ราคาทองคำตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
29 ตุลาคม 2563 (ครั้งที่ 3) 15:16น. รับซื้อ ขายออก เปลี่ยนแปลง
ราคาทองคำแท่ง 96.5% 27,700.00 27,800.00 -50.00
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% 27,197.04 28,300.00 -50.00
วันนี้ -300.00
อัตราแลกเปลี่ยน USDTHB 31.25 -0.03
Gold Spot USD/Onz 1,878.50 -0.50
โปรดตรวจสอบที่สมาคมค้าทองคำก่อนการซื้อขาย

ราคาทองย้อนหลัง ล่าสุด จนถึงปี 2549

กำลังโหลดข้อมูล โปรดรอสักครู่...

ราคาทองย้อนหลัง รายเดือน/รายปี

ราคาทองย้อนหลังตามประกาศจาก สมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association)

สถิติ ราคาทองคำย้อนหลัง เดือน ตุลาคม ปี 2563

วันที่/เวลา ครั้งที่ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ Gold Spot Baht ขึ้น/ลง
รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ค่าเฉลี่ย ราคาทอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,108.02 ทองคำแท่ง ขายออก 28,208.02 ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,601.87 ทองรูปพรรณ ขายออก 28,708.02 1,903.05 31.31 -450
พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ราคาทองวันนี้ ลดลง -300
เวลา 15:16ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,700.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,800.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,197.04ทองรูปพรรณ ขายออก 28,300.00Gold Spot 1,878.50Baht 31.25ขึ้น/ลง -50
เวลา 10:06ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,750.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,850.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,257.68ทองรูปพรรณ ขายออก 28,350.00Gold Spot 1,879.00Baht 31.28ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:20ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,700.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,800.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,197.04ทองรูปพรรณ ขายออก 28,300.00Gold Spot 1,877.50Baht 31.26ขึ้น/ลง -300
พุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ราคาทองวันนี้ ลดลง -50
เวลา 15:25ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,000.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,100.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,500.24ทองรูปพรรณ ขายออก 28,600.00Gold Spot 1,903.50Baht 31.17ขึ้น/ลง -50
เวลา 10:09ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,545.72ทองรูปพรรณ ขายออก 28,650.00Gold Spot 1,905.00Baht 31.21ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:21ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,591.20ทองรูปพรรณ ขายออก 28,700.00Gold Spot 1,907.00Baht 31.22ขึ้น/ลง 50
อังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ราคาทองวันนี้ คงที่ 0
เวลา 15:33ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,545.72ทองรูปพรรณ ขายออก 28,650.00Gold Spot 1,902.50Baht 31.25ขึ้น/ลง -50
เวลา 14:26ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,591.20ทองรูปพรรณ ขายออก 28,700.00Gold Spot 1,906.00Baht 31.26ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:22ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,636.68ทองรูปพรรณ ขายออก 28,750.00Gold Spot 1,909.50Baht 31.26ขึ้น/ลง 100
จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ราคาทองวันนี้ ลดลง -50
เวลา 15:30ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,545.72ทองรูปพรรณ ขายออก 28,650.00Gold Spot 1,897.00Baht 31.34ขึ้น/ลง -50
เวลา 14:40ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,591.20ทองรูปพรรณ ขายออก 28,700.00Gold Spot 1,900.50Baht 31.33ขึ้น/ลง 50
เวลา 11:38ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,545.72ทองรูปพรรณ ขายออก 28,650.00Gold Spot 1,897.50Baht 31.32ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:27ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,591.20ทองรูปพรรณ ขายออก 28,700.00Gold Spot 1,900.50Baht 31.33ขึ้น/ลง 0
เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ราคาทองวันนี้ ลดลง -50
เวลา 09:10ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,591.20ทองรูปพรรณ ขายออก 28,700.00Gold Spot 1,902.00Baht 31.31ขึ้น/ลง -50
ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ราคาทองวันนี้ ลดลง -100
เวลา 09:26ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,636.68ทองรูปพรรณ ขายออก 28,750.00Gold Spot 1,905.50Baht 31.32ขึ้น/ลง -100
พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ราคาทองวันนี้ คงที่ 0
เวลา 16:07ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,250.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,350.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,742.80ทองรูปพรรณ ขายออก 28,850.00Gold Spot 1,917.00Baht 31.25ขึ้น/ลง -50
เวลา 14:32ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,300.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,400.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,788.28ทองรูปพรรณ ขายออก 28,900.00Gold Spot 1,919.50Baht 31.26ขึ้น/ลง 50
เวลา 10:04ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,250.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,350.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,742.80ทองรูปพรรณ ขายออก 28,850.00Gold Spot 1,915.50Baht 31.28ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:24ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,697.32ทองรูปพรรณ ขายออก 28,800.00Gold Spot 1,913.50Baht 31.25ขึ้น/ลง -50
พุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +150
เวลา 15:45ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,250.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,350.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,742.80ทองรูปพรรณ ขายออก 28,850.00Gold Spot 1,918.50Baht 31.23ขึ้น/ลง -50
เวลา 15:17ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,300.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,400.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,788.28ทองรูปพรรณ ขายออก 28,900.00Gold Spot 1,922.50Baht 31.23ขึ้น/ลง 50
เวลา 11:25ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,250.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,350.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,742.80ทองรูปพรรณ ขายออก 28,850.00Gold Spot 1,919.00Baht 31.25ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:28ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,697.32ทองรูปพรรณ ขายออก 28,800.00Gold Spot 1,919.00Baht 31.19ขึ้น/ลง 100
อังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ราคาทองวันนี้ คงที่ 0
เวลา 16:27ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,591.20ทองรูปพรรณ ขายออก 28,700.00Gold Spot 1,906.00Baht 31.28ขึ้น/ลง 50
เวลา 13:27ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,545.72ทองรูปพรรณ ขายออก 28,650.00Gold Spot 1,903.00Baht 31.25ขึ้น/ลง 50
เวลา 12:50ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,000.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,100.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,500.24ทองรูปพรรณ ขายออก 28,600.00Gold Spot 1,900.00Baht 31.24ขึ้น/ลง -50
เวลา 10:17ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,545.72ทองรูปพรรณ ขายออก 28,650.00Gold Spot 1,903.50Baht 31.25ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:21ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,000.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,100.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,500.24ทองรูปพรรณ ขายออก 28,600.00Gold Spot 1,899.00Baht 31.25ขึ้น/ลง -100
จันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +150
เวลา 12:58ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,591.20ทองรูปพรรณ ขายออก 28,700.00Gold Spot 1,908.50Baht 31.22ขึ้น/ลง 50
เวลา 12:40ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,545.72ทองรูปพรรณ ขายออก 28,650.00Gold Spot 1,905.00Baht 31.23ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:25ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,000.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,100.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,500.24ทองรูปพรรณ ขายออก 28,600.00Gold Spot 1,902.00Baht 31.20ขึ้น/ลง 50
เสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ราคาทองวันนี้ ลดลง -100
เวลา 09:25ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,950.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,050.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,439.60ทองรูปพรรณ ขายออก 28,550.00Gold Spot 1,899.50Baht 31.19ขึ้น/ลง -100
ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +150
เวลา 09:26ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,545.72ทองรูปพรรณ ขายออก 28,650.00Gold Spot 1,907.50Baht 31.20ขึ้น/ลง 150
พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ราคาทองวันนี้ คงที่ 0
เวลา 16:05ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,900.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,000.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,394.12ทองรูปพรรณ ขายออก 28,500.00Gold Spot 1,893.00Baht 31.24ขึ้น/ลง -50
เวลา 14:33ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,950.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,050.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,439.60ทองรูปพรรณ ขายออก 28,550.00Gold Spot 1,900.00Baht 31.18ขึ้น/ลง 50
เวลา 13:04ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,900.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,000.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,394.12ทองรูปพรรณ ขายออก 28,500.00Gold Spot 1,897.50Baht 31.16ขึ้น/ลง -50
เวลา 11:31ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,950.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,050.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,439.60ทองรูปพรรณ ขายออก 28,550.00Gold Spot 1,901.00Baht 31.17ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:24ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,900.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,000.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,394.12ทองรูปพรรณ ขายออก 28,500.00Gold Spot 1,898.00Baht 31.16ขึ้น/ลง 0
พุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ราคาทองวันนี้ ลดลง -350
เวลา 09:26ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,900.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,000.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,394.12ทองรูปพรรณ ขายออก 28,500.00Gold Spot 1,893.50Baht 31.21ขึ้น/ลง -350
อังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ราคาทองวันนี้ คงที่ 0
เวลา 15:45ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,250.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,350.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,742.80ทองรูปพรรณ ขายออก 28,850.00Gold Spot 1,924.50Baht 31.12ขึ้น/ลง 50
เวลา 13:34ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,697.32ทองรูปพรรณ ขายออก 28,800.00Gold Spot 1,917.50Baht 31.17ขึ้น/ลง 50
เวลา 12:15ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,636.68ทองรูปพรรณ ขายออก 28,750.00Gold Spot 1,913.50Baht 31.18ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:19ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,697.32ทองรูปพรรณ ขายออก 28,800.00Gold Spot 1,916.00Baht 31.22ขึ้น/ลง -50
จันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +50
เวลา 10:23ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,250.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,350.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,742.80ทองรูปพรรณ ขายออก 28,850.00Gold Spot 1,928.50Baht 31.06ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:22ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,697.32ทองรูปพรรณ ขายออก 28,800.00Gold Spot 1,925.50Baht 31.07ขึ้น/ลง 0
เสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +150
เวลา 09:10ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,697.32ทองรูปพรรณ ขายออก 28,800.00Gold Spot 1,930.00Baht 31.00ขึ้น/ลง 150
ศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +250
เวลา 14:53ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,545.72ทองรูปพรรณ ขายออก 28,650.00Gold Spot 1,912.00Baht 31.11ขึ้น/ลง 50
เวลา 13:11ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,000.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,100.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,500.24ทองรูปพรรณ ขายออก 28,600.00Gold Spot 1,908.00Baht 31.14ขึ้น/ลง -50
เวลา 10:26ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,545.72ทองรูปพรรณ ขายออก 28,650.00Gold Spot 1,912.00Baht 31.12ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:25ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,000.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,100.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,500.24ทองรูปพรรณ ขายออก 28,600.00Gold Spot 1,906.50Baht 31.15ขึ้น/ลง 200
พฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ราคาทองวันนี้ ลดลง -50
เวลา 14:56ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,800.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,900.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,303.16ทองรูปพรรณ ขายออก 28,400.00Gold Spot 1,890.50Baht 31.18ขึ้น/ลง -50
เวลา 13:53ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,348.64ทองรูปพรรณ ขายออก 28,450.00Gold Spot 1,894.00Baht 31.17ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:21ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,800.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,900.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,303.16ทองรูปพรรณ ขายออก 28,400.00Gold Spot 1,886.50Baht 31.24ขึ้น/ลง -50
พุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ราคาทองวันนี้ ลดลง -300
เวลา 16:18ครั้งที่ 6ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,348.64ทองรูปพรรณ ขายออก 28,450.00Gold Spot 1,889.00Baht 31.23ขึ้น/ลง -50
เวลา 14:42ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,900.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,000.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,394.12ทองรูปพรรณ ขายออก 28,500.00Gold Spot 1,891.00Baht 31.26ขึ้น/ลง -50
เวลา 14:20ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,950.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,050.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,439.60ทองรูปพรรณ ขายออก 28,550.00Gold Spot 1,897.00Baht 31.23ขึ้น/ลง 50
เวลา 13:41ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,900.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,000.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,394.12ทองรูปพรรณ ขายออก 28,500.00Gold Spot 1,890.50Baht 31.25ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:53ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,348.64ทองรูปพรรณ ขายออก 28,450.00Gold Spot 1,882.00Baht 31.34ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:28ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,800.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,900.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,303.16ทองรูปพรรณ ขายออก 28,400.00Gold Spot 1,880.00Baht 31.32ขึ้น/ลง -350
อังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ราคาทองวันนี้ ลดลง -50
เวลา 11:51ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,636.68ทองรูปพรรณ ขายออก 28,750.00Gold Spot 1,910.50Baht 31.22ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:26ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,697.32ทองรูปพรรณ ขายออก 28,800.00Gold Spot 1,910.00Baht 31.30ขึ้น/ลง 0
จันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ราคาทองวันนี้ ลดลง -150
เวลา 16:10ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,697.32ทองรูปพรรณ ขายออก 28,800.00Gold Spot 1,900.00Baht 31.44ขึ้น/ลง 50
เวลา 14:17ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,636.68ทองรูปพรรณ ขายออก 28,750.00Gold Spot 1,892.00Baht 31.54ขึ้น/ลง -50
เวลา 10:44ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,697.32ทองรูปพรรณ ขายออก 28,800.00Gold Spot 1,896.00Baht 31.53ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:21ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,250.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,350.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,742.80ทองรูปพรรณ ขายออก 28,850.00Gold Spot 1,900.50Baht 31.49ขึ้น/ลง -100
เสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ราคาทองวันนี้ ลดลง -100
เวลา 09:16ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,350.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,450.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,833.76ทองรูปพรรณ ขายออก 28,950.00Gold Spot 1,901.00Baht 31.60ขึ้น/ลง -100
ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +200
เวลา 15:45ครั้งที่ 10ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,450.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,550.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,939.88ทองรูปพรรณ ขายออก 29,050.00Gold Spot 1,908.00Baht 31.62ขึ้น/ลง -50
เวลา 15:23ครั้งที่ 9ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,500.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,600.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,985.36ทองรูปพรรณ ขายออก 29,100.00Gold Spot 1,912.00Baht 31.62ขึ้น/ลง 50
เวลา 14:46ครั้งที่ 8ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,450.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,550.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,939.88ทองรูปพรรณ ขายออก 29,050.00Gold Spot 1,908.00Baht 31.62ขึ้น/ลง -50
เวลา 13:32ครั้งที่ 7ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,500.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,600.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,985.36ทองรูปพรรณ ขายออก 29,100.00Gold Spot 1,912.50Baht 31.61ขึ้น/ลง 50
เวลา 13:25ครั้งที่ 6ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,450.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,550.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,939.88ทองรูปพรรณ ขายออก 29,050.00Gold Spot 1,908.00Baht 31.62ขึ้น/ลง 50
เวลา 12:44ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,400.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,500.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,894.40ทองรูปพรรณ ขายออก 29,000.00Gold Spot 1,904.50Baht 31.63ขึ้น/ลง 50
เวลา 12:20ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,350.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,450.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,833.76ทองรูปพรรณ ขายออก 28,950.00Gold Spot 1,901.00Baht 31.62ขึ้น/ลง 50
เวลา 12:16ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,300.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,400.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,788.28ทองรูปพรรณ ขายออก 28,900.00Gold Spot 1,897.50Baht 31.63ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:49ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,250.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,350.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,742.80ทองรูปพรรณ ขายออก 28,850.00Gold Spot 1,894.00Baht 31.61ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:26ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,300.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,400.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,788.28ทองรูปพรรณ ขายออก 28,900.00Gold Spot 1,897.00Baht 31.62ขึ้น/ลง 50
พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +100
เวลา 13:36ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,250.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,350.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,742.80ทองรูปพรรณ ขายออก 28,850.00Gold Spot 1,897.00Baht 31.56ขึ้น/ลง 50
เวลา 13:13ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,697.32ทองรูปพรรณ ขายออก 28,800.00Gold Spot 1,894.00Baht 31.55ขึ้น/ลง -50
เวลา 11:51ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,250.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,350.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,742.80ทองรูปพรรณ ขายออก 28,850.00Gold Spot 1,895.00Baht 31.59ขึ้น/ลง 50
เวลา 10:01ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,697.32ทองรูปพรรณ ขายออก 28,800.00Gold Spot 1,892.00Baht 31.59ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:22ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,636.68ทองรูปพรรณ ขายออก 28,750.00Gold Spot 1,889.00Baht 31.60ขึ้น/ลง 0

Leave a Reply

บทความที่น่าสนใจ