คณะกรรมาธิการยุโรป ยืนยันพร้อมสนับสนุนการริเริ่มเงินยูโรดิจิทัล

Paolo Gentiloni กรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรป ระบุว่าคณะกรรมาธิการสนับสนุน การริเริ่มของธนาคารกลางยุโรป และประธาน Christine Lagarde ก็พร้อมพิจารณาการใช้สกุลเงินดิจิทัลสำหรับสหภาพยุโรป

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การใช้เงินยูโรดิจิทัลที่เป็นไปได้ Gentiloni ระบุว่า “นี่เป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่อาจเกิดขึ้นในภาคการเงินดิจิทัลที่แข็งแกร่ง และเป็นนวัตกรรมใหม่” และกล่าวเพิ่มเติมว่า สกุลเงินดิจิทัลเป็นระบบการชำระเงิน ที่มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังให้ความเห็นว่า เงินยูโรดิจิทัลอาจมีการใช้งานในวงกว้าง เพื่อวัตถุประสงค์นโยบายของยุโรป เช่นการทำให้เศรษฐกิจฟื้นฟู และเป็นการเสริมให้เงินยูโรมีความแข็งแกร่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม Gentiloni ได้มองถึงโอกาสและความเสี่ยง ว่ามีหลายสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณา ก่อนการดำเนินการและจะต้องใช้เวลาทั้งในทางกฎหมาย และทางเทคนิคต่าง ๆ จะต้องมีความรัดกุมมากที่สุด

Lagarde ระบุก่อนหน้านี้ว่า ECB มีหน้าที่ทำให้สกุลเงินดิจิทัลพร้อมใช้งาน ซึ่งจะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ยูโรโซนเห็นความต้องการที่ชัดเจน สำหรับสกุลเงินนี้ Fabio Panetta ของ ECB ยังสนับสนุนสกุลเงินดิจิทัล โดยบอกว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความเป็นดิจิทัลมากขึ้น