ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,550.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,650.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,016.24ทองรูปพรรณ ขายออก 30,150.00Gold Spot 1,715.50Baht 36.47ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:27ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,600.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,700.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,061.72ทองรูปพรรณ ขายออก 30,200.00Gold Spot 1,718.00Baht 36.46ขึ้น/ลง 0
จันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ราคาทองวันนี้ ลดลง -50
เวลา 16:04ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,600.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,700.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,061.72ทองรูปพรรณ ขายออก 30,200.00Gold Spot 1,712.00Baht 36.62ขึ้น/ลง -50
เวลา 14:02ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,650.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,750.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,122.36ทองรูปพรรณ ขายออก 30,250.00Gold Spot 1,711.00Baht 36.71ขึ้น/ลง -50
เวลา 11:32ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,700.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,800.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,167.84ทองรูปพรรณ ขายออก 30,300.00Gold Spot 1,713.50Baht 36.77ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:24ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,650.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,750.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,122.36ทองรูปพรรณ ขายออก 30,250.00Gold Spot 1,709.00Baht 36.80ขึ้น/ลง 0
เสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +100
เวลา 09:24ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,650.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,750.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,122.36ทองรูปพรรณ ขายออก 30,250.00Gold Spot 1,712.50Baht 36.69ขึ้น/ลง 100
ศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ราคาทองวันนี้ ลดลง -50
เวลา 14:10ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,550.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,650.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,016.24ทองรูปพรรณ ขายออก 30,150.00Gold Spot 1,701.50Baht 36.78ขึ้น/ลง -50
เวลา 12:58ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,600.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,700.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,061.72ทองรูปพรรณ ขายออก 30,200.00Gold Spot 1,701.50Baht 36.85ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:26ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,550.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,650.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,016.24ทองรูปพรรณ ขายออก 30,150.00Gold Spot 1,697.50Baht 36.84ขึ้น/ลง -50
พฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ราคาทองวันนี้ คงที่ 0
เวลา 16:20ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,600.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,700.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,061.72ทองรูปพรรณ ขายออก 30,200.00Gold Spot 1,706.50Baht 36.71ขึ้น/ลง 50
เวลา 15:04ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,550.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,650.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,016.24ทองรูปพรรณ ขายออก 30,150.00Gold Spot 1,704.00Baht 36.68ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:25ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 29,600.00ทองคำแท่ง ขายออก 29,700.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 29,061.72ทองรูปพรรณ ขายออก 30,200.00Gold Spot 1,706.00Baht 36.68ขึ้น/ลง 0

Leave a Reply

ราคาทอง วันนี้