ลำดับ เลเวอร์เรจสูงสุด ฝากขั้นต่ำ บัญชีทดลอง ปีที่ก่อตั้ง เว็บไซต์ภาษาไทย เปิดผ่านลิ้งของบอร์ด
Exness
ไม่จำกัด $1 มี 2008
มี
เปิดผ่านลิ้งของบอร์ด
Exness 500 25 มี 2015 ไม่มี เปิดผ่านลิ้งของบอร์ด
Exness 500 100 มี 2006 มี เปิดผ่านลิ้งของบอร์ด
Exness 888 $5 มี 2009 มี เปิดผ่านลิ้งของบอร์ด
Exness 3,000 $1 มี 2009 มี เปิดผ่านลิ้งของบอร์ด
Exness 500 $100 มี - มี เปิดผ่านลิ้งของบอร์ด
Exness 500 $200 มี 2010 มี เปิดผ่านลิ้งของบอร์ด
Exness 2000 $1 มี 2007 มี เปิดผ่านลิ้งของบอร์ด