ราคาทองคำ

3 สิงหาคม 2564
เวลา 09:26น.
1
28,150.00
28,250.00
+0
27,636.68
28,750.00
+0
+0
32.95
-0.02
1,811.50
+2.00

ราคาทองย้อนหลัง ล่าสุด จนถึงปี 2549

กำลังโหลดข้อมูล โปรดรอสักครู่...

ราคาทองย้อนหลัง รายเดือน/รายปี

ราคาทองย้อนหลังตามประกาศจาก สมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association)

สถิติ ราคาทองคำย้อนหลัง เดือน สิงหาคม ปี 2564

วันที่/เวลา ครั้งที่ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ Gold Spot Baht ขึ้น/ลง
รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ค่าเฉลี่ย ราคาทอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,170.00 ทองคำแท่ง ขายออก 28,270.00 ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,660.94 ทองรูปพรรณ ขายออก 28,770.00 1,811.00 32.97 -50
อังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ราคาทองวันนี้ คงที่ 0
เวลา 09:26ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,636.68ทองรูปพรรณ ขายออก 28,750.00Gold Spot 1,811.50Baht 32.95ขึ้น/ลง 0
จันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 ราคาทองวันนี้ ลดลง -50
เวลา 13:27ครั้งที่ 4ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,636.68ทองรูปพรรณ ขายออก 28,750.00Gold Spot 1,809.50Baht 32.97ขึ้น/ลง -50
เวลา 12:50ครั้งที่ 3ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,697.32ทองรูปพรรณ ขายออก 28,800.00Gold Spot 1,812.50Baht 32.97ขึ้น/ลง 50
เวลา 12:22ครั้งที่ 2ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,150.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,250.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,636.68ทองรูปพรรณ ขายออก 28,750.00Gold Spot 1,809.50Baht 32.97ขึ้น/ลง -50
เวลา 09:31ครั้งที่ 1ทองคำแท่ง รับซื้อ 28,200.00ทองคำแท่ง ขายออก 28,300.00ทองรูปพรรณ รับซื้อ 27,697.32ทองรูปพรรณ ขายออก 28,800.00Gold Spot 1,812.00Baht 32.98ขึ้น/ลง 0

Leave a Reply

ราคาทอง วันนี้