GDP ของสหรัฐฯเติบโต 2.1% ในไตรมาส 4


  •  
  •  
  •  
  •  

สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสหรัฐอเมริกา (GDP) ขยายตัวขึ้น 2.1% ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2020 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยตัวเลขไม่เปลี่ยนแปลงจากการคาดการณ์ครั้งที่สอง

ดัชนีราคาการซื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1.4% ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับในไตรมาสที่สาม ดัชนีราคา PCE เพิ่มขึ้น 1.4% น้อยกว่าไตรมาสก่อนเล็กน้อย ขณะที่ไม่รวมราคาอาหารและพลังงานดัชนีเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส

หากเทียบเป็นรายปีสำหรับดัชนีราคาารซื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1.5% ในปี 2562 เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้น 2.4% ในปีที่แล้ว ดัชนีราคา PCE ขยายตัว 1.4% เทียบกับ 2.1% ในช่วงเวลาเดียวกันในขณะที่ไม่รวมราคาอาหารและพลังงานดัชนีเพิ่มขึ้น 1.6%


  •  
  •  
  •  
  •