ราคาทองคำ

8 มิถุนายน 2566
เวลา 15:43น.
5
32,100.00
32,200.00
+50
31,517.64
32,700.00
+50
-100
34.86
-0.02
1,949.50
+3.50

ราคาทองย้อนหลัง ล่าสุด จนถึงปี 2549

กำลังโหลดข้อมูล โปรดรอสักครู่...

ราคาทองย้อนหลัง รายเดือน/รายปี

ราคาทองย้อนหลังตามประกาศจาก สมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association)

สถิติ ราคาทองคำย้อนหลัง เดือน มิถุนายน ปี 2566

วันที่/เวลา ครั้งที่ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ Gold Spot Baht ขึ้น/ลง
รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ค่าเฉลี่ย ราคาทอง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ทองคำแท่ง รับซื้อ 32,150.00 ทองคำแท่ง ขายออก 32,250.00 ทองรูปพรรณ รับซื้อ 31,572.04 ทองรูปพรรณ ขายออก 32,750.00 1,958.88 34.78 0
พฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ราคาทองวันนี้ ลดลง -100
เวลา 15:43ครั้งที่ 5ทองคำแท่ง รับซื้อ 32,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 32,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 31,517.64ทองรูปพรรณ ขายออก 32,700.00Gold Spot 1,949.50Baht 34.86ขึ้น/ลง 50
เวลา 13:43ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 32,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 32,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 31,472.16ทองรูปพรรณ ขายออก 32,650.00Gold Spot 1,946.00Baht 34.88ขึ้น/ลง -50
เวลา 11:35ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 32,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 32,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 31,517.64ทองรูปพรรณ ขายออก 32,700.00Gold Spot 1,946.50Baht 34.92ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:40ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 32,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 32,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 31,472.16ทองรูปพรรณ ขายออก 32,650.00Gold Spot 1,945.50Baht 34.88ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:24ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 32,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 32,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 31,517.64ทองรูปพรรณ ขายออก 32,700.00Gold Spot 1,947.50Baht 34.90ขึ้น/ลง -100
พุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +50
เวลา 16:12ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 32,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 32,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 31,623.76ทองรูปพรรณ ขายออก 32,800.00Gold Spot 1,962.00Baht 34.78ขึ้น/ลง 50
เวลา 13:53ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 32,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 32,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 31,578.28ทองรูปพรรณ ขายออก 32,750.00Gold Spot 1,957.50Baht 34.80ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:24ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 32,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 32,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 31,623.76ทองรูปพรรณ ขายออก 32,800.00Gold Spot 1,965.00Baht 34.75ขึ้น/ลง 50
อังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +100
เวลา 09:27ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 32,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 32,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 31,578.28ทองรูปพรรณ ขายออก 32,750.00Gold Spot 1,963.00Baht 34.73ขึ้น/ลง 100
จันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 ราคาทองวันนี้ ลดลง -50
เวลา 09:26ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 32,050.00ทองคำแท่ง ขายออก 32,150.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 31,472.16ทองรูปพรรณ ขายออก 32,650.00Gold Spot 1,946.00Baht 34.88ขึ้น/ลง -50
เสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ราคาทองวันนี้ ลดลง -150
เวลา 09:29ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 32,100.00ทองคำแท่ง ขายออก 32,200.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 31,517.64ทองรูปพรรณ ขายออก 32,700.00Gold Spot 1,949.00Baht 34.86ขึ้น/ลง -150
ศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +100
เวลา 16:05ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 32,250.00ทองคำแท่ง ขายออก 32,350.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 31,669.24ทองรูปพรรณ ขายออก 32,850.00Gold Spot 1,979.50Baht 34.54ขึ้น/ลง -50
เวลา 10:22ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 32,300.00ทองคำแท่ง ขายออก 32,400.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 31,714.72ทองรูปพรรณ ขายออก 32,900.00Gold Spot 1,982.50Baht 34.55ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:26ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 32,250.00ทองคำแท่ง ขายออก 32,350.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 31,669.24ทองรูปพรรณ ขายออก 32,850.00Gold Spot 1,978.00Baht 34.59ขึ้น/ลง 100
พฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ราคาทองวันนี้ เพิ่มขึ้น +50
เวลา 15:39ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 32,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 32,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 31,578.28ทองรูปพรรณ ขายออก 32,750.00Gold Spot 1,954.50Baht 34.86ขึ้น/ลง -50
เวลา 12:32ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 32,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 32,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 31,623.76ทองรูปพรรณ ขายออก 32,800.00Gold Spot 1,964.50Baht 34.78ขึ้น/ลง 50
เวลา 09:27ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 32,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 32,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 31,578.28ทองรูปพรรณ ขายออก 32,750.00Gold Spot 1,964.50Baht 34.68ขึ้น/ลง 50

Leave a Reply

ราคาทอง วันนี้