ราคาทองคำตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
20 มกราคม 2564 (ครั้งที่ 3) 16:11น. รับซื้อ ขายออก เปลี่ยนแปลง
ราคาทองคำแท่ง 96.5% 26,250.00 26,350.00 +50.00
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% 25,772.00 26,850.00 +50.00
วันนี้ +100.00
อัตราแลกเปลี่ยน USDTHB 30.00 +0.01
Gold Spot USD/Onz 1,856.00 +3.50
โปรดตรวจสอบที่สมาคมค้าทองคำก่อนการซื้อขาย

ราคาทองย้อนหลัง ล่าสุด จนถึงปี 2549

กำลังโหลดข้อมูล โปรดรอสักครู่...

ราคาทองย้อนหลัง รายเดือน/รายปี

ราคาทองย้อนหลังตามประกาศจาก สมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association)

สถิติ ราคาทองคำย้อนหลัง เดือน มกราคม ปี 2564

วันที่/เวลา ครั้งที่ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ Gold Spot Baht ขึ้น/ลง
รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ค่าเฉลี่ย ราคาทอง ประจำเดือนมกราคม 2564 ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,543.45 ทองคำแท่ง ขายออก 26,643.45 ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,065.45 ทองรูปพรรณ ขายออก 27,143.45 1,872.45 30.05 -500
พุธที่ 20 มกราคม 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +100
เวลา 16:11ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,250.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,350.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,772.00ทองรูปพรรณ ขายออก 26,850.00Gold Spot 1,856.00Baht 30.00ขึ้น/ลง 50
เวลา 13:16ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,726.52ทองรูปพรรณ ขายออก 26,800.00Gold Spot 1,852.50Baht 29.99ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:26ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,681.04ทองรูปพรรณ ขายออก 26,750.00Gold Spot 1,848.50Baht 29.99ขึ้น/ลง 0
อังคารที่ 19 มกราคม 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +100
เวลา 15:35ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,681.04ทองรูปพรรณ ขายออก 26,750.00Gold Spot 1,844.00Baht 30.07ขึ้น/ลง 50
เวลา 13:56ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,635.56ทองรูปพรรณ ขายออก 26,700.00Gold Spot 1,841.00Baht 30.06ขึ้น/ลง 50
เวลา 10:54ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,574.92ทองรูปพรรณ ขายออก 26,650.00Gold Spot 1,837.00Baht 30.06ขึ้น/ลง -50
เวลา 10:16ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,635.56ทองรูปพรรณ ขายออก 26,700.00Gold Spot 1,838.50Baht 30.08ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:25ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,681.04ทองรูปพรรณ ขายออก 26,750.00Gold Spot 1,843.50Baht 30.08ขึ้น/ลง 100
จันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +50
เวลา 16:04ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,574.92ทองรูปพรรณ ขายออก 26,650.00Gold Spot 1,833.50Baht 30.14ขึ้น/ลง -50
เวลา 12:58ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,635.56ทองรูปพรรณ ขายออก 26,700.00Gold Spot 1,838.00Baht 30.12ขึ้น/ลง 50
เวลา 12:35ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,574.92ทองรูปพรรณ ขายออก 26,650.00Gold Spot 1,832.50Baht 30.13ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:33ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,000.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,100.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,529.44ทองรูปพรรณ ขายออก 26,600.00Gold Spot 1,829.00Baht 30.12ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:26ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 25,950.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,050.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,483.96ทองรูปพรรณ ขายออก 26,550.00Gold Spot 1,826.00Baht 30.12ขึ้น/ลง -50
เสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ราคาทองวันนี้ ลดลง -250
เวลา 09:10ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,000.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,100.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,529.44ทองรูปพรรณ ขายออก 26,600.00Gold Spot 1,828.50Baht 30.11ขึ้น/ลง -250
ศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +150
เวลา 15:22ครั้งที่ 6ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,250.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,350.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,772.00ทองรูปพรรณ ขายออก 26,850.00Gold Spot 1,852.50Baht 30.05ขึ้น/ลง 50
เวลา 14:09ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,726.52ทองรูปพรรณ ขายออก 26,800.00Gold Spot 1,850.50Baht 30.01ขึ้น/ลง 50
เวลา 13:53ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,681.04ทองรูปพรรณ ขายออก 26,750.00Gold Spot 1,847.00Baht 30.01ขึ้น/ลง -50
เวลา 13:29ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,726.52ทองรูปพรรณ ขายออก 26,800.00Gold Spot 1,850.50Baht 30.01ขึ้น/ลง 50
เวลา 12:53ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,681.04ทองรูปพรรณ ขายออก 26,750.00Gold Spot 1,848.00Baht 30.00ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:27ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,726.52ทองรูปพรรณ ขายออก 26,800.00Gold Spot 1,852.50Baht 30.00ขึ้น/ลง 100
พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 ราคาทองวันนี้ ลดลง -150
เวลา 14:59ครั้งที่ 8ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,635.56ทองรูปพรรณ ขายออก 26,700.00Gold Spot 1,842.00Baht 30.04ขึ้น/ลง 50
เวลา 14:48ครั้งที่ 7ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,574.92ทองรูปพรรณ ขายออก 26,650.00Gold Spot 1,838.00Baht 30.04ขึ้น/ลง -50
เวลา 13:19ครั้งที่ 6ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,635.56ทองรูปพรรณ ขายออก 26,700.00Gold Spot 1,842.50Baht 30.03ขึ้น/ลง -50
เวลา 12:47ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,681.04ทองรูปพรรณ ขายออก 26,750.00Gold Spot 1,846.50Baht 30.03ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:55ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,635.56ทองรูปพรรณ ขายออก 26,700.00Gold Spot 1,840.50Baht 30.05ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:35ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,574.92ทองรูปพรรณ ขายออก 26,650.00Gold Spot 1,837.00Baht 30.06ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:30ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,635.56ทองรูปพรรณ ขายออก 26,700.00Gold Spot 1,841.00Baht 30.04ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:23ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,681.04ทองรูปพรรณ ขายออก 26,750.00Gold Spot 1,845.00Baht 30.02ขึ้น/ลง -100
พุธที่ 13 มกราคม 2564 ราคาทองวันนี้ ลดลง -200
เวลา 16:25ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,250.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,350.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,772.00ทองรูปพรรณ ขายออก 26,850.00Gold Spot 1,852.50Baht 30.04ขึ้น/ลง -50
เวลา 12:40ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,300.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,400.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,832.64ทองรูปพรรณ ขายออก 26,900.00Gold Spot 1,858.00Baht 30.01ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:26ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,350.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,450.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,878.12ทองรูปพรรณ ขายออก 26,950.00Gold Spot 1,862.00Baht 30.02ขึ้น/ลง -100
อังคารที่ 12 มกราคม 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +150
เวลา 16:55ครั้งที่ 6ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,450.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,550.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,969.08ทองรูปพรรณ ขายออก 27,050.00Gold Spot 1,862.00Baht 30.11ขึ้น/ลง 50
เวลา 15:47ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,400.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,500.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,923.60ทองรูปพรรณ ขายออก 27,000.00Gold Spot 1,855.00Baht 30.17ขึ้น/ลง -50
เวลา 13:46ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,450.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,550.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,969.08ทองรูปพรรณ ขายออก 27,050.00Gold Spot 1,859.00Baht 30.17ขึ้น/ลง 50
เวลา 12:42ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,400.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,500.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,923.60ทองรูปพรรณ ขายออก 27,000.00Gold Spot 1,855.00Baht 30.18ขึ้น/ลง 50
เวลา 11:17ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,350.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,450.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,878.12ทองรูปพรรณ ขายออก 26,950.00Gold Spot 1,851.00Baht 30.18ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:27ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,300.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,400.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,832.64ทองรูปพรรณ ขายออก 26,900.00Gold Spot 1,847.50Baht 30.19ขึ้น/ลง 0
จันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ราคาทองวันนี้ ลดลง -50
เวลา 15:54ครั้งที่ 16ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,300.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,400.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,832.64ทองรูปพรรณ ขายออก 26,900.00Gold Spot 1,849.00Baht 30.13ขึ้น/ลง -50
เวลา 15:13ครั้งที่ 15ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,350.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,450.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,878.12ทองรูปพรรณ ขายออก 26,950.00Gold Spot 1,853.00Baht 30.15ขึ้น/ลง 50
เวลา 15:04ครั้งที่ 14ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,300.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,400.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,832.64ทองรูปพรรณ ขายออก 26,900.00Gold Spot 1,849.50Baht 30.15ขึ้น/ลง 50
เวลา 14:39ครั้งที่ 13ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,250.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,350.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,772.00ทองรูปพรรณ ขายออก 26,850.00Gold Spot 1,844.50Baht 30.16ขึ้น/ลง -50
เวลา 14:09ครั้งที่ 12ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,300.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,400.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,832.64ทองรูปพรรณ ขายออก 26,900.00Gold Spot 1,848.00Baht 30.15ขึ้น/ลง 50
เวลา 13:45ครั้งที่ 11ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,250.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,350.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,772.00ทองรูปพรรณ ขายออก 26,850.00Gold Spot 1,843.50Baht 30.16ขึ้น/ลง -50
เวลา 13:31ครั้งที่ 10ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,300.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,400.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,832.64ทองรูปพรรณ ขายออก 26,900.00Gold Spot 1,846.00Baht 30.17ขึ้น/ลง 50
เวลา 13:11ครั้งที่ 9ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,250.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,350.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,772.00ทองรูปพรรณ ขายออก 26,850.00Gold Spot 1,841.50Baht 30.18ขึ้น/ลง 50
เวลา 12:37ครั้งที่ 8ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,726.52ทองรูปพรรณ ขายออก 26,800.00Gold Spot 1,838.50Baht 30.18ขึ้น/ลง 50
เวลา 12:21ครั้งที่ 7ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,681.04ทองรูปพรรณ ขายออก 26,750.00Gold Spot 1,835.00Baht 30.18ขึ้น/ลง 50
เวลา 11:48ครั้งที่ 6ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,635.56ทองรูปพรรณ ขายออก 26,700.00Gold Spot 1,832.50Baht 30.16ขึ้น/ลง 50
เวลา 11:14ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,574.92ทองรูปพรรณ ขายออก 26,650.00Gold Spot 1,829.00Baht 30.16ขึ้น/ลง -50
เวลา 10:22ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,635.56ทองรูปพรรณ ขายออก 26,700.00Gold Spot 1,832.00Baht 30.16ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:42ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,681.04ทองรูปพรรณ ขายออก 26,750.00Gold Spot 1,835.50Baht 30.18ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:34ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,635.56ทองรูปพรรณ ขายออก 26,700.00Gold Spot 1,832.50Baht 30.18ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:25ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,574.92ทองรูปพรรณ ขายออก 26,650.00Gold Spot 1,828.50Baht 30.18ขึ้น/ลง -300
เสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ราคาทองวันนี้ ลดลง -500
เวลา 09:24ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,350.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,450.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 25,878.12ทองรูปพรรณ ขายออก 26,950.00Gold Spot 1,850.00Baht 30.15ขึ้น/ลง -500
ศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ราคาทองวันนี้ ลดลง -300
เวลา 15:54ครั้งที่ 6ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,363.24ทองรูปพรรณ ขายออก 27,450.00Gold Spot 1,889.50Baht 30.09ขึ้น/ลง -50
เวลา 15:11ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,900.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,000.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,408.72ทองรูปพรรณ ขายออก 27,500.00Gold Spot 1,891.00Baht 30.15ขึ้น/ลง -50
เวลา 15:06ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,950.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,050.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,469.36ทองรูปพรรณ ขายออก 27,550.00Gold Spot 1,895.00Baht 30.14ขึ้น/ลง 50
เวลา 15:02ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,900.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,000.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,408.72ทองรูปพรรณ ขายออก 27,500.00Gold Spot 1,892.00Baht 30.13ขึ้น/ลง -200
เวลา 12:38ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,605.80ทองรูปพรรณ ขายออก 27,700.00Gold Spot 1,909.00Baht 30.08ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:24ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,666.44ทองรูปพรรณ ขายออก 27,750.00Gold Spot 1,911.50Baht 30.12ขึ้น/ลง 0
พฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 ราคาทองวันนี้ ลดลง -400
เวลา 15:26ครั้งที่ 6ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,666.44ทองรูปพรรณ ขายออก 27,750.00Gold Spot 1,921.50Baht 29.96ขึ้น/ลง 50
เวลา 15:08ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,605.80ทองรูปพรรณ ขายออก 27,700.00Gold Spot 1,917.00Baht 29.96ขึ้น/ลง -50
เวลา 14:47ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,666.44ทองรูปพรรณ ขายออก 27,750.00Gold Spot 1,921.00Baht 29.96ขึ้น/ลง -50
เวลา 13:45ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,711.92ทองรูปพรรณ ขายออก 27,800.00Gold Spot 1,926.50Baht 29.94ขึ้น/ลง 50
เวลา 13:01ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,666.44ทองรูปพรรณ ขายออก 27,750.00Gold Spot 1,921.00Baht 29.95ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:24ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,605.80ทองรูปพรรณ ขายออก 27,700.00Gold Spot 1,916.00Baht 29.96ขึ้น/ลง -450
พุธที่ 6 มกราคม 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +100
เวลา 15:50ครั้งที่ 6ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,550.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,650.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,060.60ทองรูปพรรณ ขายออก 28,150.00Gold Spot 1,955.00Baht 29.89ขึ้น/ลง 50
เวลา 15:28ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,500.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,600.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,999.96ทองรูปพรรณ ขายออก 28,100.00Gold Spot 1,950.00Baht 29.91ขึ้น/ลง 50
เวลา 11:02ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,450.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,550.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,954.48ทองรูปพรรณ ขายออก 28,050.00Gold Spot 1,943.00Baht 29.96ขึ้น/ลง -50
เวลา 10:20ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,500.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,600.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,999.96ทองรูปพรรณ ขายออก 28,100.00Gold Spot 1,948.50Baht 29.96ขึ้น/ลง 50
เวลา 10:00ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,450.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,550.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,954.48ทองรูปพรรณ ขายออก 28,050.00Gold Spot 1,943.50Baht 29.97ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:24ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,500.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,600.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,999.96ทองรูปพรรณ ขายออก 28,100.00Gold Spot 1,949.00Baht 29.95ขึ้น/ลง 50
อังคารที่ 5 มกราคม 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +250
เวลา 16:06ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,450.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,550.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,954.48ทองรูปพรรณ ขายออก 28,050.00Gold Spot 1,943.50Baht 29.97ขึ้น/ลง 50
เวลา 14:31ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,400.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,500.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,909.00ทองรูปพรรณ ขายออก 28,000.00Gold Spot 1,943.50Baht 29.91ขึ้น/ลง 50
เวลา 11:49ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,350.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,450.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,863.52ทองรูปพรรณ ขายออก 27,950.00Gold Spot 1,940.00Baht 29.91ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:26ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,300.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,400.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,802.88ทองรูปพรรณ ขายออก 27,900.00Gold Spot 1,938.00Baht 29.89ขึ้น/ลง 100
จันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +350
เวลา 15:30ครั้งที่ 6ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,711.92ทองรูปพรรณ ขายออก 27,800.00Gold Spot 1,934.00Baht 29.86ขึ้น/ลง 50
เวลา 15:20ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,666.44ทองรูปพรรณ ขายออก 27,750.00Gold Spot 1,929.00Baht 29.87ขึ้น/ลง 50
เวลา 14:57ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,605.80ทองรูปพรรณ ขายออก 27,700.00Gold Spot 1,923.50Baht 29.89ขึ้น/ลง -50
เวลา 13:27ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,666.44ทองรูปพรรณ ขายออก 27,750.00Gold Spot 1,925.00Baht 29.93ขึ้น/ลง 50
เวลา 10:09ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,605.80ทองรูปพรรณ ขายออก 27,700.00Gold Spot 1,921.50Baht 29.93ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:28ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 27,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 27,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,560.32ทองรูปพรรณ ขายออก 27,650.00Gold Spot 1,918.50Baht 29.92ขึ้น/ลง 200
เสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 ราคาทองวันนี้ คงที่ 0
เวลา 09:30ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,363.24ทองรูปพรรณ ขายออก 27,450.00Gold Spot 1,898.50Baht 30.02ขึ้น/ลง 0
ศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +100
เวลา 09:25ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 26,850.00ทองคำแท่ง ขายออก 26,950.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 26,363.24ทองรูปพรรณ ขายออก 27,450.00Gold Spot 1,898.50Baht 30.02ขึ้น/ลง 100

Leave a Reply

บทความที่น่าสนใจ